Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

b_232_156_16777215_00_images_10_Jun_jubac4.jpg

Junacka Szkoła Kadetów była szkołą wojskową, kontynuatorką przedwojennych Korpusów Kadetów (KK został utworzony w 1919 roku), przeznaczoną dla małoletnich (11-17 lat) przebywających na Bliskim Wschodzie, przede wszystkim ewakuowanych z ZSRS. Szkoła powstała w Palestynie, w sierpniu 1942 roku.

 

 

 

 

 

 

Tekst i zdjęcia: Jurek Szcześniak PSZnZ

Podziękowania za okazaną mi pomoc kieruję do Pani Iwonny Sobierajskiej (MWP), Mariusza Szkupa i Przemysława Świderka.

 

 

Jej poprzedniczką była Szkoła Junaków powołana do życia w Tockoje, przy 6. D.P. Siedzibami Junackiej Szkoły Kadetów były obozy wojsk brytyjskich zlokalizowane w miejscowościach: Bash-Shid (1942), Quastina (1942-1943) i Barbara (1943-1947), położne między Tel Avivem i Gazą. W latach 1942 - 1948 przez szkołę przeszło około 1700 uczniów. Jej absolwenci (maturzyści (duża matura) jako podchorążowie), byli wcielani do jednostek 2. Korpusu. Uczestniczyli w jego działaniach, m.in. kilkunastu z nich zginęło pod Monte Cassino. Pozostałe szkoły wojskowe: Szkoła Młodszych Ochotniczek, Lotnicza Szkoła Techniczna, Junacka Szkoła Łączności, Liceum Mechaniczne. W JSK obowiązywało umundurowanie brytyjskie ogólnowojskowe, w porze jesienno-zimowej wełniane, w wiosenno-letniej drelichowe (w tym: niekiedy dość krótkie i opięte szorty, długie skarpety i zamszowe półbuty). Na rękawach umieszczano naszywki Poland oraz oznakę 3. DSK, która pełniła rolę patrona szkoły. Umundurowanie, w przypadku kadetów, uzupełniały charakterystyczne naramienniki z inicjałami JSK oraz noszone na furażerkach półsłońca kadeckie. Półsłońca wytwarzano we własnym zakresie, w warsztatach szkolnych. Wycinano je wykrojnikami z blachy mosiężnej i powlekano chromoniklem. Nakładano na nie orły wz. 27 (guzikowe). Całość mocowano do nakrycia głowy przy pomocy słupka z nakrętką. Półsłońca umieszczano po lewej stronie furażerki, na podkładach z sukna w kolorze granatowym. Oznaki kadeckie nie były przez kadetów noszone na co dzień, a jedynie podczas pełnienia służby oraz w niedziele i święta. Czasowe odebranie przywileju ich noszenia był jedną z form kary stosowanej w szkole. Po ukończeniu szkoły półsłońca umieszczano na lewej kieszeni, w charakterze odznaki pamiątkowej. Półsłońca i naramienniki nakładano po raz pierwszy w sposób uroczysty podczas pasowania junaków na kadetów, w dniu Święta Kadeta (29 listopada).

 

 

b_300_0_16777215_00_images_10_Jun_jubac2.jpgb_300_0_16777215_00_images_10_Jun_jubac5.jpgb_300_0_16777215_00_images_10_Jun_jubac6.jpg

 

 

b_300_0_16777215_00_images_10_Jun_jubac1.jpgb_300_0_16777215_00_images_10_Jun_jubac3.jpgOdbywało się to zazwyczaj po upływie trzech miesięcy służby przygotowawczej. Ponieważ warunkiem dostąpienia tego zaszczytu były odpowiednie osiągnięcia w nauce, w przypadku niektórych junaków, powyższy okres mógł się niekiedy wydłużyć. Prymusi szkoły otrzymywali odznaki kadeckie za darmo, pozostali zakupywali je na koszt własny. Do czasu pasowania, na furażerkach junaków noszono, umieszczanego w sposób tradycyjny, orła ogólnowojskowego. Barwy granatowe i żółte naramienników nawiązywały do koloru ubiorów (przede wszystkim wyjściowego, jesienno-zimowego, sukiennego) przedwojennego Korpusu Kadetów. Miały one swe źródło w mundurach kadetów Królestwa Polskiego: granatowa barwa kurtki, żółte wyłogi (rabaty oraz na rękawach i połach). Analogiczny rodowód posiadało półsłońce kadeckie. Pierwotnie była to duża blacha umieszczana na kaszkiecie nad daszkiem. Godłem przedwojennego Korpusu Kadetów, od 1922 roku, było półsłońce z godłem państwowym. Na naramienniki nakładano wówczas numery trzech istniejących korpusów. W późniejszym okresie, w przypadku dwóch z nich, cyfry zastąpiono inicjałami. Wykonane z metalu inicjały JSK mocowano do naramienników przy pomocy przetykanych przez wykonane w nich nacięcia dwa koluszka zamykane antabką (na wzór odznak brytyjskich). W przypadku zagubienia przetyczki posługiwano się zazwyczaj agrafką. Naramienniki, o dość złożonej konstrukcji, były wykonywane z sukna i podszywane czarnym drelichem. Sposób i jakość ich wykonania bywają bardzo różne. Trafiają się wersje „luksusowe”, w przypadku których podszycie wykonane jest z atłasu. Ogląd kilku udostępnionych mi oryginałów ujawnia też różną wprawę wytwórców. Spinane przy pomocy zatrzasków naramienniki posiadają dziurki na guziki lub nie. Niektóre z nich są dopinane do już istniejącego guzika naramiennika, inne mają dodany dodatkowy guzik, doszyty obok. Niekiedy naramienniki są usztywniane w środku (wtedy brak dziurki na guzik). Pełniący określone funkcje kadeci nosili na prawym rękawie oznaki. Na granatowym prostokątnym polu obwiedzionym żółtą obwódką umieszczano: kadet szef kompanii - V kadet dowódca plutonu - trzy ukośne paski kadet dowódca drużyny - dwa ukośne paski Oporządzenie: początkowo skórzane wz. P39 (także z ładownicami na pasie), później parciane wz. P37 (także z ładownicami 4x2 łódki .303), bielone (m.in. przy mundurze wyjściowym i podczas wystąpień uroczystych).

 

 

Do poczytania:

Księga pamiątkowa Junackiej Szkoły Kadetów 1942-1948, Londyn 2000 Michał Giedroyć,

Na krawędzi krateru, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010 Tomasz Zawistowski,

Orły do czapek w 2. Korpusie Polskim, Warszawa 2016

 

Boleję, że nie pokazuję tradycyjnej sylwetki kadeta JSK. Koledzy, nawet ubrani w krótkie spodenki i obwiązani szmatami, niestety nie nadają się.

 

 

Czytaj więcej na Facebook o Stowarzyszeniu Polskie Siły Zbrojne / Per saperne di più

 Jeśli chcesz odwiedzić stronę Facebook Stowarzyszenia Polskie Siły Zbrojne, kliknij na przycisk powyżej.
 

Czytaj więcej na stronie WWW Stowarzyszenia Polskie Siły Zbrojne / Per saperne di più

 Jeśli chcesz odwiedzić stronę WWW Stowarzyszenia Polskie Siły Zbrojne, kliknij na przycisk powyżej.
 
 
 
 

Czytaj włoski ekwipunek

Czytaj polski ekwipunek

Czytaj ekwipunek na świecie

 

Podstawa prawna: Artykuł ma zadania dydaktyczno-naukowe i ma na celu krzewienie wiedzy oraz analizę krytyczną, w dążeniu do wyjaśnienia wszystkich faktów. Autor zastrzega sobie stosowanie form dozwolonego użytku publicznego, jak np. prawo cytatu. Jednakże wszystkie osoby, które uznałyby się za pokrzywdzone, autor prosi o kontakt, w celu wyjaśnienia i ewentualnego usunięcia dzieł, które byłyby objęte prawami własności.