Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

Samochody, motocykle i pojazdy specjalne (Polska)

zesta_1a.jpg

Sygnały kierowania ruchem używane przez żandarmerię PSZ.

 

zesta_15.jpg

Przedstawiamy tablice prezentujące sposoby komunikowania manewrów stosowane w przypadku prowadzenia pojazdów nie posiadających kierunkowskazów.

DSC_3400.JPG

Byliśmy ostatni, którzy zrobili serię zdjęć skradzionemu motocyklowi. 

 

Wanted - we are looking for a historical motorcycle stolen from the Polish museum. Pictures of the sought-after motorcycle were taken six months before being transported to Chlewiska - where the motorcycle was stolen.

 

Ricercato - stiamo cercando una storica motocicletta rubata al museo polacco. Le foto della motocicletta ricercata sono state scattate sei mesi prima di essere trasportate a Chlewiska - dove la motocicletta è stata rubata.