Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

Artyleria organizacja (Polska)

3dsk_2.jpg

W dywizji piechoty PSZ na Zachodzie istniały rozbudowane oddziały pozabrygadowe. Omówimy je na bazie 3 Dywizji Strzelców Karpackich z 2 Korpusu Polskiego z końcowego okresu wojny. Kolejnym pułkiem artylerii w dywizji był pułk artylerii przeciwlotniczej-lekkiej.

 

Zdjęcie: Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia Żołnierze 2 Korpusu na Monte Cassino

monteW_36.jpg

Obecny już X artykuł serii przedstawia organizację, uzbrojenie i wyposażenie dowództwa artylerii z jednostek pozabrygadowych dywizji strzelców PSZ na Zachodzie na bazie 3 Dywizji Strzelców Karpackich z 2 Korpusu Polskiego z końcowego okresu wojny. Ponadto artykuł zawiera zestawienie plutonu warsztatowego typu "B" obsługującego jednostki artylerii pozabryfadowej oraz sztab zwalczania moździerzy. 

 

 

Na zdjęciu przetaczanie działa na stanowisko w trudnym terenie. Z walk 2 Korpusu Polskiego pod Monte Cassino. Zdjęcie: Wirtualne Muzeum Kresy Syberia

artyl_1.jpg

W dywizji piechoty PSZ na Zachodzie istniały rozbudowane oddziały pozabrygadowe. Omówimy je na bazie 3 Dywizji Strzelców Karpackich z 2 Korpusu Polskiego z końcowego okresu wojny. Jako pierwszy pułk artylerii lekkiej.

 

 

Zdjęcie: Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia

artyl_2.jpg

W dywizji piechoty PSZ na Zachodzie istniały rozbudowane oddziały pozabrygadowe. Omówimy je na bazie 3 Dywizji Strzelców Karpackich z 2 Korpusu Polskiego z końcowego okresu wojny. Kolejnym pułkiem artylerii w dywizji był pułk artylerii ppanc.

 

Zdjęcie: Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia  Żołnierze 2 Korpusu Polskiego podczas walk we Włoszech, przy 17-funtowej armacie ppanc Ordnance QF. 

schematy_mozdzieze.pngm_81_pl_7.jpg

Gdy rozpoczynała się wojna w 1939 r., każdy polski batalion piechoty w dywizji czynnej etatowo powinien dysponować plutonem moździerzy 81 mm z dwoma działonami o poniżej podanym składzie.