Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

Artyleria organizacja (Italia)

schematy_mozdzieze.png m_81_wlo_2.jpg

 

schematy_art_ppanc.png Dywizyjna kompania przeciwpancerna 47 mm (Compagnia Controcarro da 47/32 Divisionale). 

schematy_mozdzieze.png Włoski dywizyjny batalion moździerzy

schematy_mozdzieze.pngm_81_wlo_1.jpg

W chwili przystąpienia do wojny w 1940 r. Regio Esercito dysponowało 2.177 moździerzami 81 mm udanego wzoru Mortaio da 81 Mod. 35. Stanowiły one uzbrojenie 212 kompanii moździerzy z których każda miała po 6 działonów w trzech plutonach. O sposobie organizacji tych kompanii i ich umiejscowieniu w schemacie organizacyjnym włoskiej dywizji piechoty zdecydował fakt, że niemal przez cały okres międzywojenny, aż do połowy lat trzydziestych, Regio Esercito przygotowywało się do prowadzenia walki w górach, takiej jaką znano z wojny w Alpach w okresie I Wojny Światowej.