Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

b_186_112_16777215_00_images_2_3DSKorg_3dsk_6a.jpg

Kolejny artykuł przedstawia organizację, uzbrojenie i wyposażenie batalionu strzelców PSZ na Zachodzie na bazie 3 Dywizji Strzelców Karpackich z 2 Korpusu Polskiego z końcowego okresu wojny.

 

Zdjęcie: Imgur

 

Autor: Maciej Tomaszewski  

 

 

b_998_697_16777215_00_images_10_WMKS_monteW_19.jpgŻołnierze piechoty 2 Korpusu Polskiego podczas kampanii we Włoszech. Zdjęcie: Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia

 

 

Batalion strzelców PSZ na Zachodzie opierał się na organizacji brytyjskiej i liczył 37 oficerów i 808 szeregowych, z tego:

 

 

Pododdział: Oficerów: Strzelców:
dowództwo batalionu 5 53
kompania dowodzenia 5 91
kompania wsparcia 7 184
1 kompania strzelców 5 120
2 kompania strzelców 5 120
3 kompania strzelców 5 120
4 kompania strzelców 5 120
Razem: 37 808

 

UWAGA: w pracy zbiorowej "PSZ na Zachodzie" podana jest liczba 54 szeregowych w dowództwie batalionu, co też zwiększa ilość żołnierzy w batalionie z 808 do 809. Nie ma też 4 ckm w dowództwie batalionu, co wynika z wcześniejszych danych. 

zas_mini_super_T.png

 

 

b_995_675_16777215_00_images_10_WMKS_monteW_21.jpgPolowy cmentarz żołnierzy 2 Korpusu Polskiego. Zdjęcie: Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia

 

 

Uzbrojenie i wyposażenie:

 

 

Wyszczególnienie: Ilość:
rewolwerów  36
karabinów  581
karabinów wyborowych 8
pistoletów maszynowych 191
lkm 63
ckm 4
PIAT'y 23
moździerz 2" 26
moździerz 3" 6
armata ppanc. 57 mm 6
rakietnice 39
rowery 33
motocykle 26
"łaziki" 11
samochód osobowy 1
półciężarówki 1,5 cwt (750 kg) 29
półciężarowa cysterna na wodę 1
ciężarówki 3 tonowe 13
ciężarówka z dźwigiem 1
przyczepki 7
Loyd Carrier 12
Loyd Carrier pod moździerz  7
Carrier 19
   

 

UWAGA: na wiosnę 1945 r. zaczęto tworzyć w kompanii wsparcia plutony ckm z 4 ckm "Vickers" na transporterach opancetrzonych. 

 

 Maciej Tomaszewski 

 

 

b_1000_490_16777215_00_images_10_WMKS_monteW_24.jpgJeńcy niemieccy przy "Domku doktora" - punkcie opatrunkowych 3 DSK. Zdjęcie: Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia

 

 

 

Podstawa prawna: Artykuł ma zadania dydaktyczno-naukowe i ma na celu krzewienie wiedzy oraz analizę krytyczną, w dążeniu do wyjaśnienia wszystkich faktów. Autor zastrzega sobie stosowanie form dozwolonego użytku publicznego, jak np. prawo cytatu. Jednakże wszystkie osoby, które uznałyby się za pokrzywdzone, autor prosi o kontakt, w celu wyjaśnienia i ewentualnego usunięcia dzieł, które byłyby objęte prawami własności.