Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

Ekwipunek, mundury, urządzenia i sprzęt (Polska)

bron_6b.jpg

Poczynając od 1940 roku Armia Brytyjska i British Medical Research Council prowadziły prace nad mogącym zapewnić ochronę najistotniejszych części ciała pancerzem przeznaczonym dla indywidualnego żołnierza. Ich podstawą były doświadczeniach zebrane na polach I Wojny Światowej.

 

apnw_10a.jpg

12 września1942 r. Naczelny Wódz zatwierdził organizację oddziałów polskich na wschodzie zgodnie z projektem gen. Andersa. Od tej chwili zniesiono wszystkie istniejące nazwy tworząc Armię Polską na Wschodzie. W skład jej weszły: 3 Dywizja Strzelców Karpackich( powstała 3 maja w Palestynie z Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich oraz przybyłych z Sowietów 9 i 10 Dywizji Piechoty) oraz 5,6 i 7 Dywizji Piechoty również ewakuowanych z Rosji Sowieckiej. 
 
Autor: Tomasz Miłko
Zdjęcia: Marta Natorska – Szcześniak i Jurek Szcześniak. 
Zdjęcia udostępniło Stowarzyszenie PSZ

ochot_11a.jpg

316 Kompania Transportowa została sformowana z utworzonej w Iraku (kursy transportowe odbywały się w OZ PSK już w grudniu 1942 r.) 103 Kompanii Transportowej PSK szkolnej oraz uzupełnień pochodzących z 320 Kompanii Transportowej PSK. 
 
 
Autor: Jurek Szcześniak
Zdjęcia udostępniło Stowarzyszenie PSZ

ofic1SBS_7a.jpg

Oficer w stopniu Porucznika ubrany jest w mundur polowy Battle Dress P40 z charakterystycznym dla spadochroniarzy spodniami (Parachutist trousers), kurtkę maskującą Denison Smock I wzoru.
 
Autor: Tomasz Miłko
Zdjęcia: Jurek Szcześniak
Zdjęcia udostępniło Stowarzyszenie PSZ.

bombar2a.jpg

Początek historii 6 Pułku Artylerii Lekkiej dało formowanie, na mocy układu Sikorski - Majski oraz towarzyszącej mu umowy wojskowej, organizowanej w miejscowości Tockoje 6 Dywizji Piechoty. Trzonem osobowym tej jednostki stali się napływający z początkiem września 1941 roku żołnierze - jeńcy z 1939 roku. 
 
Autor: Jurek Szcześniak 
Fot. Marta Natorska-Szcześniak
Zdjęcia udostępniło Stowarzyszenie PSZ

5podof_5a.jpg

5 Szwadron Żandarmerii, 5 K.D.P., Włochy, 1944 - 1945 r. 
 
Autor: Jurek Szcześniak
Zdjęcia: Marta Natorska-Szcześniak
Zdjęcia udostępniło Stowarzyszenie PSZ.

zol1SBS_12a.jpg

Żołnierz 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej, wrzesień 1944 r.
 
Autor: Jurek Szcześniak
Zdjęcia udostępniło Stowarzyszenie PSZ.