Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Artyleria organizacja (Polska)

schematy_mozdzieze.pngm_81_pl_7.jpg

Gdy rozpoczynała się wojna w 1939 r., każdy polski batalion piechoty w dywizji czynnej etatowo powinien dysponować plutonem moździerzy 81 mm z dwoma działonami o poniżej podanym składzie.