Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Piechota (Polska)

3dsk_4.jpg

Kolejny artykuł przedstawia organizację, uzbrojenie i wyposażenie brygady strzelców PSZ na Zachodzie na bazie 3 Dywizji Strzelców Karpackich z 2 Korpusu Polskiego z końcowego okresu wojny.

 

Zdjęcie: Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia

3dsk_3.jpg

Kolejny artykuł przedstawia organizację, uzbrojenie i wyposażenie dowództwa i kwatery głównej brygady strzelców PSZ na Zachodzie na bazie 3 Dywizji Strzelców Karpackich z 2 Korpusu Polskiego z końcowego okresu wojny. Ponadto plutonu sztabowego brygady i czołówki naprawczej typu "A" III. 

 

Zdjęcie: Wirtualne Muzeum Kresy Syberia

piedimonte_1.jpg

Kolejny artykuł przedstawia organizację, uzbrojenie i wyposażenie dowództwa batalionu i kompanii dowodzenia batalionu strzelców z PSZ na Zachodzie na bazie 3 Dywizji Strzelców Karpackich z 2 Korpusu Polskiego z końcowego okresu wojny.

 

Zdjęcie: Imgur

3dsk_6a.jpg

Kolejny artykuł przedstawia organizację, uzbrojenie i wyposażenie batalionu strzelców PSZ na Zachodzie na bazie 3 Dywizji Strzelców Karpackich z 2 Korpusu Polskiego z końcowego okresu wojny.

 

Zdjęcie: Imgur

3dsk_1.jpg

Kolejny artykuł przedstawia organizację, uzbrojenie i wyposażenie kompanii broni wspierających (w skrócie "wsparcia") z PSZ na Zachodzie na bazie 3 Dywizji Strzelców Karpackich z 2 Korpusu Polskiego z końcowego okresu wojny.

 

Zdjęcie: Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia