Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

Okręty podwodne (Polska)

DSC08368.JPG

Do napisania kolejnej części artykułu o tajemnicach dział 40 mm Boforsa z naszych okrętów skłoniła mnie zawzięta dyskusja na Forum Okrętów Wojennych (FOW) i uprzejmość kolegów z forum. Najwięcej kontrowersji wzbudził zestaw dział 40 mm zdemontowanych z ORP „Sęp”. (artykuł opublikowany 8.08.2018 r.)

 

DSC07060.JPG

Omawiane działo ma dla Polaków tym większe znaczenie, że identyczne znajdowało się na zaginionym sławnym okręcie podwodnym ORP „Orzeł”. Szczęśliwie więc, że zachowały się pamiątki z bliźniaczego okrętu podwodnego ORP „Sęp”. Szkoda jedynie, że nie podjęto decyzji o zachowaniu tego okrętu jako muzeum, jak np. niszczyciel ORP „Błyskawica”.

UWAGA: artykuł zawiera wiele zdjęć dla modelarzy, którzy ewentualnie chcieliby się podjąć stworzenia modeli redukcyjnych, czy przekrojów okrętu.