Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

b_195_116_16777215_00_images_2_3DSKorg_artyl_2.jpg

W dywizji piechoty PSZ na Zachodzie istniały rozbudowane oddziały pozabrygadowe. Omówimy je na bazie 3 Dywizji Strzelców Karpackich z 2 Korpusu Polskiego z końcowego okresu wojny. Kolejnym pułkiem artylerii w dywizji był pułk artylerii ppanc.

 

Zdjęcie: Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia  Żołnierze 2 Korpusu Polskiego podczas walk we Włoszech, przy 17-funtowej armacie ppanc Ordnance QF. 

 

Autor: Maciej Tomaszewski  

 

 

Pułk artylerii ppanc. PSZ na Zachodzie opierała się na organizacji brytyjskiej i liczył 39 oficerów i 521 szeregowych. Do pułku ppanc. przydzielona była czołówka naprawcza typu "A" II licząca 1 oficera i 15 szeregowych. Przedstawiona jest ona w osobnej tabelce pod zestawieniem p.a.ppanc. 

 

zas_mini_super_T.png

 

Uzbrojenie i wyposażenie:

 

 

Wyszczególnienie: Ilość:
rewolwerów  27
karabinów  284
pistoletów maszynowych 242
lkm 60
moździerze 2" 18
PIAT'y 13
armaty ppanc. 57 mm (6 funtowe) 12
armaty ppanc. 76,2 mm (17 funtowe) 24
rakietnice 3
motocykle 16
"łaziki" 20
samochody osobowe 1
półciężarówki 1,5 cwt (750 kg) 29
ciężarówki 3 tonowe 25
samochody z dźwigami  27
ciągniki 18
przyczepki 16
wozy opancerzone 1
carrier 9
   

 

Czołówka naprawcza typu "A" II:

 

Wyposażenieł: Ilość:
rewolwery 1
karabiny 10
pistolety maszynowe 5
motocykl 1
ciężarówki 3 tonowe 3
cięgnik 1
przyczepki 1
 wozy opancerzone 2
   

 

 

 

 Maciej Tomaszewski 

 

b_899_553_16777215_00_images_10_WMKS_monteW_26.jpgArmata 17-funtowa na stanowisku podczas walk polskiego 2 Korpusu we Włoszech. Zdjęcie: Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia

 

 

Podstawa prawna: Artykuł ma zadania dydaktyczno-naukowe i ma na celu krzewienie wiedzy oraz analizę krytyczną, w dążeniu do wyjaśnienia wszystkich faktów. Autor zastrzega sobie stosowanie form dozwolonego użytku publicznego, jak np. prawo cytatu. Jednakże wszystkie osoby, które uznałyby się za pokrzywdzone, autor prosi o kontakt, w celu wyjaśnienia i ewentualnego usunięcia dzieł, które byłyby objęte prawami własności.