Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

Ekwipunek, mundury urządzenia i sprzęt (Italia)

parti_6a.jpgPodczas działań bojowych 2 Korpusu Polskiego na Półwyspie Apenińskim (1943 - 1945), jego jednostki wielokrotnie współpracowały z antyfaszystowskimi oddziałami włoskimi. Już w lutym 1944 r. u boku 3 DSK i 5 KDP, nad rzekami Volturno i Sangro, walczyły oddziały 1. Zgrupowania Zmotoryzowanego (które w marcu 1944 weszło w skład Włoskiego Korpusu Wyzwolenia gen. Umberto Utili’ego).

 

schematy_piechota.png  Chorąży Milicji Ochotniczej Bezpieczeństwa Narodowego (Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, czyli w skrócie MVSN) Francjia 1940 r.

sch_inz.png  Umundurowanie, ekwipunek i uzbrojenie sapera włoskiego w Afryce Północnej w 1942 r.