Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Pojazdy bojowe (Polska)

univer_3a.jpg

UNIVERSAL CARRIER Mk I były używane w dużych ilościach w PSZ na zachodzie a poprzez dostawy Lend-Lease w Armii Czerwonej i ludowym Wojsku Polskim w ilości kilkudziesięciu sztuk.
 
 
Zdjęcia udostępniło Stowarzyszenie PSZ.

ft17_1.pngNa wstawienie pełnej wersji artykułu chwilowo brakuje mi czasu, więc tymczasem wstawiam film jaki nakręciłem na pikniku historycznym Misja Wschód 2014.