Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

b_182_102_16777215_00_images_2_3DSKorg_3dsk_2.jpg

W dywizji piechoty PSZ na Zachodzie istniały rozbudowane oddziały pozabrygadowe. Omówimy je na bazie 3 Dywizji Strzelców Karpackich z 2 Korpusu Polskiego z końcowego okresu wojny. Kolejnym pułkiem artylerii w dywizji był pułk artylerii przeciwlotniczej-lekkiej.

 

Zdjęcie: Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia Żołnierze 2 Korpusu na Monte Cassino

 

Autor: Maciej Tomaszewski 

 

 

Pułk artylerii przeciwlotniczej-lekkiej PSZ na Zachodzie opierał się na organizacji brytyjskiej i liczył 36 oficerów i 583 szeregowych. Do pułku ppanc. przydzielona była czołówka naprawcza typu "B" licząca 1 oficera i 44 szeregowych. Przedstawiona jest ona w osobnej tabelce pod zestawieniem p.a.plot-lek. 

 

zas_mini_super_T.png

 

 

 

b_2036_1344_16777215_00_images_10_WMKS_3dsk_7.jpgWieża zainstalowana na podziemnym stanowisku, która broniła podejścia pod wzgórze Monte Cassino. Zdjęcie: Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia

 

 

Uzbrojenie i wyposażenie:

 

 

Wyszczególnienie: Ilość:
rewolwerów  33
karabinów  206
pistoletów maszynowych 329
lkm 47
PIAT'y 10
armaty przeciwlotnicze 40 mm Boforsa 36
rakietnice 9
motocykle 50
"łaziki" 20
samochody osobowe 1
półciężarówki 1,5 cwt (750 kg) 28
ciężarówki 3 tonowe 26
ciągniki 36
przyczepki 12
   

 

Czołówka naprawcza typu "B":

 

Wyposażenieł: Ilość:
rewolwery 1
karabiny 13
pistolety maszynowe 10
lkm 1
PIAT'y 1
motocykle 4
"łaziki" 4
ciężarówki 3 tonowe 8
przyczepki 2
   

 

 

 

 Maciej Tomaszewski 

 

 

b_964_497_16777215_00_images_10_WMKS_monteW_23.jpgŻołnierze 2 Korpusu Polskiego pozują przez "Domkiem doktora", czyli punktem opatrunkowym 3 DSK podczas walk o Monte Cassino. Zdjęcie: Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia

 

 

Podstawa prawna: Artykuł ma zadania dydaktyczno-naukowe i ma na celu krzewienie wiedzy oraz analizę krytyczną, w dążeniu do wyjaśnienia wszystkich faktów. Autor zastrzega sobie stosowanie form dozwolonego użytku publicznego, jak np. prawo cytatu. Jednakże wszystkie osoby, które uznałyby się za pokrzywdzone, autor prosi o kontakt, w celu wyjaśnienia i ewentualnego usunięcia dzieł, które byłyby objęte prawami własności.