Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

schematy_mozdzieze.pngb_133_89_16777215_00_images_zdjecia2_m_81_wlo_1.jpg

W chwili przystąpienia do wojny w 1940 r. Regio Esercito dysponowało 2.177 moździerzami 81 mm udanego wzoru Mortaio da 81 Mod. 35. Stanowiły one uzbrojenie 212 kompanii moździerzy z których każda miała po 6 działonów w trzech plutonach. O sposobie organizacji tych kompanii i ich umiejscowieniu w schemacie organizacyjnym włoskiej dywizji piechoty zdecydował fakt, że niemal przez cały okres międzywojenny, aż do połowy lat trzydziestych, Regio Esercito przygotowywało się do prowadzenia walki w górach, takiej jaką znano z wojny w Alpach w okresie I Wojny Światowej. 

 

 

Autor: Maciej Tomaszewski 

 

zas_mini_super_T.png

 

 

b_300_0_16777215_00_images_zdjecia2_m_81_wlo_2.jpgb_300_0_16777215_00_images_zdjecia2_m_81_wlo_8.jpg

W armii włoskiej nie było 81 mm moździerzy bezpośrednio w batalionach piechoty, których wsparcie opierało się na licznych 45 mm granatnikach Brixia Modello 1935. Była to duża odmienność w stosunku do organizacji wojsk polskich czy niemieckich, gdzie moździerze znajdowały się w kompaniach ckm batalionów piechoty a z kolei nie było takiej broni na szczeblu pułku czy dywizji. Włosi uznali bowiem, że mniejsze i lżejsze granatniki Brixia, łatwiej jest przenosić i używać w górach, a gdy będzie taka potrzeba i możliwość, bataliony zostaną wsparte moździerzami 81 mm z kompanii przydzielonych pułkom piechoty i dywizyjnego batalionu moździerzy. Postawiono więc na lekkość i ruchliwość batalionu piechoty.
 
Z podobnych powodów transport drużyny moździerza oparty był o 5 mułów, na których przewożono moździerz i amunicję. By moździerz i amunicja mogła dotrzeć na trudnodostępne stanowiska każdy element broni przenoszono na specjalnych noszakach, tak że żołnierze mieli wolne ręce i stabilnie zamocowane na plecach obciążenie co pomagało podczas wspinaczki. Obsługa składała się z aż 8 ludzi bo było w niej aż 3 amunicyjnych. Razem włoska drużyna moździerza liczyła 15 żołnierzy i 5 mułów, więc np. w stosunku do polskiego odpowiednika, liczącego 8 żołnierzy i 2 konie działonu moździerza, była bardzo liczna.
 
Warto zauważyć, że mimo iż włoska dywizja piechoty miała jedynie dwa pułki piechoty, to jej etat przewidywał 24-30 moździerzy 81 mm  w zależności czy w dywizyjnym batalionie moździerzy były dwie czy trzy kompanie tej broni, zaś w polskiej dywizji w tym czasie było jedynie 18 moździerzy tego kalibru.

 

b_644_696_16777215_00_images_schematy_dr_m_81m.png

O organizacji polskiego działonu moździerza 81 mm można przeczytać tu / Per saperne di più

zas_mini_super_T.png

 

 

 

 

Czytaj więcej o organizacji wojsk włoskich

Czytaj więcej o organizacji wojsk polskich

Czytaj więcej o organizacji wojsk na świecie

 

 

Podstawa prawna: Artykuł ma zadania dydaktyczno-naukowe i ma na celu krzewienie wiedzy oraz analizę krytyczną, w dążeniu do wyjaśnienia wszystkich faktów. Autor zastrzega sobie stosowanie form dozwolonego użytku publicznego, jak np. prawo cytatu. Jednakże wszystkie osoby, które uznałyby się za pokrzywdzone, autor prosi o kontakt, w celu wyjaśnienia i ewentualnego usunięcia dzieł, które byłyby objęte prawami własności.