Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

Muzea, pomniki walki i męczeństwa (świat)

DSC_0101a.jpg

Świerże Górne to miejsce wiecznego spoczynku żołnierzy armii austriackiej, niemieckiej i rosyjskiej, poległych podczas walk na przełomie lat 1914-1915. 

 Zdjęcia: Maciej Tomaszewski