Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

Ekwipunek, mundury, urządzenia i sprzęt (Polska)

schem_panc.png

Mundur służbowy majora polskiej 1. Dywizji Pancernej z lat 1943 – 1944.

schematy_piechota.pngPartyzant oddziału Batalionów Chłopskich (BCh), rok 1942.

 

schematy_piechota.png

Powstaniec warszawski z okresu od 1 sierpnia do 3 października 1944, po zdobyciu na Niemcach elementów umundurowania i hełmu. Wielu powstańców do końca walczyło tylko w cywilnych ubraniach.

schem_lotnictwo.pngMajor ochotniczej rezerwy RAF czyli RAFVR (Royal Air Force Volunteer Reserve). Lata 1939-40

 

schematy_piechota.png

Żołnierz piechoty z 1 Dywizji Grenadierów Armii Polskiej we Francji. Rok 1940

sch_kaw.png

schematy_piechota.pngTak wyglądał szeregowiec z 1 AWP, podczas przełamywania Wału Pomorskiego" na początku lutego 1945 roku, Była to pierwsza samodzielnie przeprowadzona i zakończona sukcesem operacja 1 AWP za co zapłaciliśmy olbrzymimi stratami 4.424 żołnierzy zabitych, zaginęło bez wieści 2.374, a dalszych 1.051 zostało rannych. Były to jedne z najkrwawszych walk stoczonych przez ludowe Wojsko Polskie podczas II WW. Przełamania wału dokonał 11 pułk piechoty z 4 DP fortelem, rozpoczynając natarcie po zmierzchu i kierując się przez bagna na wzgórze 122,1, dzięki czemu ominięto bunkry na przesmyku Morzyca. Jednak nie od razu osiągnięto sukces, gdyż pierwszy atak został odparty a kolejne ataki dopiero ok. 3.00 nad ranem zakończyły się zwycięstwem. Pułk zapłacił za to stratą 121 zabitych i 130 rannych. Po przełamaniu wału wojska polskie ruszyły w kierunku Kołobrzegu.

schematy_piechota.png"KBW został powołany w maju 1945 r., natychmiast po zakończeniu działań wojennych, dla "likwidacji reakcyjnego i antypolskiego podziemia zbrojnego". W jego sklad weszły liniowe jednostki WP o łącznym stanie ok. 30.000 żołnierzy. Znaczna część kadry dowódczej KBW, tak jak i w całym ówczesnym WP, stanowili oficerowie radzieccy w polskich lub niby-polskich mundurach"