Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

b_238_158_16777215_00_images_2_3DSKorg_piedimonte_1.jpg

Kolejny artykuł przedstawia organizację, uzbrojenie i wyposażenie dowództwa batalionu i kompanii dowodzenia batalionu strzelców z PSZ na Zachodzie na bazie 3 Dywizji Strzelców Karpackich z 2 Korpusu Polskiego z końcowego okresu wojny.

 

Zdjęcie: Imgur

 

 

Autor: Maciej Tomaszewski 

 

 

b_1009_688_16777215_00_images_10_WMKS_monteW_22.jpgPiechota 2 Korpusu Polskiego podczas działań. Zdjęcie: Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia

 

 

Dowództwo batalionu strzelców PSZ na Zachodzie opierało się na organizacji brytyjskiej i liczyło 5 oficerów i 53 szeregowych. Uzbrojenie i wyposażenie dowództwa to:

 

Wyszczególnienie: Ilość:
rewolwerów  5
karabinów  21
karabiny wyborowe 8
pistoletów maszynowych 32
lkm 1
rowery 6
motocykle 5
"łaziki" 1
samochód osobowy 1
półciężarówki 1,5 cwt (750 kg) 4
Carrier 1
   

 

Dowództwo batalionu należało gospodarczo do kompanii dowodzenia. Składało się z: d-cy batalionu i jego zastępcy, adiutanta, oficera informacyjnego, lekarza. Kapelan wchodził w skład dowództwa, ale należał ewidencyjnie do d-ctwa brygady. Na 53 szeregowych d-ctwa batalionu składali się: kanceliści, kierowcy, pocztowi osobiści i żandarmi. 

 

b_982_666_16777215_00_images_10_WMKS_monteW_14.jpgOkres zimowy. Msza polowa na szczycie wzniesienia. 2 Korpus Polski, podczas kampanii we Włoszech. Zdjęcie: Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia

 

 

UWAGA: w pracy  zbiorowej "PSZ na Zachodzie" podana jest liczba 54 szeregowych w dowództwie batalionu co po zsumowaniu daje też nie 808 ludzi w batalionie a 809. Nie ma też 4 ckm w dowództwie batalionu, co wynika z wcześniejszych danych. 

 

UWAGA: pod koniec wojny a szczególnie po wojnie 3 rowery dowództwa mogły być zastąpione motocyklami. 

 

 

Kompania dowodzenia batalionu strzelców.

Kompania dowodzenia batalionu strzelców PSZ na Zachodzie opierała się organizacyjnie na wzorcach brytyjskich, a liczyła 5 oficerów i 91 strzelców, z tego:

 

Pododdział: Oficerów: Strzelców:
dowódca i jego poczet 1 7
pluton łączności 1 35
pluton gospodarczy 3 51
Razem: 5 91

 

Dowódcą plutonu gospodarczego był oficer techniczny. Należeli tam także: oficer do spraw kwatermistrzowskich i oficer gospodarczy, czyli płatnik. W skład plutonu wchodził personel kwatermistrzostwa, kucharze, magazynierzy, kierowcy i mechanicy drużyny techniczno-transportowej. 

 

zas_mini_super_T.png

 

Uzbrojenie i wyposażenie:

 

Wyszczególnienie: Ilość:
rewolwerów  4
karabinów  49
pistoletów maszynowych 42
lkm 3
PIAT'y 4
rakietnice 10
rowery 3
motocykle 6
"łaziki" 2
półciężarówki 1,5 cwt (750 kg) 5
półciężarowa cysterna na wodę 1
ciężarówki 3 tonowe 12
ciężarówka dźwig 1
przyczepki 4
   

 

 

 

 Maciej Tomaszewski 

 

 

 

 

Podstawa prawna: Artykuł ma zadania dydaktyczno-naukowe i ma na celu krzewienie wiedzy oraz analizę krytyczną, w dążeniu do wyjaśnienia wszystkich faktów. Autor zastrzega sobie stosowanie form dozwolonego użytku publicznego, jak np. prawo cytatu. Jednakże wszystkie osoby, które uznałyby się za pokrzywdzone, autor prosi o kontakt, w celu wyjaśnienia i ewentualnego usunięcia dzieł, które byłyby objęte prawami własności.