Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

Bitwy, kampanie, dowódcy (Polska)

111_14.jpgCiąg dalszy historii tajnego polsko – włosko – jugosłowiańskiego oddziału Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. La fraternità non ha confini – Braterstwo nie zna granic.

 

Pant16.jpg

Zwycięstwo oddziałów 2. Korpusu Polskiego odniesione podczas Operacji Honker w maju 1944 roku, a zwieńczone zdobyciem Klasztoru Montecassino nie było jedynym udziałem Żołnierza Polskiego podczas czterech krwawych bitew o Monte Cassino. W historiografii częstokroć pomija się udział 1. Samodzielnej Kompanii Commando (6 Troop, No. 10 Inter-Allied Commando) walczącej w styczniu 1944 roku nad Garigliano podczas pierwszej bitwy o Rzym.

 

komp_1.jpg

1 grudnia 1943 roku w porcie Tarent zakotwiczył statek „Ville d’Oran” transportujący przeznaczoną do działań na terenie Włoch 1. Samodzielną Kompanię Commando pod dowództwem kpt. Władysława Smrokowskiego. Polski oddział komandosów blisko przez rok formowany i szkolony na terenach Szkocji, Walii i Anglii wchodził w skład 10. Międzyalianckiego Commando, jako jego 6 kompania (No. 10 Inter – Allied Commando, 6 Troop). W dokładnie 75. lat od tych wydarzeń przypomnijmy o dziele nielicznego oddziału, który jako pierwszy stoczył zwycięski bój na ziemi włoskiej jeszcze na kilka miesięcy przed glorią 2. Korpusu Polskiego w bitwie o Monte Cassino.

sierżant Sylvester Antolak, Amerykanin polskiego pochodzenia urodzony 10 września 1918 roku w St. Clairsville

Pod flagą Stanów Zjednoczonych Ameryki w latach 1943-45 na Półwyspie Apenińskim służyło i poległo wielu synów rodzin emigracyjnych, które przyjęły obywatelstwo nowej ojczyzny. Na dwóch amerykańskich cmentarzach wojennych w Nettuno i Florencji spoczywają tysiące żołnierzy pochodzenia włoskiego, polskiego, irlandzkiego czy choćby niemieckiego.

 

case_1.jpg

Przypadająca w tym roku 75. rocznica zdobycia Ankony przez oddziały 2. Korpusu Polskiego skłania do wspomnienia dzieła elitarnego oddziału Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, który swym czynem bojowym zapisał chwalebne karty w historii oręża polskiego.