Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

b_242_163_16777215_00_images_2_3DSKorg_3dsk_3.jpg

Kolejny artykuł przedstawia organizację, uzbrojenie i wyposażenie dowództwa i kwatery głównej brygady strzelców PSZ na Zachodzie na bazie 3 Dywizji Strzelców Karpackich z 2 Korpusu Polskiego z końcowego okresu wojny. Ponadto plutonu sztabowego brygady i czołówki naprawczej typu "A" III. 

 

 

Zdjęcie: Wirtualne Muzeum Kresy Syberia Żołnierze 2 Korpusu przy ruinach klasztoru na Monte Cassino - część pierwszego polskiego patrolu z 12 Pułku Ułanów Podolskich - drugi z prawej żołnierz NN z 3 DSK, drugi z lewej ppor. Kazimierz Gurbiel

 

Autor: Maciej Tomaszewski

 

 

b_977_560_16777215_00_images_10_WMKS_3dsk_1.jpgŻołnierze 3 DSK 2 Korpusu w ruinach klasztoru na Monte Cassino - część pierwszego polskiego patrolu z 12 Pułku Ułanów Podolskich -  trzeci z lewej ppor. Kazimierz Gurbiel. Zdjęcie: Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia

 

 

 

Dowództwo i kwatera główna brygady strzelców PSZ na Zachodzie opierało się na organizacji brytyjskiej i liczyło 19 oficerów i 54 szeregowych. 

 

zas_mini_super_T.png

 

Uzbrojenie i wyposażenie:

 

Wyszczególnienie: Ilość:
rewolwerów  12
karabinów  29
pistoletów maszynowych 22
lkm 4
rakietnice 1
motocykle 4
"łaziki" 6
samochody osobowe 6
półciężarówki 1,5 cwt (750 kg) 4
ciężarówka 3 tonowa 3
ciężarowy mieszkalny 1
przyczepki 3
   

 

 

Pluton sztabowy brygady strzelców PSZ na Zachodzie opierał się na organizacji brytyjskiej i liczył 27 szeregowych. 

 

zas_mini_super_T.png

 

 

 

b_1009_653_16777215_00_images_10_WMKS_monteW_31.jpgŻołnierze 2 Korpusu Polskiego podczas kampanii we Włoszech. Okres zimowy. Zdjęcie: Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia

 

 

Uzbrojenie i wyposażenie:

 

Wyszczególnienie: Ilość:
karabinów  19
pistoletów maszynowych 5
lkm 3
PIAT'y 3
rakietnice 1
motocykle 1
półciężarówki 1,5 cwt (750 kg) 4
   

 

 

Czołówka naprawcza typu "A" III z PSZ na Zachodzie opierała się na organizacji brytyjskiej i liczyła 1 oficera i 15 szeregowych. 

 

zas_mini_super_T.png

 

Uzbrojenie i wyposażenie:

 

Wyszczególnienie: Ilość:
rewolwerów  1
karabinów  10
pistoletów maszynowych 5
motocykle 1
półciężarówki 1,5 cwt (750 kg) 2
ciężarówka 3 tonowa 2
ciągnik 1
   

 

 

b_934_466_16777215_00_images_10_WMKS_monteW_25.jpgBitwa o Monte Cassino. Żołnierze 2 Korpusu Polskiego. W tle rujiny klasztoru na Mone Cassino. Zdjęcie: Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia

 

 

Razem w powyższych trzech pozycjach:

 

Pododdział: Oficerów: Strzelców:
dowództwo i kwatera główna 19 54
pluton sztabowy - 27
czołówka naprawcza A III 1 15
Razem: 20 96

 

 

zas_mini_super_T.png

 

Uzbrojenie i wyposażenie:

 

 

Wyszczególnienie: Ilość:
rewolwerów  13
karabinów  58
pistoletów maszynowych 32
lkm 7
PIAT'y 3
rakietnice 2
motocykle 6
"łaziki" 6
samochód osobowy 6
półciężarówki 1,5 cwt (750 kg) 10
ciężarówki 3 tonowe 5
ciężarówka mieszkalna 1
ciągnik  1
przyczepki 3
   

 

UWAGA: trzeba zwrócić uwagę, że system brygadowy przewidywał przydzielenie w razie potrzeby do wsparcia i obsługi brygady strzelców znacznych środków z jednostek pozabrygadowych dywizji i nie tylko. Strukturę jednostek pozabrygadowych dywizji stworzono tak, by w razie potrzeby każda brygada mogła liczyć na: kompanię łączności, kompanię saperów, czy wsparcie pułku artylerii lekkiej i innych środków. Choć oczywiście dowódca dywizji miał prawo podzielić inaczej te środki a głównie artylerię. Jednostki pozabrygadowe zostaną omówione w następnych odcinkach tego cyklu.  

 

 Maciej Tomaszewski 

 

 

 

 

Podstawa prawna: Artykuł ma zadania dydaktyczno-naukowe i ma na celu krzewienie wiedzy oraz analizę krytyczną, w dążeniu do wyjaśnienia wszystkich faktów. Autor zastrzega sobie stosowanie form dozwolonego użytku publicznego, jak np. prawo cytatu. Jednakże wszystkie osoby, które uznałyby się za pokrzywdzone, autor prosi o kontakt, w celu wyjaśnienia i ewentualnego usunięcia dzieł, które byłyby objęte prawami własności.