Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Ekwipunek, mundury, urządzenia i sprzęt (Polska)

schem_panc.pngMajor z oddziałów warsztatowych 1. DPanc, Niemcy 1945 rok.

 

sche_opl.pngPodporucznik artylerii przeciwlotniczej II Korpusu Polskiego. Włochy 1945 rok.

 

schem_panc.png

Mundur służbowy majora polskiej 1. Dywizji Pancernej z lat 1943 – 1944.

schematy_piechota.pngPartyzant oddziału Batalionów Chłopskich (BCh), rok 1942.

 

schematy_piechota.png

Powstaniec warszawski z okresu od 1 sierpnia do 3 października 1944, po zdobyciu na Niemcach elementów umundurowania i hełmu. Wielu powstańców do końca walczyło tylko w cywilnych ubraniach.

schem_lotnictwo.pngMajor ochotniczej rezerwy RAF czyli RAFVR (Royal Air Force Volunteer Reserve). Lata 1939-40

 

schematy_piechota.png

Żołnierz piechoty z 1 Dywizji Grenadierów Armii Polskiej we Francji. Rok 1940

sch_kaw.png