Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

Bronie techniczne (Polska)

monteW_28.jpg

Batalion saperów w dywizji strzelców PSZ na Zachodzie, na wzór brytyjski zaliczany był do jednostek pozabrygadowych dywizji. 

 

 

Na zdjęciu przekopywanie się przez górskie zaspy śnieżne w okresie zimowym, dla zapewnienia dostaw zaopatrzenia dla 2 Polskiego Korpusu podczas walk we Włoszech. Zdjęcie: Wirtualne Muzeum Kresy Syberia

och_25.jpg

Początki historii Pułku sięgają dnia 20 października 1941 roku kiedy to Dowódca 6. Dywizji Piechoty PSZ w ZSSR wydał rozkaz o utworzeniu w Tockoje 6. Dywizyjnego Batalionu Strzeleckiego „Dzieci Lwowskich”.