Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

Bitwy, kampanie, dowódcy (Polska)

komp_1.jpg

1 grudnia 1943 roku w porcie Tarent zakotwiczył statek „Ville d’Oran” transportujący przeznaczoną do działań na terenie Włoch 1. Samodzielną Kompanię Commando pod dowództwem kpt. Władysława Smrokowskiego. Polski oddział komandosów blisko przez rok formowany i szkolony na terenach Szkocji, Walii i Anglii wchodził w skład 10. Międzyalianckiego Commando, jako jego 6 kompania (No. 10 Inter – Allied Commando, 6 Troop). W dokładnie 75. lat od tych wydarzeń przypomnijmy o dziele nielicznego oddziału, który jako pierwszy stoczył zwycięski bój na ziemi włoskiej jeszcze na kilka miesięcy przed glorią 2. Korpusu Polskiego w bitwie o Monte Cassino.

case_1.jpg

Przypadająca w tym roku 75. rocznica zdobycia Ankony przez oddziały 2. Korpusu Polskiego skłania do wspomnienia dzieła elitarnego oddziału Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, który swym czynem bojowym zapisał chwalebne karty w historii oręża polskiego.

 

blen_15.jpg

W dniach 19-25 maja 1944 roku udział w walce o niewielkie miasteczko Piedimonte San Germano wzięły pododdziały 5. Kresowej Dywizji Piechoty, 3. Dywizji Strzelców Karpackich i 2. Brygady Pancernej. Bitwa pod Piedimonte San Germano była jednym z kamieni milowych w historii 6. Pułku pancernego „Dzieci Lwowskich” (dzień 25 maja stał się dniem Święta pułkowego).

 

111_1.jpg

La fraternità non ha confini – Braterstwo nie zna granic. Historia unikalnego polsko – włosko – jugosłowiańskiego oddziału Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.