Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

Ekwipunek, mundury, urządzenia i sprzęt (Polska)

czolg_6a.jpg

Szeregowy - czołgista z 1. Dywizji Pancernej dowodzonej gen. bryg. Stanisława Maczeka. Fancja, Belgia Holandia, rok 1944.

 

bomb_6a.jpg

Bombardier z 6. Lwowskiego Pułku Artylerii Lekkiej wchodzącego w skład 5. Kresowej Dywizji Piechoty. Włochy rok 1945.

 

PSZ_6a.jpg

Rekonstrukcja umundurowania i uzbrojenia szeregowego SBSK.

 

major_2.jpg

Major P.S.P., oficer łącznikowy przy RAF Western Desert Air Force (Zachodnio Afrykańskie Siły Powietrzne) oraz Polish Fighting Team, 1942 - 1943 r.

 

Dday129.jpg

Na podstawie Regulaminu Piechoty część III a z 1943 r., wiadomo że za przemarsz kolumny marszowej odpowiadał podoficer transportowy, który miał do dyspozycji drużynę regulacji ruchu. Nie należy mylić obowiązków wewnętrznych drużyn RR z obowiązkami Żandarmerii Wojskowej.

 

Dday111a.jpg

Na zdjęciach prezentowana jest sylwetka sierżanta z plutonu policji polowej 6. Dywizji Piechoty. Postać żandarma była już kiedyś przez mnie przedstawiana. W ślad za informacjami zawartymi w książce „Od Napoleona do III RP. Szkice z dziejów 200 lat żandarmerii Wojska Polskiego”, charakterystyczną opaskę WPP umieściłem wówczas na przedramieniu. 

 

Dday106.jpg

Ilość pochodzących z przydziału oznak rozpoznawczych 2. K.P. w zasadzie nigdy nie zaspakajała doraźnych potrzeb żołnierzy. Późniejsze gwałtowne powiększanie się stanów osobowych Korpusu sytuację te jedynie pogłębiło.

 

Dday102.jpg

Coraz bliżej Święta. W czym na miłą wizytę, do rodziny, do znajomych? Na zdjęciach prezentowana jest jedna z wielu możliwych propozycji - sylwetka starszego strzelca 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej, w umundurowaniu wyjściowym wraz z towarzyszką.