Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

Jednostki rzeczne II RP (Polska)

DSC00741.jpg

Krypa desantowa typu K.D. była interesującym projektem do realizacji którego przymierzano się w planie rozbudowy flotylli rzecznej z 1931 r.

 

DSC00731.jpg

Samochód pancerny wz.28, którego dostawy dopiero co ukończono, bo produkowany był jeszcze w 1930 r., dla projektanta kutra typu K.M. w początkach 1931 r., był zapewne szczytem techniki. Skrót K.M. oznacza Kuter Meldunkowy.

 

DSC00712.jpg

Temat ten obrósł niemal legendą. Niektórzy wstawiali w internecie swoje własne wyobrażenia o tych kutrach, jako fakt oczywisty. Najwyższy czas wyjaśnić tę sprawę.