Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

Ekwipunek, mundury, urządzenia i sprzęt (Polska)

sch_kaw.png   Kawaleria w przedwojennym wojsku polskim odgrywała wyjątkową rolę.

sch_hed.png  Podczas swoich wizytacji wojsk generał Władysław Sikorski uzywał mundurów polowych, np podczas wizytacji polskich wojsk pancernych w W. Brytanii, choć najwięcej znanych zdjęć to zdjęcia w mundurach galowych.  

schematy_piechota.png  Wyposażenie i umundurowanie oficera wojsk polskich u boku Armii Czerwonej było produkcji radzieckiej, ale nawiązywało niekturymi elementami do umundurowania przedwojennego, np. rogatywką czy krojem bluzy mundurowej, tylko "orzełek piastowski" na czapkach, bez korony był i trochę kawkę przypominał... Mimo tego sarkazmu daleki jestem jednak od negowania znaczenia ludowego Wojska Polskiego. Przeróżne były „polskie drogi” 

schematy_piechota.png Umundurowanie, ekwipunek i uzbrojenie strzelca piechoty polskiej - kampania 1939 r.