Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

b_195_127_16777215_00_images_2_3DSKorg_3dsk_4.jpg

Kolejny artykuł przedstawia organizację, uzbrojenie i wyposażenie brygady strzelców PSZ na Zachodzie na bazie 3 Dywizji Strzelców Karpackich z 2 Korpusu Polskiego z końcowego okresu wojny.

 

Zdjęcie: Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia Bitwa o Monte Cassino. Mogiła poległego 12.05.1944 r. żołnierza 2 Batalionu 3 Dywizji Strzelców Karpackich - st. strzelca Kazimierza Winiarczuka. W tle ruiny klasztoru na Monte Cassino.

 

Autor: Maciej Tomaszewski 

 

 

Brygada strzelców PSZ na Zachodzie opierała się na organizacji brytyjskiej i liczył 131 oficerów i 2 520 szeregowych, z tego:

 

 

Pododdział: Oficerów: Strzelców:
dowództwo brygady i kwatera główna 19 54
pluton sztabowy - 27
czołówka naprawcza "A" III 1 15
1 batalion strzelców 5 120
2 batalion strzelców 5 120
3 batalion strzelców 5 120
Razem: 131 2 520
     

 

 

zas_mini_super_T.png

 

 

 

b_946_659_16777215_00_images_10_WMKS_monteW_17.jpgŻołnierze 2 Korpusu Polskiego podczas walk we Włoszech pozują przed "Domkiem doktora", czyli punkcie opatrunkowym 3 DSK w czasie walk o Monte Cassino. Zdjęcie: Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia

 

 

Uzbrojenie i wyposażenie:

 

 

Wyszczególnienie: Ilość:
rewolwerów  121
karabinów  1 801
karabinów wyborowych 24
pistoletów maszynowych 605
lkm 196
ckm 12
moździerze 2" 78
moździerze 3" 18
PIAT'y 72
armata ppanc. 57 mm (6 f) 18
rakietnice 119
rowery 99
motocykle 84
"łaziki" 39
samochód osobowy 9
półciężarówki 1,5 cwt (750 kg) 97
półciężarowa cysterna na wodę 3
ciężarówki 3 tonowe 44
ciężarówka mieszkalna 1
ciężarówka z dźwigiem 3
ciągniki 1
przyczepki 24
Loyd Carrier 36
Loyd Carrier pod moździerz  21
Carrier 57
   

 

UWAGA: na wiosnę 1945 r. zaczęto tworzyć w kompanii wsparcia każdego batalionu plutony ckm z 4 ckm "Vickers" na transporterach opancetrzonych. 

UWAGA: trzeba zwrócić uwagę, że system brygadowy przewidywał przydzielenie w razie potrzeby do wsparcia i obsługi brygady strzelców znacznych środków z jednostek pozabrygadowych dywizji i nie tylko. Strukturę jednostek pozabrygadowych dywizji stworzono tak, by w razie potrzeby każda brygada mogła liczyć na: kompanię łączności, kompanię saperów, czy wsparcie pułku artylerii lekkiej i innych środków. Choć oczywiście dowódca dywizji miał prawo podzielić inaczej te środki a głównie artylerię. Jednostki pozabrygadowe zostaną omówione w następnych odcinkach tego cyklu.  

 

 Maciej Tomaszewski 

 

 

b_967_601_16777215_00_images_10_WMKS_monteW_29.jpgPatrol żołnierzy 2 Korpusu Polskiego w górach - okres zimowy. Zdjęcie: Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia

 

 

Podstawa prawna: Artykuł ma zadania dydaktyczno-naukowe i ma na celu krzewienie wiedzy oraz analizę krytyczną, w dążeniu do wyjaśnienia wszystkich faktów. Autor zastrzega sobie stosowanie form dozwolonego użytku publicznego, jak np. prawo cytatu. Jednakże wszystkie osoby, które uznałyby się za pokrzywdzone, autor prosi o kontakt, w celu wyjaśnienia i ewentualnego usunięcia dzieł, które byłyby objęte prawami własności.