Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

b_129_180_16777215_00_images_2_3DSKorg_artyl_1.jpg

W dywizji piechoty PSZ na Zachodzie istniały rozbudowane oddziały pozabrygadowe. Omówimy je na bazie 3 Dywizji Strzelców Karpackich z 2 Korpusu Polskiego z końcowego okresu wojny. Jako pierwszy pułk artylerii lekkiej.

 

 

Zdjęcie: Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia

 

 

Autor: Maciej Tomaszewski 

 

 

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że etat przewidywał trzy takie pułki w dywizji. Pułk artylerii lekkiej PSZ na Zachodzie opierała się na organizacji brytyjskiej i liczył 48 oficerów i 625 szeregowych. Do każdego pułku przydzielona była czołówka naprawcza typu "B" I licząca 1 oficera i 13 szeregowych. Przedstawiona jest ona w osobnej tabelce pod zestawieniem pal. 

 

zas_mini_super_T.png

 

Uzbrojenie i wyposażenie:

 

 

Wyszczególnienie: Ilość:
rewolwerów  46
karabinów  332
karabinów przeciwpancernych Boys 13
pistoletów maszynowych 287
lkm 14
armatohaubica 87,6 mm (Ordnance QF 25-pounder) 24
rakietnice 9
motocykle 44
samochody osobowe 11
półciężarówki 1,5 cwt (750 kg) 43
ciężarówki 3 tonowe 24
ciągniki 36
przyczepki 48
wozy opancerzone 6
czołgi 3
   

 

Czołówka naprawcza typu "B" I:

 

Wyposażenieł: Ilość:
rewolwery 1
karabiny 8
pistolety maszynowe 5
motocykl 1
półciężarówki 1,5 cwt (750 kg) 2
ciężarówki 3 tonowe 2
cięgnik 1
   

 

 

 

 Maciej Tomaszewski 

 

 

b_994_733_16777215_00_images_10_WMKS_monteW_13.jpgŻołnierze 2 Korpusu Polskiego podczas walk we Włoszech obsługują działo należące do artylerii korpusu. Było to 5,5 calowe (prawie 140 mm) działo Ordnance BL Mk. 2. Na poniższym zdjęciu działo tego samego typu podczas czyszczenia lufy. Zdjęcia: Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia

 

b_963_586_16777215_00_images_10_WMKS_monteW_16.jpg

 

 

Podstawa prawna: Artykuł ma zadania dydaktyczno-naukowe i ma na celu krzewienie wiedzy oraz analizę krytyczną, w dążeniu do wyjaśnienia wszystkich faktów. Autor zastrzega sobie stosowanie form dozwolonego użytku publicznego, jak np. prawo cytatu. Jednakże wszystkie osoby, które uznałyby się za pokrzywdzone, autor prosi o kontakt, w celu wyjaśnienia i ewentualnego usunięcia dzieł, które byłyby objęte prawami własności.