Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

Muzea, pomniki walki i męczeństwa (Italia)

Oficerowie włoscy z płk. Felice Leggio (Isola Coo)W mieście Kos przy ulicy Anapafseos, znajduje się kościół katolicki św. Jana, a przy kościele stary cmentarz Kos. Tuż przy kościele usytuowana jest pamiątkowa płyta ku czci pomordowanych przez Wermacht w 1943 r. oficerów włoskich, znajdujących się w niewoli jenieckiej w rękach Niemców. Ostatnie słowa to ważne wyjaśnienie, bo dokonano na Kos zbrodni wojennej.

Zdjęcia Maciej Tomaszewski