Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

Ekwipunek, mundury, urządzenia i sprzęt (Polska)

s3dsk_4a.jpg

Strzelec 3 DSK w umundurowaniu i wyposażeniu bojowym. Umundurowanie typu BD P37
 
Autor zdjęć- Jerzy Szcześniak
Zdjęcia udostępniło Stowarzyszenie PSZ

gryf_33.jpg

Grupa Rekonstrukcji Historycznej GRYF przygotowała dla nas sylwetki partyzantów AK i funkcjonariuszy państwowych z lat 1945-1946, by przybliżyć nam ten trudny okres polskiej historii.

 

 

Zdjęcia udostępniła Grupa Rekonstrukcji Historycznej GRYF
Fot: Marcin Maślanka

towarz_71.jpg

Okres Bitwy pod Lenino, Białoruś, 1943 rok. Sylwetka żołnierza 1. Polskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Sylwetka, uzbrojenie i wyposażenie.
 
Autor: Iwan Andrejew
Zdjęcia: Olga Andrejewa
Zdjęcia udostępniło: GRH "Towarzysze Broni", Mińsk, Białoruś

 

Fotografie przedstawiają sylwetkę żołnierza 1 Polskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki podczas bitwy pod Lenino, przygotowaną przez polską sekcję GRH „Towarzysze broni”.

choro19.jpg

 

Chorąży 4 Batalionu 2 Brygady 3 Dywizji Strzelców Karpackich, 2 Korpus Polski. Wzgórze 593 .Bitwa pod Monte Cassino.Maj 1944 rok.
 
 
Foto: Michał "Zwierzak" Szewczyk and Konrad Koczywąs
Zdjęcia udostępniło Stowarzyszenie PSZ

strzpokl4.jpg

Podoficer (stopień pol. plutonowy/stopień ang. Flight Sergeant), strzelec pokładowy, Polskie Siły Powietrzne, Wielka Brytania, 1940-1947 r.
 
Jurek Szcześniak
Zdjęcia udostępniło Stowarzyszenie PSZ

zandar_1a.jpg

„Jeszcze na tyłach i to bardzo głębokich tyłach, które wojnę przeżywają w szpaltach gazet. Które widzą w niej jedynie frapujący temat i tło dla dyskusji politycznych, ale które nie mówią nigdy inaczej jak - „zdobyliśmy Cassino”, lub „wzięliśmy Anconę”, czy też - „przepędzamy Niemców z Apeninów”.

 

Jurek Szcześniak
Zdjęcia udostępniło Stowarzyszenie PSZ

kanon_8a.jpg

Pierwsze egzemplarze broni, w przypadku 6 PAL, zostały wydane w dniu 9 października 1941 roku. Było to zaledwie kilkanaście karabinów Mosin wz. 91/30 przeznaczonych wyłącznie dla warty.
 
 
Jurek Szcześniak
Zdjęcia udostępniło: SRH PSZ

orkie_5.jpg

Prezentowany na zdjęciach szeregowiec-orkiestrant (trębacz), ze składu jednej z orkiestr pułkowych, ubrany jest w wykonany z drelichu zestaw składający się z bluzy i spodni (Denim Overalls, Pattern 1939). 
 
 
Jurek Szcześniak
Zdjęcia udostępniło: SRH PSZ