Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

b_234_134_16777215_00_images_2_3DSKorg_3dsk_1.jpg

Kolejny artykuł przedstawia organizację, uzbrojenie i wyposażenie kompanii broni wspierających (w skrócie "wsparcia") z PSZ na Zachodzie na bazie 3 Dywizji Strzelców Karpackich z 2 Korpusu Polskiego z końcowego okresu wojny.

 

Zdjęcie: Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia

 

 

 

Kompania broni wspierających (wsparcia) batalionu strzelców PSZ na Zachodzie opierała się na organizacji brytyjskiej i liczyła 7 oficerów i 184 szeregowych, z tego:

 

 

Pododdział: Oficerów: Strzelców:
dowódca i jego poczet 1 7
pluton moździerzy (drużyna dowódcy i 6 moździerzy) 1 42
pluton rozpoznawczy (drużyna dowódcy i 4 drużyny "cariersów") 2 61
pluton ppanc. (drużyna dowódcy i 6 działonów) 2 53
pluton pionierów  1 21
Razem: 7 184

 

 

zas_mini_super_T.png

 

Uzbrojenie i wyposażenie:

 

 

Wyszczególnienie: Ilość:
rewolwerów  7
karabinów  131
pistoletów maszynowych 41
lkm 19
PIAT'y 7
moździerz 2" 10
moździerz 3" 6
armata ppanc. 57 mm 6
rakietnice 13
motocykle 15
"łaziki" 4
półciężarówki 1,5 cwt (750 kg) 8
ciężarówka 3 tonowa 1
przyczepki 3
Loyd Carrier 12
Loyd Carrier pod moździerz  7
Carrier 14
   

 

 

 

 Maciej Tomaszewski 

 

 

 

 

Podstawa prawna: Artykuł ma zadania dydaktyczno-naukowe i ma na celu krzewienie wiedzy oraz analizę krytyczną, w dążeniu do wyjaśnienia wszystkich faktów. Autor zastrzega sobie stosowanie form dozwolonego użytku publicznego, jak np. prawo cytatu. Jednakże wszystkie osoby, które uznałyby się za pokrzywdzone, autor prosi o kontakt, w celu wyjaśnienia i ewentualnego usunięcia dzieł, które byłyby objęte prawami własności.