Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

b_209_153_16777215_00_images_2_3DSKorg_3dsk_5.jpg

Artykuł jest poświęcony organizacji, uzbrojeniu i wyposażeniu kompanii strzelców z PSZ na Zachodzie na bazie 3. Dywizji Strzelców Karpackich z 2 Korpusu Polskiego z końcowego okresu wojny. 

 

 

 

Zdjęcie pochodzi z książki Melchiora Wańkowicza: Bitwa o Monte Cassino (1945-1947), Rome-Milan

 

 

Autor: Maciej Tomaszewski 

 

 

b_988_686_16777215_00_images_10_WMKS_monteW_4.jpgMelchior Wańkowicz z żołnierzami 4 Batalionu Strzelców Karpackich w rumowisku kamiennego fortu na 593, po zdobyciu tego wzgórza. Zdjęcie: Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia

 

 

Kompania strzelców w PSZ na Zachodzie opierała się na organizacji brytyjskiej i liczyła 5 oficerów i 120 szeregowców, z tego:

 

 

Pododdział: Oficerów Szeregowych
dowództwo kompanii 2 12
1 plutom strzelców 1 36
2 pluton strzelców 1 36
3 pluton strzelców 1 36
Razem: 5 120
     

 

zas_mini_super_T.png

 

Uzbrojenie i wyposażenie:

 

Wyszczególnienie: Ilości:
rewolwery 5
karabiny 95
pistolety maszynowe 19
lkm 10
moździerze 2" 4
PIAT'y 3
rakietnice 4
rowery 6
"łazik" 1
półciężarówki 1,5 cwt (750 kg) 3
carrier  1
   

 

 

UWAGA: kompanie należące do Brygady Pancernej (BPanc.) wchodzącej w skład Dywizji Pancernej (DPanc.), miały zamiast carrier'a lekki samochód pancerny typu rozpoznawczego dla dowódcy kompanii i 2 rowery oraz 1 motocykl. Pod koniec wojny zdarzało się jednak, że nawet w Dywizjach Piechoty (DP) zamiast 3 rowerów występowały 3 rowery i 3 motocykle w kompanii. Po wojnie dodawano też jedną nadetatową półciężarówkę na kompanię o przewożenia personelu. 

 

 

 Maciej Tomaszewski 

 

b_1010_585_16777215_00_images_10_WMKS_monteW_20.jpgBitwa o Monte Cassino żołnierze 2 Korpusu.  Zdjęcie: Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia  

 

 

Podstawa prawna: Artykuł ma zadania dydaktyczno-naukowe i ma na celu krzewienie wiedzy oraz analizę krytyczną, w dążeniu do wyjaśnienia wszystkich faktów. Autor zastrzega sobie stosowanie form dozwolonego użytku publicznego, jak np. prawo cytatu. Jednakże wszystkie osoby, które uznałyby się za pokrzywdzone, autor prosi o kontakt, w celu wyjaśnienia i ewentualnego usunięcia dzieł, które byłyby objęte prawami własności.