Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

Piechota (Polska)

schematy_piechota.png Polski pułk piechoty strzelecki w 1939 r.

3dsk_5.jpg

Artykuł jest poświęcony organizacji, uzbrojeniu i wyposażeniu kompanii strzelców z PSZ na Zachodzie na bazie 3. Dywizji Strzelców Karpackich z 2 Korpusu Polskiego z końcowego okresu wojny. 

 

 

 

Zdjęcie pochodzi z książki Melchiora Wańkowicza: Bitwa o Monte Cassino (1945-1947), Rome-Milan

 

 

schematy_piechota.png Polski baration piechoty strzelecki w 1939 r.