Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

Kawaleria (świat)

sch_kaw.png

Wiele osób pozostaje w błędnym przekonaniu, że hitlerowcy po dojściu do władzy zmotoryzowali kawalerię i podczas ataku na Polskę z małym wyjątkiem kawalerii już nie mieli. To efekt późniejszej propagandy hitlerowskiej i koministycznej zwalającej wszelkie zło na polską kawalerię. Tym reliktem przeszłości, który jakoby się ostał po dawnych czasach ma być Wschodniopruska Brygada Kawalerii.

sch_kaw.png

Niemiecka brygada kawalerii z 1945 r.