Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

Piechota (Polska)

3dsk_4.jpg

Kolejny artykuł przedstawia organizację, uzbrojenie i wyposażenie brygady strzelców PSZ na Zachodzie na bazie 3 Dywizji Strzelców Karpackich z 2 Korpusu Polskiego z końcowego okresu wojny.

 

Zdjęcie: Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia Bitwa o Monte Cassino. Mogiła poległego 12.05.1944 r. żołnierza 2 Batalionu 3 Dywizji Strzelców Karpackich - st. strzelca Kazimierza Winiarczuka. W tle ruiny klasztoru na Monte Cassino.

3dsk_3.jpg

Kolejny artykuł przedstawia organizację, uzbrojenie i wyposażenie dowództwa i kwatery głównej brygady strzelców PSZ na Zachodzie na bazie 3 Dywizji Strzelców Karpackich z 2 Korpusu Polskiego z końcowego okresu wojny. Ponadto plutonu sztabowego brygady i czołówki naprawczej typu "A" III. 

 

 

Zdjęcie: Wirtualne Muzeum Kresy Syberia Żołnierze 2 Korpusu przy ruinach klasztoru na Monte Cassino - część pierwszego polskiego patrolu z 12 Pułku Ułanów Podolskich - drugi z prawej żołnierz NN z 3 DSK, drugi z lewej ppor. Kazimierz Gurbiel

piedimonte_1.jpg

Kolejny artykuł przedstawia organizację, uzbrojenie i wyposażenie dowództwa batalionu i kompanii dowodzenia batalionu strzelców z PSZ na Zachodzie na bazie 3 Dywizji Strzelców Karpackich z 2 Korpusu Polskiego z końcowego okresu wojny.

 

Zdjęcie: Imgur

3dsk_6a.jpg

Kolejny artykuł przedstawia organizację, uzbrojenie i wyposażenie batalionu strzelców PSZ na Zachodzie na bazie 3 Dywizji Strzelców Karpackich z 2 Korpusu Polskiego z końcowego okresu wojny.

 

Zdjęcie: Imgur

monteW_2.jpg

Kolejny artykuł przedstawia organizację, uzbrojenie i wyposażenie kompanii broni wspierających (w skrócie "wsparcia") z PSZ na Zachodzie na bazie 3 Dywizji Strzelców Karpackich z 2 Korpusu Polskiego z końcowego okresu wojny.

 

Zdjęcie: Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia Żołnierze przygotowują się do walki. Za chwilę moździerz otworzy ogień.