Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

b_247_166_16777215_00_images_Rek1_grhPSZ_sylw_zand1_legit_1a.jpg

Jako przypuszczam wartą uwagi ciekawostkę prezentuję pochodzącą z moich zbiorów legitymację żandarma PSZ w ZSRS.

 

Jurek Szcześniak
Zdjęcie udostępniło stowarzyszenie: SRH PSZ
 
 
 
Niewielka wymiarowo, licząca 20 stron książeczka została podzielona na trzy części: polskojęzyczną, rosyjskojęzyczną i angielskojęzyczną. Ze sposobu jej wykonania trudno wywnioskować, czy została wydrukowana w ZSRS czy w Wielkiej Brytanii. Dokonywane w niej wpisy były sporządzane stalówką lub piórem. Zdjęcie właściciela legitymacji nie zachowało się.
 
Z poczynionych w książeczce wpisów wiadomo, że opatrzona numerem 408 legitymacja należała do st. wachmistrz Antoniego Walkowskiego. Urodzony w dniu 8 czerwca 1898 roku (z ojca Hipolita i matki Józefy), Walkowski pochodził z Łodzi i był kawalerem. W poprzedzającym wybuch wojny czasie został odznaczony: Medalem Niepodległości (ustanowiony: 1930) oraz Krzyżem Ochotniczym za Wojnę (ustanowiony: 1939). Drugie z wymienionych odznaczeń nadawano osobom pełniącym służbę ochotniczo w latach 1918 - 1921, głównie za udział w walkach polsko-ukraińskich oraz polsko-sowieckich.
 
Przydziałem będącego żandarmem egzekutywnym (służba patrolowo-prewencyjna, dochodzeniowo-śledcza, ochrona obiektów wojskowych), Walkowskiego była 2 Kompania Żandarmerii (zmiana nazwy z dotychczasowej Wojskowa Policja Polowa nastąpiła w dniu 1 marca 1942). Dowódcą kompanii był kpt. Antoni Wiśniewski. 
W marcu 1942 roku oddział ten wystawiał posterunki przy: Dowództwie Ośrodka Organizacyjnego Armii w Guzar (Uzbekistan), 19 i 21 Pułku Piechoty, na stacji kolejowej w mieście Karszi, zapasowych p.a. (?). Zorganizował też lotny patrol w miejscowości Karku Batan.
 
Wydana przez Ośrodek Organizacji Armii legitymacja wystawiona została w dniu 23 lipca 1942 roku, w Guzar. Nastąpiło to niejako w przeddzień drugiej ewakuacji, która miała miejsce w dniach od 9 do 30 sierpnia 1942 roku. Dokument był ważny początkowo do dnia 31 grudnia 1942 roku (w okresie tym jednostki PSZ w ZSRS będą już w Iranie).
Legitymacja opatrzona jest podpisem i pieczątką Szefa Sztabu Ośrodka Organizacji Armii ppłk dypl. Zygmunta Morozewicza. Pełnił on w późniejszym okresie funkcję I zastępcy kwatermistrza 2 Korpusu Polskiego. Odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości oraz Krzyżem Walecznych. Po wojnie pozostał na emigracji. Był założycielem osiedla Penrhros (Przeznaczone dla byłych żołnierzy i ich rodzin, którzy pozostali w Wielkiej Brytanii osiedle powstało na terenie dawnej bazy RAF, po wojnie pełniącej czasowo rolę obozu PKPR. W zmienionej formie funkcjonuje do dzisiaj.). Zmarł w roku 1953.
Dokument zawiera również czterokrotny odcisk okrągłej, dwujęzycznej (pol./ros.) pieczątki Dowództwa Ośrodka Organizacyjnego Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR.
 
Ponieważ ważność legitymacji została przedłużona do 31 grudnia 1943 r. oznaczałoby to, że po ewakuacji z ZSRS, posługiwano się nią nadal. Przedłużenia ważności dokonało Szefostwo Budownictwa i Kwaterunku (ustanowione w październiku 1941 r.) w osobie ppłk H. Krańskiego. Wydaje się, że obecność ww. szefostwa tłumaczy fakt, iż zgodnie z instrukcją APW (z dnia 12 maja 1943), dowódca żandarmerii podlegał drugiemu zastępcy kwatermistrza. 
W książce Bogusława i Michała Polaków (AP w ZSRR 1941-1942), występuje były więzień Griazowca, ppłk saperów Krański ma on jednak na imię Jan.
 
Wpisy w części rosyjskiej opatrzone zostały pieczątką okrągłą NKWD (Narodnyj Komissariat Wnutriennich Dieł) oraz podpisem: ppłk Majkowskij. Stopień Walkowskiego podawany jest tu w zapisie: starszy sierżant.
 
Ponieważ zarówno wcześniejsze jak i dalsze losy st. wachmistrza Walkowskiego nie są mi znane będę wdzięczy za na ewentualne dopowiedzenia. Legitymacja pochodzi z Wielkiej Brytanii, wydaje się więc, że Walkowski przeżył wojnę, a do rodzinnej Łodzi nie powrócił. 
 
b_300_0_16777215_00_images_Rek1_grhPSZ_sylw_zand1_legit_2a.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_grhPSZ_sylw_zand1_legit_3a.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_grhPSZ_sylw_zand1_legit_4a.jpg
 
 
b_300_0_16777215_00_images_Rek1_grhPSZ_sylw_zand1_legit_5a.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_grhPSZ_sylw_zand1_legit_6a.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_grhPSZ_sylw_zand1_legit_7a.jpg
 
 
b_300_0_16777215_00_images_Rek1_grhPSZ_sylw_zand1_legit_8a.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_grhPSZ_sylw_zand1_legit_9a.jpgb_300_0_16777215_00_images_Rek1_grhPSZ_sylw_zand1_legit_10a.jpg
 
 
 

Czytaj więcej na Facebook o Stowarzyszeniu Polskie Siły Zbrojne / Per saperne di più

 Jeśli chcesz odwiedzić stronę Facebook Stowarzyszenia Polskie Siły Zbrojne, kliknij na przycisk powyżej.
 

Czytaj więcej na stronie WWW Stowarzyszenia Polskie Siły Zbrojne / Per saperne di più

 Jeśli chcesz odwiedzić stronę WWW Stowarzyszenia Polskie Siły Zbrojne, kliknij na przycisk powyżej.
 
 
 

Czytaj włoski ekwipunek

Czytaj polski ekwipunek

Czytaj ekwipunek na świecie