Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

b_255_191_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_towarzysze_5.jpg

Grupa entuzjastów, zrzeszonych w Sekcji Polskich Sił Zbrojnych na Wschodzie przy mińskiej Grupie Wojskowej Rekonstrukcji Historycznej „Towarzysze Broni”, uważa, że po upadku komunizmu, ZSRR i PRL zaczęła ulegać zapomnieniu rola, jaką odegrali w zwycięstwie nad Niemcami hitlerowskimi Polacy, walczący w szeregach sformowanego w latach 1943-1944 w ZSRR Wojska Polskiego, wyzwalającego obok Armii Czerwonej Polskę i Europę od niemieckiego nazizmu.

 

Zdjęcia udostępniła: GWRH "Towarzysze Broni"

 

 

Idea powołania grupy rekonstruktorów „kościuszkowców” pojawiła się w 2010 roku w środowisku miłośników wojennej historii. Zauważyli oni, że w ich otoczeniu mało kto wie o wojsku, walczącym podczas II wojny światowej i składającym się z żołnierzy polskiej narodowości.
 
Rok po tym spostrzeżeniu przy GWRH „Towarzysze Broni” (Mińsk) z inicjatywy entuzjastów z Witebska założono Sekcję Polskich Sił Zbrojnych na Wschodzie.
 
Za oficjalną datę powstania sekcji jej uczestnicy uważają 12 października 2011roku, kiedy to sekcja po raz pierwszy wzięła udział w uroczystościach rocznicowych Bitwy pod Lenino.
 
Jak zaznacza dowódca sekcji - Andrzej Kaczan, działalnością podległej mu grupy rekonstruktorów, interesuje się coraz więcej ludzi, zwłaszcza młodych. Poznając historię „kościuszkowców” uświadamiają oni sobie jak bardzo jest ona powiązana z historią ich własnych rodzin.
 
Do sekcji chętnie wstępują zarówno chłopcy, jak i dziewczęta. Dla chłopaków jest to możliwość nie tylko odbycia czegoś w rodzaju przysposobienia wojskowego zgodnego z polskim regulaminem wojskowym, lecz także zapoznania się z rozkazami, wydawanymi w języku polskim i polskimi ceremoniałami wojskowymi oraz pieśniami, ale przede wszystkim – zgłębienia wiedzy historycznej.
 
Biorące udział w inscenizacjach wojskowych sekcji dziewczyny odgrywają role fizylierek 1. Samodzielnego Batalionu Kobiecego im. Emilii Plater.
 
 
Wystawiamy reprezentacje na inscenizacje

 

b_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_tawarz_1.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_tawarz_2.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_tawarz_3.jpg

 

 

b_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_tawarz_4.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_tawarz_5.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_tawarz_6.jpg

 

 

b_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_tawarz_8.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_tawarz_7.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_tawarz_14.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

b_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_towarzysze_7.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_tawarz_16.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_tawarz_9.jpg

 

 

b_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_tawarz_11.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_tawarz_12.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_tawarz_13.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_tawarz_10.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_tawarz_15.jpg

 

b_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_towarzysze_14.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_towarzysze_12.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_towarzysze_13.jpg

 

Udział w rekonstrukcji historycznej to nie tylko aktywny odpoczynek dla jego podkomendnych, lecz także możliwość zawiązania nowych znajomości – także w Polsce, gdzie uczestnicy Sekcji Polskich Sił Zbrojnych na Wschodzie wyjeżdżają na zaproszenie polskich grup rekonstrukcji historycznej.

 

 

Lenino (2012 i 2013)

b_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_tawarz_34.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_towarz_44.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_tawarz_38.jpg

 

 

b_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_tawarz_35.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_tawarz_36.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_tawarz_37.jpg

 

 

 

b_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_towarz_45.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_towarz_46.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_towarzysze_8.jpg

 

W Sekcji Polskich Sił Zbrojnych na Wschodzie przy GWRH „Towarzysze Broni” działają nie tylko obywatele Białorusi, lecz także Rosji. Ci ostatni, często odwiedzają Sielce nad Oką, gdzie zaczęło się formowanie Polskich Sił Zbrojnych na Wschodzie i gdzie zachował się budynek sztabu dowództwa. W Sielcach rekonstruktorzy Rosjanie opiekują się grobami polskich żołnierzy, poległych podczas formowania polskich oddziałów.

 

 

Dzień Czołgisty. 10.09.2013

 

b_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_tawarz_23.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_tawarz_24.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_tawarz_27.jpg

 

 

b_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_tawarz_25.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_tawarz_26.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_tawarz_28.jpg

 

 

b_455_341_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_towarzysze_5.jpgb_454_341_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_tawarz_29.jpg

 

 

b_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_tawarz_30.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_towarzysze_9.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_towarzysze_10.jpg

 

Poza rekonstrukcją wydarzeń historycznych miłośnicy historii Sił Zbrojnych na Wschodzie prowadzą pracę badawczą nad losami „kościuszkowców”, tłumaczą na język rosyjski publikacje ukazujące się w Polsce. Sekcja Polskich Sił Zbrojnych na Wschodzie przy GWRH „Towarzysze Broni” gromadzi własną polską bibliotekę, dzięki której członkowie sekcji doskonalą znajomość języka polskiego i zgłębiają swoją wiedzę historyczną. Sekcja prowadzi też stronę w Internecie.

 

 

 

Dzień Obrońcy Ojczyzny. 23.02.2015. Linia Stalina, Mińsk, Białoruś

 

b_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_tawarz_39.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_tawarz_43.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_tawarz_42.jpg

 

 

b_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_tawarz_41.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_towarzysze_2.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_tawarz_40.jpg

 

 

b_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_towarzysze_1.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_towarzysze_3.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_towarzysze_4.jpg

 

 

 

Nasza grupa

 

b_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_towarz_49.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_towarz_47.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_towarz_48.jpg

 

 

b_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_towarz_50.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_towarz_51.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_towarz_52.jpg

 

 

b_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_towarz_53.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_towarz_54.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_towarz_55.jpg

 

 

b_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_towarz_56.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_towarz_57.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_towarz_58.jpg

 

 

b_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_towarz_59.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_towarz_60.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_towarz_61.jpg

 

 

 

Jeżdziec

 

b_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_tawarz_31.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_tawarz_32.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_tawarz_33.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Festiwal 2013 Mińsk

 

b_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_tawarz_17.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_tawarz_18.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_tawarz_19.jpg

 

 

 

b_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_tawarz_20.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_tawarz_21.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_tawarz_22.jpg

 

 

b_300_0_16777215_00_images_Rek1_TowarzBroni_towarzysze_6.jpg

 

 

 

Czytaj więcej na Facebook o GWRH „Towarzysze Broni”/ Per saperne di più

 Jeśli chcesz odwiedzić stronę Facebook GWRH „Towarzysze Broni”, kliknij na przycisk powyżej.
 

Czytaj więcej na stronie WWW o grupie GWRH „Towarzysze Broni” / Per saperne di più

 Jeśli chcesz odwiedzić stronę WWW grupy GWRH „Towarzysze Broni”, kliknij na przycisk powyżej.
 
 
 

Czytaj włoski ekwipunek

Czytaj polski ekwipunek

Czytaj ekwipunek na świecie

 
 

Podstawa prawna: Artykuł ma zadania dydaktyczno-naukowe i ma na celu krzewienie wiedzy oraz analizę krytyczną, w dążeniu do wyjaśnienia wszystkich faktów. Autor zastrzega sobie stosowanie form dozwolonego użytku publicznego, jak np. prawo cytatu. Jednakże wszystkie osoby, które uznałyby się za pokrzywdzone, autor prosi o kontakt, w celu wyjaśnienia i ewentualnego usunięcia dzieł, które byłyby objęte prawami własności.