Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

schematy_piechota.png Polski pułk piechoty strzelecki w 1939 r.

 

Autor: Maciej Tomaszewski 

 

pl_pulk_strzel_tapeta_army_II.png

 

 

UWAGA:

Przygotowania wojenne wymusiły stałe zmienianie etatów i wprowadzenie do nich poprawek łącznie z uwzględnieniem możliwości mobilizacyjnych. W efekcie np. pułkowa kompania ppanc. mogła liczyć od 4 do 12 dział, przy czym ta mniejsza liczba dotyczyła w 1939 r. tylko pułków rezerwowych. Wcześniej obowiązujący etat L.dz.3001/Mob./org./36 został zatwierdzony z opóźnieniem bo dopiero w 1937 roku. Na jego podstawie etatem nr 9 kompanie ppanc. miała 4 działa. Jednak dostawy dział ppanc. stopniowo nasycały naszą armię i poprawka planu mobilizacyjnego L.dz.2700/Org.Mob.38 zmieniła organizację etatu nr 9. Teraz docelowo przewidywano w pułku kompanię już 12-działową. Jednak rozumiejąc, że docelowa liczba w większości pułków nie  może być jeszcze osiągnięta, przyjęto możliwość istnienia 9-działowej kompanii ppanc. w pułku piechoty, co jako najbardziej realne zostało uwzględnione w powyższym schemacie organizacji pułku piechoty.  Ponadto nadal dla pułków rezerwowych istniał zmniejszony etat 9a przewidujący kompanię 4-działową. Jednak w ramach swych uprawnień, podczas działań mobilizacyjnych modyfikowano etaty do realnych możliwości. Był więc pułk z mobilizacji marcowej (84 pp), który miał w kompanii ppanc. dwa plutony po 3 działa 37 mm i jeden tylko z 2 działami, ale już w chwili wybuchu wojny te 8 dział było podzielone na 4 plutony po 2 działa. Tak więc na zasadzie „tak kraję jak mi materii staje”, w chwili wybuchu wojny ogromna większość czynnych pułków miała w kompanii ppanc. po 8-9 armat ppanc. 37 mm, gdyż tylko w wyjątkowych wypadkach udało się zgromadzić w nich po 12 takich dział.

O organizacji włoskiego pułku piechoty można przeczytać tutaj

 

 

 

 

Czytaj więcej o organizacji wojsk włoskich

Czytaj więcej o organizacji wojsk polskich

Czytaj więcej o organizacji wojsk na świecie