Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

Ekwipunek, mundury, urządzenia i sprzęt (Polska)

jubac4.jpg

Junacka Szkoła Kadetów była szkołą wojskową, kontynuatorką przedwojennych Korpusów Kadetów (KK został utworzony w 1919 roku), przeznaczoną dla małoletnich (11-17 lat) przebywających na Bliskim Wschodzie, przede wszystkim ewakuowanych z ZSRS. Szkoła powstała w Palestynie, w sierpniu 1942 roku.

 

rozb14a.jpg

Zgodnie z warunkami zawartej w dniu 14 sierpnia 1941 roku, w Moskwie, umowy wojskowej (będącej konsekwencją polsko-sowieckiej umowy z 30 lipca tegoż roku) na terenie ZSRS miały powstać jedynie jednostki lądowe.

 

rozb1a.jpg

Na zdjęciach prezentujemy sylwetkę sierżanta w umundurowaniu garnizonowym.

 

zesta_32a.jpg

Na zdjęciach prezentowana jest sylwetka strzelca (1. Samodzielna Brygada Spadochronowa) z cenzusem / ucznia Szkoły Podchorążych w umundurowaniu polowym (bojowym/ćwiczebnym, noszonym w szeregu i w służbie).

 

zesta_21a.jpg

Ponownie zapominamy na chwilę o tym co tygrysy lubią najbardziej tj. mundurach, bombach, minach, karabinach, czołgach i prezentujemy kilka monet ze środkowowschodniego szlaku żołnierzy APW i 2. Korpusu Polskiego.

 

zesta_19a.jpg

Znikoma liczba posiadanych, przechowanych przez okres niewoli, orłów oraz silna potrzeba zaakcentowania przynależności do polskiej formacji wojskowej poskutkowały wielkim zapotrzebowaniem na nie.

 

szer5DP_6a.jpg

Pomimo trudnej zimy 1941/1942 i ogólnych niedostatków wszystkiego z początkiem 1942 r. nasi żołnierze w ZSRR przełamując trudności starali się osiągnąć gotowość bojową.

 

zan41_7a.jpg

Los polskiego żołnierza tułacza dzieliły także kobiety. Reportaż przedstawia członkinię PSK z najgorszego okresu głodu i wszelkich braków w Armii Polskiej w ZSRR z końca 1941 r.