Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

Pojazdy bojowe (Polska)

14.jpg

Wolontariusze z Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (MPTW) w Warszawie kontynuują rozpoczęte prace remontowe. Trwa wyścig z czasem, zanim pogoda nie uniemożliwi dalszych prac pod gołym niebem.

 

isu122_4.jpg

Zanim pojawi się tu opis techniczny ISU-122, mam dobrą wiadomość dla hobbystów. Kierownictwo Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej, wraz ze skupioną wokół niego grupą wolontariuszy, postanowiło uruchomić ciężkie działo pancerne ISU-122 o numerze bocznym 701 (wóz ze zdjęcia to bliźniaczy pojazd z numerem bocznym 719 z muzeum w Poznaniu. Źródło: Wikipedia). To już kolejny pojazd, który w tym muzeum ma zostać w ten sposób przywrócony do życia. (artykuł opublikowano 18 sierpnia 2018 r.)

 

ft17_1.png

Dzisiaj trudno sobie wyobrazić, że podczas I wojny światowej i podczas wojny z bolszewikami, była to jedna z najpotężniejszych broni ówczesnego pola walki.

univer_3a.jpg

UNIVERSAL CARRIER Mk I były używane w dużych ilościach w PSZ na zachodzie a poprzez dostawy Lend-Lease w Armii Czerwonej i ludowym Wojsku Polskim w ilości kilkudziesięciu sztuk.
 
 
Zdjęcia udostępniło Stowarzyszenie PSZ.