Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

Ekwipunek, mundury, urządzenia i sprzęt (Polska)

trockoje_8.jpg

Początki formowania Armii Polskiej w ZSRR. Po podpisaniu układu Sikorski-Majski z 30 lipca 1941r z łagrów i więzień na terenie Związku Sowieckiego do miejsc formowania zaczęli przybywać obywatele polscy. 
 
 
Zdjęcia udostępniło: Stowarzyszenie PSZ 
 

schem_lotnictwo.pngMajor Polskich Sił Powietrznych (PSP) w Wielkiej Brytanii. Zweryfikowany w brytyjskim stopniu kapitana. Lata 1940-1945.

 

schematy_piechota.pngŻołnierz piechoty Armii Polskiej w ZSRR gen. Andersa, lata 1941-1942.

 

schematy_piechota.pngMajor 5. Kresowej Dywizji Piechoty II Korpusu Polskiego - kampania włoska 1944 r.

 

schem_panc.pngKapitan 4. pułku pancernego "Skorpion" z 2. Warszawskiej DPanc II Korpusu Polskiego. Włochy, Loreto 15 sierpnia 1945 r.

 

sch_piech_spad.pngPorucznik polskiej 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej (1 SBS). Holandia, Arnhem - wrzesień 1944 r.

 

schem_panc.pngMajor z oddziałów warsztatowych 1. DPanc, Niemcy 1945 rok.

 

sche_opl.pngPodporucznik artylerii przeciwlotniczej II Korpusu Polskiego. Włochy 1945 rok.