Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

b_218_164_16777215_00_images_10_WPP1_Dday111a.jpg

Na zdjęciach prezentowana jest sylwetka sierżanta z plutonu policji polowej 6. Dywizji Piechoty. Postać żandarma była już kiedyś przez mnie przedstawiana. W ślad za informacjami zawartymi w książce „Od Napoleona do III RP. Szkice z dziejów 200 lat żandarmerii Wojska Polskiego”, charakterystyczną opaskę WPP umieściłem wówczas na przedramieniu. 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia udostępniło Stowarzyszenie PSZnZ

Tekst: Jurek Szcześniak.

Zdjęcia: Marta Natorska-Szcześniak.

 

Rozwiązanie to, już w tamtym czasie, wydawało mi się mocno nietypowe (możliwe, że autorzy po prosu pogubili się w anatomii). Szczęśliwie, zupełnie niedawno, natrafiłem na zdjęcie ukazujące rzeczywisty sposób jej noszenia. Żołnierz ubrany jest w sukienny płaszcz brytyjski z guzikami z tworzywa sztucznego oraz zestaw mundurowy BD Pattern 37. Na głowie sowiecka czapka zimową tzw. uszanka z przyszytym, wykonanym indywidualnie, orłem z blachy mosiężnej. Na nogach sowieckie buty z cholewami z impregnowanego brezentu (kierża). Zestaw dopełnia szalik wełniany w kolorze khaki, rękawice sowieckie (3-palczaste), oraz pas angielski Pattern 39.

 

 

b_300_0_16777215_00_images_10_WPP1_Dday111.jpgb_300_0_16777215_00_images_10_WPP1_Dday112.jpgb_300_0_16777215_00_images_10_WPP1_Dday113.jpg

 

 

b_300_0_16777215_00_images_10_WPP1_Dday114.jpgb_300_0_16777215_00_images_10_WPP1_Dday115.jpgb_300_0_16777215_00_images_10_WPP1_Dday116.jpg

 

 

b_300_0_16777215_00_images_10_WPP1_Dday117.jpgb_300_0_16777215_00_images_10_WPP1_Dday118.jpgb_300_0_16777215_00_images_10_WPP1_Dday119.jpg

 

 

b_300_0_16777215_00_images_10_WPP1_Dday121.jpgb_300_0_16777215_00_images_10_WPP1_Dday122.jpgb_300_0_16777215_00_images_10_WPP1_Dday120.jpg

 

 

b_300_0_16777215_00_images_10_WPP1_Dday123.jpg

12 grudnia 1941 r. Naczelny Wódz gen. broni Władysław Sikorski dokonał inspekcji oddziałów 6. Dywizji Piechoty w Tocku. Zdjęcie nr 1 (powyżej po lewej) ukazuje najprawdopodobniej moment, w którym gen. Sikorski opuszcza siedzibę dowództwa 6. D.P. i udaje się na słynną defiladę żołnierzy tej dywizji. Na pierwszym planie widoczny jest ppłk Ludwik Domoń (w okresie bitwy cassińskiej dowódca 18. Lwowskiego Batalionu Strzelców). Podczas pobytu w garnizonie w Tocku gen. Sikorski dokonał przeglądu oddziałów 6. Dywizji, odwiedził rejon zakwaterowania 17. P.P., uczestniczył w nabożeństwie w kaplicy polowej dywizji, przyjął defiladę oraz wziął udział w dedykowanej mu akademii. Uwagę, poza ww. opaską, zwraca widoczny na zdjęciu proporzec dowództwa 6. D.P. Ponieważ pod swoim ciężarem płat proporca zwinął się, umieszczona na nim treść nie jest widoczna. Mogę jedynie domyślać się, że jest on w swej formie i wykonaniu zbliżony do prezentowanego na kolejnych dwóch zdjęciach proporca jednego z pułków tej dywizji. Proporzec dowództwa posiada przypuszczalnie naszytą na płatach literę „M” - inicjał imienia gen. Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego, dowódcy 6. Dywizji Piechoty. Literą „L” posługiwała się 5. Dywizja Piechoty dowodzona przez gen. Ludwika Borutę-Spiechowicza. Barwa proporca i sposób mocowania go do drzewca pozostają nieznane. M1 to kryptonim 16. Pułku Piechoty (obok niego były też 17. i 18. P.P.). Na zdjęciu nr 3 (Uzbekistan Kitab, 1942 r.) widzimy kompanię tego pułku z proporcem zamocowanym przy bagnecie. Warto zwrócić także uwagę na wykorzystywane w tamtym okresie, głównie przez oficerów (również przez artylerzystów), brytyjskie bryczesy sukienne o pierwszowojennym rodowodzie (wool serge SD pantaloons). Zdjęcie gen. Sikorskiego pochodzi z wydawnictwa: „Armia Andersa w obiektywie i zbiorach płk. Leona Wacława Koca”. Ze względu na ogrom materiału zdjęciowego książkę tę polecam. Nie brak w niej niestety błędów będących rezultatem mało starannej korekty (poczynając od przedmowy, w której płk Koca zastąpił płk. Kot).

 

 

 

 

 

Czytaj więcej na Facebook o Stowarzyszeniu Polskie Siły Zbrojne / Per saperne di più

 Jeśli chcesz odwiedzić stronę Facebook Stowarzyszenia Polskie Siły Zbrojne, kliknij na przycisk powyżej.
 

Czytaj więcej na stronie WWW Stowarzyszenia Polskie Siły Zbrojne / Per saperne di più

 Jeśli chcesz odwiedzić stronę WWW Stowarzyszenia Polskie Siły Zbrojne, kliknij na przycisk powyżej.
 
 
 
 

Czytaj włoski ekwipunek

Czytaj polski ekwipunek

Czytaj ekwipunek na świecie

 

Podstawa prawna: Artykuł ma zadania dydaktyczno-naukowe i ma na celu krzewienie wiedzy oraz analizę krytyczną, w dążeniu do wyjaśnienia wszystkich faktów. Autor zastrzega sobie stosowanie form dozwolonego użytku publicznego, jak np. prawo cytatu. Jednakże wszystkie osoby, które uznałyby się za pokrzywdzone, autor prosi o kontakt, w celu wyjaśnienia i ewentualnego usunięcia dzieł, które byłyby objęte prawami własności.