Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

b_156_88_16777215_00_images_headers_DSC_0101a.jpg

Świerże Górne to miejsce wiecznego spoczynku żołnierzy armii austriackiej, niemieckiej i rosyjskiej, poległych podczas walk na przełomie lat 1914-1915. 

 Zdjęcia: Maciej Tomaszewski

 

Autor: Maciej Tomaszewski 

 

Latem 1915 r., kilka miesięcy po nieudanej dla wojsk Niemiec i Austro-Węgier operacji warszawsko-dęblińskiej, doszło do kolejnych prób zdobycia przeprawy przez Wisłę. Rosjanie zostali zaatakowani przez wojska państw centralnych na całej linii rzeki od Warszawy przez Kozienice po Dęblin. W skład oddziałów niemieckich wchodził m.in. regiment artylerzystów z Poznania. Wojska niemieckie dotarły do Wisły 27 lipca 1915 r. Dwa dni później, kosztem dużych strat w ludziach, przekroczyły rzekę na północ od Kozienic i umocniły się w okolicy Maciejowic, wdzierając się klinem między 2. a 4. Armię carską.

Większość żołnierzy pochowanych na cmentarzu zginęła na przełomie lipca i sierpnia 1915 r., podczas forsowania Wisły w okolicach Kozienic. Według Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa spoczywa tu 104 poległych: 19 żołnierzy austro-węgierskich, 67 żołnierzy niemieckich oraz 18 żołnierzy rosyjskich.

 

b_125_223_16777215_00_images_headers_DSC_0102a.jpg   b_345_194_16777215_00_images_headers_DSC_0103a.jpg   b_351_197_16777215_00_images_headers_DSC_0104a.jpg

b_334_188_16777215_00_images_headers_DSC_0100a.jpg   b_131_195_16777215_00_images_headers_DSC_0109a.jpg   b_133_199_16777215_00_images_headers_DSC_0110a.jpg

b_297_142_16777215_00_images_headers_DSC_0111a.jpg   b_284_144_16777215_00_images_headers_DSC_0112a.jpg   b_295_146_16777215_00_images_headers_DSC_0114a.jpg

b_443_142_16777215_00_images_headers_DSC_0119a.jpg   b_125_157_16777215_00_images_headers_DSC_0107a.jpg   b_287_162_16777215_00_images_headers_DSC_0105a.jpg