Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

b_209_157_16777215_00_images_1_Kanon6PAL_kanon41_42_4a.jpg

Na zdjęciach prezentowana jest sylwetka żołnierza 6 Lwowskiego P.A.L. z wczesnego okresu formowania tej jednostki w miejscowości Tockoje (spolszczona wersja: Tock), ZSRS.

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie PSZnZ

Tekst i zdjęcia: Jurek Szcześniak

 

Kanonier ubrany jest w płaszcz sukienny produkcji angielskie z takimi też guzikami (dostawy umundurowania brytyjskiego dla PSZ w ZSRS zaczęły docierać w listopadzie 1941 roku), nieznanego pochodzenia, wielokrotnie reperowane, skórzane buty z cholewami, wykonany ze skóry pas angielski Pattern 39 (zwraca uwagę jego magazynowy stan), spodnie i bluzę typu Battle Dress P-37. Na dłoniach sowieckie zimowe rękawice strzeleckie (3-palczaste), na głowie czapka budionówka wz. 27 z orłem i polskimi (przedwojennymi) guzikami. Budionówka (także bogatyrka, frunzetka) pierwotnie wykonywana była tylko z sukna i była czapką zimową (później pojawiła się jej wersja płócienna, letnia), wprowadzoną do użycia w 1919 roku. Jej charakterystyczny kształt nawiązuje do średniowiecznych hełmów ruskich. Pierwszy model tego typu czapki (wz. 19) wyróżniał wysoki szpic, który w kolejnych wersjach (wz. 22 i 27), był już zdecydowanie krótszy.

 

 

b_300_0_16777215_00_images_1_Kanon6PAL_kanon41_42_1.jpgb_300_0_16777215_00_images_1_Kanon6PAL_kanon41_42_2.jpgb_300_0_16777215_00_images_1_Kanon6PAL_kanon41_42_3.jpg

 

 

Z opisu zamieszczonego w książce „Dywizja Lwów, wspomnienia żołnierskie z ZSRR i z Iraku.” wynika, że w używanych przez polskich żołnierzy budionówkach zaszywano (skracając go) szpic. Dużą, umieszczaną zwyczajowo na przedzie, sowiecką gwiazdę zastępowano wykonanym z sukna w kolorze khaki sporym orłem. Jako uzupełnienie należy dodać, że rysunek zamieszczony w Kronice 6 P.A.L. wydaje się sugerować, iż orzeł ten mógł być wykonywany również w kolorze białym, sama zaś budionówka późniejszego wzoru. 

 

 

b_300_0_16777215_00_images_1_Kanon6PAL_kanon41_42_6.jpgb_300_0_16777215_00_images_1_Kanon6PAL_kanon41_42_5.jpgb_300_0_16777215_00_images_1_Kanon6PAL_kanon41_42_4.jpg

 

 

b_300_0_16777215_00_images_1_Kanon6PAL_kanon41_42_7.jpgUżycie czapek budionówek w PSZ w ZSRS przypada na okres: późna jesień 1941 - wczesna wiosna 1942 roku. Wraz z napływem umundurowania angielskiego, dążono do ujednolicenia wyglądu żołnierzy. Wycofywane z użycia, nie nadające się do niczego egzemplarze rozmaitego umundurowania niszczono, część zachowywano (jako materiał do napraw i ubiory robocze), resztę przekazywano koczującej przy wojsku w skrajnie trudnych warunkach polskiej ludności. Ciągłe niedostatki powodowały jednak, że pojedyncze elementy umundurowania obcego (w tym sowieckiego), mogły być, wbrew założeniom, w użyciu nadal. Wydaje się, że ostateczny kres temu położył moment przeniesienia armii na południe ZSRS (luty 1942 roku). 

 

 

 

Czytaj więcej na Facebook o Stowarzyszeniu Polskie Siły Zbrojne / Per saperne di più

 Jeśli chcesz odwiedzić stronę Facebook Stowarzyszenia Polskie Siły Zbrojne, kliknij na przycisk powyżej.
 

Czytaj więcej na stronie WWW Stowarzyszenia Polskie Siły Zbrojne / Per saperne di più

 Jeśli chcesz odwiedzić stronę WWW Stowarzyszenia Polskie Siły Zbrojne, kliknij na przycisk powyżej.
 
 
 
 

Czytaj włoski ekwipunek

Czytaj polski ekwipunek

Czytaj ekwipunek na świecie

 

Podstawa prawna: Artykuł ma zadania dydaktyczno-naukowe i ma na celu krzewienie wiedzy oraz analizę krytyczną, w dążeniu do wyjaśnienia wszystkich faktów. Autor zastrzega sobie stosowanie form dozwolonego użytku publicznego, jak np. prawo cytatu. Jednakże wszystkie osoby, które uznałyby się za pokrzywdzone, autor prosi o kontakt, w celu wyjaśnienia i ewentualnego usunięcia dzieł, które byłyby objęte prawami własności.