Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

Najlepsze grupy rekonstrukcyjne

Grupowe.JPG  

 

W 2016 roku grupa przyjaciół, których hobby to  historia oraz strzelectwo, utworzyła w Szczecinie Grupę Rekonstrukcji Historycznej „Pogranicze”. 

14pulk_53.jpg

Na początku 2009 roku zebrała się grupa około 10 osób zainteresowanych historią regionalną i rekonstrukcją wojskową. Spotkania odbywały się raz w miesiącu. Na nich ustalono działania i strategię. Wspólnie z gminą Czernice Borowe napisaliśmy program edukacyjny „Zapomniana historia” którego celem było zapoznanie młodego pokolenia z wydarzeniami z okresu I wojny światowej. Zwieńczeniem programu był piknik militarny w Chojnowie pod Przasnyszem 25 czerwca 2011. Równocześnie trwały prace nad mundurami, wyposażeniem i oporządzeniem wykonanym z materiałów i wzorów jak najbardziej zbliżonych epoce.

 

usa1.jpg

Nasza grupa istnieje od 2005 roku. Zajmujemy się odtwarzaniem losów żołnierzy 1 DP na froncie wschodnim. Koncentrujemy się na pokazaniu prostego żołnierza dla którego walka z Niemcami była jedynym sposobem na powrót do domu.

pwk_69.jpg

Jesteśmy pierwszą w Polsce grupą, wyłącznie kobiecą, która zajmuje się odtworzeniem wyglądu, zachowań i tradycji członkiń przedwojennej Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet. To co również nas wyróżnia to zasięg działania, który sięga najodleglejszych miejsc naszego kraju.

 

miotla_7.jpg

Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Miotła” odtwarza jeden z batalionów Zgrupowania „Radosław” którego szlak bojowy w czasie Powstania Warszawskiego wiódł przez Wolę, Powązki, Muranów, Stare Miasto, Śródmieście i Czerniaków.

allen_13.jpg

Jesteśmy stowarzyszeniem skupiającym miłośników żywej historii z okresu II wojny światowej i działań zbrojnych na terenie Warmii i Mazur. Stąd też nazwa związana jest ściśle z tym regionem

 

towarzysze_5.jpg

Grupa entuzjastów, zrzeszonych w Sekcji Polskich Sił Zbrojnych na Wschodzie przy mińskiej Grupie Wojskowej Rekonstrukcji Historycznej „Towarzysze Broni”, uważa, że po upadku komunizmu, ZSRR i PRL zaczęła ulegać zapomnieniu rola, jaką odegrali w zwycięstwie nad Niemcami hitlerowskimi Polacy, walczący w szeregach sformowanego w latach 1943-1944 w ZSRR Wojska Polskiego, wyzwalającego obok Armii Czerwonej Polskę i Europę od niemieckiego nazizmu.

 

Zdjęcia udostępniła: GWRH "Towarzysze Broni"