Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

b_278_165_16777215_00_images_10_WMKS_monteW_36.jpg

Obecny już X artykuł serii przedstawia organizację, uzbrojenie i wyposażenie dowództwa artylerii z jednostek pozabrygadowych dywizji strzelców PSZ na Zachodzie na bazie 3 Dywizji Strzelców Karpackich z 2 Korpusu Polskiego z końcowego okresu wojny. Ponadto artykuł zawiera zestawienie plutonu warsztatowego typu "B" obsługującego jednostki artylerii pozabryfadowej oraz sztab zwalczania moździerzy. 

 

 

Na zdjęciu przetaczanie działa na stanowisko w trudnym terenie. Z walk 2 Korpusu Polskiego pod Monte Cassino. Zdjęcie: Wirtualne Muzeum Kresy Syberia

 

 Autor: Maciej Tomaszewski 

 

 

b_977_697_16777215_00_images_10_WMKS_monteW_38.jpgArtylerzysta 2 Korpusu Polskiego podaje pociski do armato-haubicy Ordnance QF 25-pounder podczas przygotowania artyleryjskiego pod Monte Cassino. Zdjęcie: Wirtualne Muzeum Kresy Syberia

 

 

Dowództwo artylerii z jednostek pozabrygadowych dywizji strzelców PSZ na Zachodzie opierało się na organizacji brytyjskiej i liczyło 9 oficerów i 25 szeregowych. 

 

zas_mini_super_T.png

 

Uzbrojenie i wyposażenie:

 

Wyszczególnienie: Ilość:
rewolwerów  5
karabinów  11
pistoletów maszynowych 14
lkm 1
rusznica ppanc. Boys 1
motocykle 3
"łaziki" 1
samochody osobowe 4
półciężarówki 1,5 cwt (750 kg) 1
ciężarówka 3 tonowa 3
przyczepki 1
   

 

 

Pluton warsztatowy typu "B" obsługujący jednostki artylerii pozabrygadowej z dywizji strzelców PSZ na Zachodzie opierał się na organizacji brytyjskiej i liczył 1 oficera i 44 szeregowych. 

 

zas_mini_super_T.png

 

 

b_938_606_16777215_00_images_10_WMKS_monteW_39.jpgStanowisko polskiego działa pod Monte Cassino. Zdjęcie: Wirtualne Muzeum Kresy Syberia

 

 

Uzbrojenie i wyposażenie:

 

Wyszczególnienie: Ilość:
rewolwery 1
karabinów  13
pistoletów maszynowych 10
lkm 1
PIAT'y 1
motocykle 4
"łaziki" 4
półciężarówki 3 tonowe 8
przyczepy 2
   

 

 

Sztab zwalczania moździerzy z dywizji strzelców PSZ na Zachodzie opierał się na organizacji brytyjskiej i liczyła 9 oficerów i 30 szeregowych. 

 

zas_mini_super_T.png

 

Uzbrojenie i wyposażenie:

 

Wyszczególnienie: Ilość:
rewolwerów  9
karabinów  22
pistoletów maszynowych 8
"łazików" 4
półciężarówki 1,5 cwt (750 kg) 4
   

 

 

b_990_685_16777215_00_images_10_WMKS_monteW_42.jpgStanowisko polskiej armaty przeciwpancernej podczas walk o Monte cassino. Zdjęcie: Wirtualne Muzeum Kresy Syberia

 

 

Razem w powyższych trzech pozycjach:

 

Pododdział: Oficerów: Strzelców:
dowództwo artylerii z jednostek pozabrygadowych 9 25
pluton warsztatowy typu "B" do obsługi artylerii pozabrygadowej 1 44
sztab zwalczania moździerzy 9 30
Razem: 19 99

 

 

zas_mini_super_T.png

 

Uzbrojenie i wyposażenie:

 

 

Wyszczególnienie: Ilość:
rewolwerów  15
karabinów  46
pistoletów maszynowych 32
lkm 2
PIAT'y 1
karabin ppanc. "Boys" 1
motocykle 7
"łaziki" 9
samochód osobowy 4
półciężarówki 1,5 cwt (750 kg) 5
ciężarówki 3 tonowe 11
przyczepki 3
   

 

UWAGA: trzeba zwrócić uwagę, że system brygadowy przewidywał przydzielenie w razie potrzeby do wsparcia i obsługi brygady strzelców znacznych środków z jednostek pozabrygadowych dywizji i nie tylko. Strukturę jednostek pozabrygadowych dywizji stworzono tak, by w razie potrzeby każda brygada mogła liczyć na: kompanię łączności, kompanię saperów, czy wsparcie pułku artylerii lekkiej i innych środków. Choć oczywiście dowódca dywizji miał prawo podzielić inaczej te środki a głównie artylerię. Jednostki pozabrygadowe zostaną omówione w następnych odcinkach tego cyklu.

 

W następnym odcinku zajmiemy się saperami dywizyjnymi, także zaliczanymi do jednostek pozabrygadowych.   

 

 Maciej Tomaszewski 

 

 

 

 

Podstawa prawna: Artykuł ma zadania dydaktyczno-naukowe i ma na celu krzewienie wiedzy oraz analizę krytyczną, w dążeniu do wyjaśnienia wszystkich faktów. Autor zastrzega sobie stosowanie form dozwolonego użytku publicznego, jak np. prawo cytatu. Jednakże wszystkie osoby, które uznałyby się za pokrzywdzone, autor prosi o kontakt, w celu wyjaśnienia i ewentualnego usunięcia dzieł, które byłyby objęte prawami własności.