Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

Artyleria sprzęt (Italia)

Rok 1940/1941, Albania - Front grecko-włoski - haubica 100/17 Mod.916 na stanowisku w górach.Haubica górska oznaczona 10 cm Gebirgshaubitze M.16, powstała na bazie haubicy polowej 10 cm Feldhaubitze M.14, oznaczana też 10 cm FH 14. Działo powstało dla zastąpienia przestarzałej hałbicy polowej 10 cm Feldhaubitze M. 99. Podczas I WW haubica polowa M.14 tworzyła podstawowy sprzęt artylerii austro-węgierskiej i wykazała doskonałe właściwości. Był to podstawowy powód wykorzystania jej jako podstawy do stworzenia działa górskiego, które także zdobyło duże uznanie. Działo M.16 okazało się idealne na potrzeby frontu włoskiego, gdzie walki toczyły się w Alpach. Działo powstało z kolei dla zastąpienia przestarzałej haubicy górskiej 10 cm Gebirgshaubitze M.99 (faktyczny kaliber 104 mm). Gdy powstała Czechosłowacja haubice służące w nowej armii oznaczono Škoda 10 cm vz. 1916.
 

Działo z XVII° Gruppo z namalowanym białą farbą numerem 1 zwane „bianco uno”. Jak bardzo prowizoryczne kroki podjęli Włosi w celu przystosowania niektórych swoich starych dział do holowania za pojazdami mechanicznymi wykazała wojna w Afryce Północnej. Nie wystarczyło w działach wymienić koła na koła metalowe z ogumieniem typu masyw by można je było szybko holować. Włosi nie wprowadzili też we właściwym czasie do produkcji nowoczesnego następcy dla haubic polowych 100/17. Tymczasem wojna w Afryce Północnej była bardzo dynamiczna, nie wspominając o fatalnym stanie dróg a raczej ich braku i konieczności poruszania się także w terenie po pustyni i często po kamieniach. Tak też było w wypadku haubic 100/17 TM, które źle znosiły szybkie holowanie po wybojach. Próby wyposażenia włoskich starych dział w koła z ogumieniem pneumatycznym były wyraźnie spóźnione i ograniczone.

Haubica 100/17, podczas bitwy pod Guadalajara w czasie wojny domowej w Hiszpanii.Haubica weszła do użytku krótko przed wybuchem I WW i używana była z dobrym skutkiem przez całą wojnę. Podkreślano jej ogólnie doskonałe właściwości. Działo było dobrze pomyślane i nie miało zbędnych dodatków, było bardzo wytrzymałe i zwarte, a strzelanie przez długi czas nie stwarzało problemów. Haubica ta jest jednym z najbardziej znanych na świecie produktów czeskiego przemysłu zbrojeniowego.

zas_mini_super_T.png

Haubice 100/22 Włosi zdobyli także w Grecji. Haubica Škoda 10 cm Vz. 1914/19 opracowana została jako rozwinięcie modelu Škoda 10 cm Vz. 1914 w celu powiększenia zasięgu ognia. Nowa wersja otrzymała dłuższą o 5 kalibrów lufę i nowy tym amunicji, dzięki czemu stała się zdolna do prowadzenia ognia na dystans blisko 10 km, ale wzrosło również skupienie pocisków, co przesądziło o sukcesie nowego działa. Możliwa była modernizacja już istniejących dział i w armii czechosłowackiej otrzymały one oznaczenia odpowiednio Škoda 10 cm Vz. 1914/19 i Škoda 10 cm Vz. 1916/19 w zależności czy użyto w nich dotychczasową lawetę od działa polowego czy górskiego. Nowe wersje dział produkowano od 1919 r. i weszła na uzbrojenie kilku państw.