Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

Broń strzelecka (świat)

gran4.jpg

Choć podstawową bronią żołnierza był karabin, to już w XVII wiecznej Francji powstały szczególne odziały piechurów wyspecjalizowane w miotaniu ręcznych pocisków wybuchowych zwanych grenade. Od wojny rosyjsko-japońskiej armie dysponowały fabrycznie wytwarzanymi granatami ręcznymi. 
 
Autor: Marcin Rychły 
Zdjęcia: Michał Kurowski
Artykuł udostępnił Klub Miłośników Historii "Warszawa"

DT.pngPrzygotowania do szybkiej rozbudowy broni pancernej w ZSRR, wymagały przygotowania odpowiednich typów uzbrojenia dla wozów bojowych. Najlepszym rozwiązaniem jest możliwie duża unifikacja tego uzbrojenia z uzbrojeniem piechoty i artylerii i tym tropem podążyli Rosjanie pod koniec lat dwudziestych. W owym czasie na uzbrojenie piechoty Armii Czerwonej wprowadzono ręczny karabin maszynowy oznaczony DP-27 skonstruowany przez Wasilija A. Diegtiariowa (Дегтярева ДП-27). Na jego bazie powstał dość szybko czołgowa odmiana przystosowana do specyfiki użycia z wnętrza pojazdu.