Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

Bitwy, kampanie, dowódcy (Polska)

111_1.jpg

La fraternità non ha confini – Braterstwo nie zna granic. Historia unikalnego polsko – włosko – jugosłowiańskiego oddziału Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

 

blen_15.jpg

W dniach 19-25 maja 1944 roku udział w walce o niewielkie miasteczko Piedimonte San Germano wzięły pododdziały 5. Kresowej Dywizji Piechoty, 3. Dywizji Strzelców Karpackich i 2. Brygady Pancernej. Bitwa pod Piedimonte San Germano była jednym z kamieni milowych w historii 6. Pułku pancernego „Dzieci Lwowskich” (dzień 25 maja stał się dniem Święta pułkowego).