Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Artyleria sprzęt (świat)

miot_15.jpg

Na zdjęciach prezentujemy wykonaną ze stali, brytyjską skrzynkę C 206 przeznaczoną na osiem łusek z ładunkiem prochowym do armatohaubicy 25-funtowej.