Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

GSD ORP Błyskawica
GSD ORP Błyskawica

Dzisiejszy odcinek serii reportaży o niszczycielu ORP „Błyskawica” poświęcony jest Głównemu Stanowisku Dowodzenia. GSD, to współczesna nazwa, gdyż w opisach, np. na tubach głosowych okrętu jest to po prostu „Pomost bojowy”.

UWAGA: artykuł zawiera wiele zdjęć dla modelarzy, którzy ewentualnie chcieliby się podjąć stworzenia modeli redukcyjnych, czy przekrojów okrętu.

 

 

Autor: Maciej Tomaszewski 

 

 

 

Autor wyraża gorące podziękowania Z.D.O. kmdr ppor. Markowi Mielnikowi i opiekunowi centrali artyleryjskiej z obsługi artylerii (224) Piotrowi Andrzejewskiemu, za wyjątkowy wkład w zachowaniu najcenniejszych pamiątek na ORP "Błyskawica" i umożliwienie szczegółowego zapoznania się z nimi. 

 

 ORP "Błyskawica jest obecnie okrętem muzeum zacumowanym w porcie Gdynia zas_mini_super_T.png

 

 

 

1. ORP Błyskawica, pomost dowodzenia widoczny z zewnątrz.
1. ORP Błyskawica, pomost dowodzenia widoczny z zewnątrz.
2. ORP Błyskawica, widoczna osłona aerodynamiczna pomostu przed wiatrem i bryzgami.
2. ORP Błyskawica, widoczna osłona aerodynamiczna pomostu przed wiatrem i bryzgami.
3. ORP Błyskawica, nadbudówka w "koronie" z gondoli karuzeli.
3. ORP Błyskawica, nadbudówka w "koronie" z gondoli karuzeli.

 

 

4. ORP Błyskawica, nadbudówka dowodzenia.
4. ORP Błyskawica, nadbudówka dowodzenia.
5. ORP Błyskawica, na obudowie GSD widoczne prawo burtowe światło pozycyjne i upamiętnienie nadania okrętowi Orderu Wojenny Virtuti Militari
5. ORP Błyskawica, na obudowie GSD widoczne prawo burtowe światło pozycyjne i upamiętnienie nadania okrętowi Orderu Wojenny Virtuti Militari
6. ORP Błyskawica, pokrywa znajdującego się po lewej burcie wejścia na GSD z wnętrza nadbudówki.
6. ORP Błyskawica, pokrywa znajdującego się po lewej burcie wejścia na GSD z wnętrza nadbudówki.

 

 

7. ORP Błyskawica, za wejściem znajduje się reflektor sygnalizacyjny.
7. ORP Błyskawica, za wejściem znajduje się reflektor sygnalizacyjny.
8. a tak wyglądała sygnalizacja podczas wojennej służby eskortowej przed przezbrojeniem okrętu. Po prawej stronie zdjęcia widoczne lufy nkm-ów 13,2 mm plot., które później zostały zlikwidowane. Zdjęcie magazyn "Life".
8. a tak wyglądała sygnalizacja podczas wojennej służby eskortowej przed przezbrojeniem okrętu. Po prawej stronie zdjęcia widoczne lufy nkm-ów 13,2 mm plot., które później zostały zlikwidowane. Zdjęcie magazyn "Life".
9. reflektor sygnalizacyjny w całej okazałości. Po prawej stronie zdjęcia na dole poręcz nad włazem wejścia z nadbudówki.
9. reflektor sygnalizacyjny w całej okazałości. Po prawej stronie zdjęcia na dole poręcz nad włazem wejścia z nadbudówki.

 

 

10 ORP Błyskawica, wchodząc na pomost w kierunku dziobu okrętu po prawej stronie na środku okrętu napotyka się ściankę montażową z zamocowaną centralką łączności.
10 ORP Błyskawica, wchodząc na pomost w kierunku dziobu okrętu po prawej stronie na środku okrętu napotyka się ściankę montażową z zamocowaną centralką łączności.
11. ORP Błyskawica, centralka na pomoście jest całkowicie zamalowana. Podobna centralka znajduje się w centrali artyleryjskiej "Błyskawicy".  Wyrób radziecki.
11. ORP Błyskawica, centralka na pomoście jest całkowicie zamalowana. Podobna centralka znajduje się w centrali artyleryjskiej "Błyskawicy". Wyrób radziecki.
12. ORP Błyskawica, dzięki temu można sobie wyobrazić jak wyglądała centrala na pomoście dowodzenia. Tu warto zauważyć, że na GSD po drugiej stronie ścianki nośnej znajduje się druga taka centrala, którą znajdziecie na kolejnych zdjęciach.
12. ORP Błyskawica, dzięki temu można sobie wyobrazić jak wyglądała centrala na pomoście dowodzenia. Tu warto zauważyć, że na GSD po drugiej stronie ścianki nośnej znajduje się druga taka centrala, którą znajdziecie na kolejnych zdjęciach.

 

 

13. ORP Błyskawica, detale centralki na GSD.
13. ORP Błyskawica, detale centralki na GSD.
14. ORP Błyskawica, detale obecnej centralki na GSD. Przed wojną nie było tej podłużnej do osi okrętu ścianki montażowej, gdyż w tym miejscu znajdował się pomost dla dowódcy artylerii okrętowej, natomiast na początku wojny tuż za tym pomostem ustawiono "budkę" dla hydroakustyka obsługującego ASDIC.
14. ORP Błyskawica, detale obecnej centralki na GSD. Przed wojną nie było tej podłużnej do osi okrętu ścianki montażowej, gdyż w tym miejscu znajdował się pomost dla dowódcy artylerii okrętowej, natomiast na początku wojny tuż za tym pomostem ustawiono "budkę" dla hydroakustyka obsługującego ASDIC.
15. ORP Błyskawica, podest pomostu dowodzenia od tyłu. Obecna ścianka montażowa znajduje się dużo dalej w kierunku rufy niż pierwotnie. Na pierwotnej ściance znajdował się telefon typu morskiego systemu łączności telefonicznej wyposażony w tarczę do wybierania numerów.
15. ORP Błyskawica, podest pomostu dowodzenia od tyłu. Obecna ścianka montażowa znajduje się dużo dalej w kierunku rufy niż pierwotnie. Na pierwotnej ściance znajdował się telefon typu morskiego systemu łączności telefonicznej wyposażony w tarczę do wybierania numerów.

 

 

16. ORP Błyskawica, podest pomostu dowodzenia od tyłu.
16. ORP Błyskawica, podest pomostu dowodzenia od tyłu.
17. ORP Błyskawica, podest pomostu dowodzenia od tyłu. Miejsce gdzie pierwotnie znajdowała się kolumna z namiernikiem kąta kursowego na stanowisku dowódcy artylerii okrętowej.
17. ORP Błyskawica, podest pomostu dowodzenia od tyłu. Miejsce gdzie pierwotnie znajdowała się kolumna z namiernikiem kąta kursowego na stanowisku dowódcy artylerii okrętowej.
18. ORP Błyskawica, podest pomostu dowodzenia od tyłu.
18. ORP Błyskawica, podest pomostu dowodzenia od tyłu.

 .

 

 

 

 

Nie ma chyba na okręcie miejsca, które by było częściej przebudowywane i poprawiane. Sama ilość opustoszałych otworów montażowych w różnych blachach dobitnie o tym świadczy. Fotoreportaż magazynu „Life” z patrolu podczas kampanii islandzkiej z okresu wojny pozwala uświadomić sobie jak daleko idące były to przebudowy GSD i systemu kierowania ogniem. Dowódcą ORP „Błyskawica” był wówczas kmdr ppor. Roman Wojciech Francki dowodzący okrętem przez prawie dwa lata. To pod jego dowództwem „Błyskawica” wyróżniła się obroną przeciwlotniczą miasta Cowes a załoga pomocą mieszkańcom w usuwaniu skutków bombardowań w mieście.

 

 

19. ORP Błyskawica, lewe wejście na podest pomostu dowodzenia.
19. ORP Błyskawica, lewe wejście na podest pomostu dowodzenia.
20. ORP Błyskawica, w lewym dolnym rogu zdjęcia drzwiczki dostępu do lewej (czerwonej) lampy światła pozycyjnego. Widać też koniec poręczy osłaniającej właz wejściowy.
20. ORP Błyskawica, w lewym dolnym rogu zdjęcia drzwiczki dostępu do lewej (czerwonej) lampy światła pozycyjnego. Widać też koniec poręczy osłaniającej właz wejściowy.
21. ORP Błyskawica, lewe wejście na pomost dowodzenia.
21. ORP Błyskawica, lewe wejście na pomost dowodzenia.

 

 

22. ORP Błyskawica, lewe wejście na podest pomostu dowodzenia.
22. ORP Błyskawica, lewe wejście na podest pomostu dowodzenia.
23. ORP Błyskawica, tak wyglądała wojenna służba na islandzkim patrolu według czasopisma "Life". Na kolejnych zdjęciach widać jak bardzo zmieniło się to miejsce.
23. ORP Błyskawica, tak wyglądała wojenna służba na islandzkim patrolu według czasopisma "Life". Na kolejnych zdjęciach widać jak bardzo zmieniło się to miejsce.
24. ORP Błyskawica, widok pod podobnym kątem co na poprzednim zdjęciu.
24. ORP Błyskawica, widok pod podobnym kątem co na poprzednim zdjęciu.

 

 

25. ORP Błyskawica. Przedwojenne telegrafy maszynowe były osobne dla każdej maszynowni i znajdował się tu jeszcze telegraf awaryjny na obie maszyny na stanowisko dowódcy maszynowni.
25. ORP Błyskawica. Przedwojenne telegrafy maszynowe były osobne dla każdej maszynowni i znajdował się tu jeszcze telegraf awaryjny na obie maszyny na stanowisko dowódcy maszynowni.
26. ORP Błyskawica
26. ORP Błyskawica
27. ORP Błyskawica. Na takim zdjęciu zrobionym przed wojną po prawej stronie zdjęcia zobaczylibyśmy ówczesną ściankę montażową z telefonem, rurami głosowymi i przyciskami sygnalizacji a w miejscu, gdzie stoi obecny naktuz kompasu (ten niebieski) zobaczylibyśmy kolumnę sterową ze sterem.
27. ORP Błyskawica. Na takim zdjęciu zrobionym przed wojną po prawej stronie zdjęcia zobaczylibyśmy ówczesną ściankę montażową z telefonem, rurami głosowymi i przyciskami sygnalizacji a w miejscu, gdzie stoi obecny naktuz kompasu (ten niebieski) zobaczylibyśmy kolumnę sterową ze sterem.

 

 

28. ORP Błyskawica
28. ORP Błyskawica
29. ORP Błyskawica, informacje "JEST NIECZYNNY"
29. ORP Błyskawica, informacje "JEST NIECZYNNY"
30. ORP Błyskawica, obecny telegraf maszynowy.
30. ORP Błyskawica, obecny telegraf maszynowy.
31. ORP Błyskawica
31. ORP Błyskawica
32. ORP Błyskawica
32. ORP Błyskawica
33.ORP Błyskawica. Aby zmienić nadajniki 1. Ustaw oba nadajniki w tej samej kolejności. 2. przenieść zarówno c. o. s. do tej samej pozycji.
33.ORP Błyskawica. Aby zmienić nadajniki 1. Ustaw oba nadajniki w tej samej kolejności. 2. przenieść zarówno c. o. s. do tej samej pozycji.

 

 

34. ORP Błyskawica
34. ORP Błyskawica
35. ORP Błyskawica
35. ORP Błyskawica
36. ORP Błyskawica, okrętowy telegraf instalacji dymnej. Znajduje się po lewej stronie pomostu.
36. ORP Błyskawica, okrętowy telegraf instalacji dymnej. Znajduje się po lewej stronie pomostu.

 

37. ORP Błyskawica
37. ORP Błyskawica
38. ORP Błyskawica, trzy elementy zainstalowane jak na przedwojennym pomoście.
38. ORP Błyskawica, trzy elementy zainstalowane jak na przedwojennym pomoście.
39. ORP Błyskawica, wskaźnik obrotów lewej śruby napędowej. Wyprodukowany w 1956 r. w CCCP. Upływ lat wymusił zmiany.
39. ORP Błyskawica, wskaźnik obrotów lewej śruby napędowej. Wyprodukowany w 1956 r. w CCCP. Upływ lat wymusił zmiany.

 

 

40. ORP Błyskawica, obecna przednia część GSD.
40. ORP Błyskawica, obecna przednia część GSD.
41. ORP Błyskawica, dzięki zdjęciu magazynu "Life" można zauważyć, że przed przezbrojeniem okrętu wyposażenie pomostu bojowego i jego rozmieszczenie było zupełnie inne.
41. ORP Błyskawica, dzięki zdjęciu magazynu "Life" można zauważyć, że przed przezbrojeniem okrętu wyposażenie pomostu bojowego i jego rozmieszczenie było zupełnie inne.
42. ORP Błyskawica, w przedniej części GSD zachował się pokryty farbą wskaźnik wychylenia steru.
42. ORP Błyskawica, w przedniej części GSD zachował się pokryty farbą wskaźnik wychylenia steru.

 

 

43. ORP Błyskawica
43. ORP Błyskawica
44. ORP Błyskawica
44. ORP Błyskawica
45. ORP Błyskawica, podobny wskaźnik zachował się jednak w sterówce, co pozwala nam sobie wyobrazić jak ten na pomoście bojowym wyglądał pierwotnie.
45. ORP Błyskawica, podobny wskaźnik zachował się jednak w sterówce, co pozwala nam sobie wyobrazić jak ten na pomoście bojowym wyglądał pierwotnie.

 

 

46. ORP Błyskawica
46. ORP Błyskawica
47. ORP Błyskawica, widok dziobu okrętu na atlantyckiej fali, przed przezbrojeniem.
47. ORP Błyskawica, widok dziobu okrętu na atlantyckiej fali, przed przezbrojeniem.
48. ORP Błyskawica, obecny widok okrętu w kierunku dziobu z GSD.
48. ORP Błyskawica, obecny widok okrętu w kierunku dziobu z GSD.

 

 

49. ORP Błyskawica
49. ORP Błyskawica
50. ORP Błyskawica, widok z GSD na podnośnik amunicyjny drugiego stanowiska dział artylerii głównej.
50. ORP Błyskawica, widok z GSD na podnośnik amunicyjny drugiego stanowiska dział artylerii głównej.
51. ORP Błyskawica, podczas czynnej służby okrętu nie było parku amunicji przed drugim stanowiskiem artylerii głównej.
51. ORP Błyskawica, podczas czynnej służby okrętu nie było parku amunicji przed drugim stanowiskiem artylerii głównej.

 

 

52. ORP Błyskawica, widok w kierunku rufy. Widać asymetrię ustawienia dalocelownika.
52. ORP Błyskawica, widok w kierunku rufy. Widać asymetrię ustawienia dalocelownika.
53. ORP Błyskawica
53. ORP Błyskawica
54. ORP Błyskawica, zdjęcie magazynu "Life" pokazuje, że podczas wojny na pomoście bojowym znajdowało się także koło sterowe. W tle widoczny dalmierz okrętu o imponującej rozpiętości. 4 m z pierwotnego wyposażenia okrętu. Był styczeń 1940 r.
54. ORP Błyskawica, zdjęcie magazynu "Life" pokazuje, że podczas wojny na pomoście bojowym znajdowało się także koło sterowe. W tle widoczny dalmierz okrętu o imponującej rozpiętości. 4 m z pierwotnego wyposażenia okrętu. Był styczeń 1940 r.

 

 

 

 

Nie wiem, czy zauważyliście, że dalocelownik na nadbudówce dowodzenia nie znajduje się w osi symetrii okrętu. Nim napisałem te słowa, jeszcze raz w internecie i w swoich książkach sprawdziłem jak się rysuje ORP „Błyskawicę" i jak ją budują modelarze. Doliczyłem się, że 80% modelarzy umieszcza dalocelownik w osi symetrii, podobnie jest z planikami i rysunkami. Co jednak ważne, nie dotyczy to jedynie współczesnej „Błyskawicy”, gdyż już w Anglii tak właśnie ustawiono dalocelownik. Warto spojrzeć na historyczne zdjęcie na którym widoczne są trzy polskie niszczyciele OORP „Piorun”, „Błyskawica” i „Garland” – w ten sposób nie ma wątpliwości z jakiego okresu historycznego pochodzi zdjęcie i jak był ustawiony dalocelownik. Jak widać „Błyskawica” jest zwrócona bardziej dziobem do fotografa a mimo to dalocelownik nie zasłania lewo burtowego pala masztu okrętu a środkowy ledwo chowa się za dalocelownikiem. ORP „Piorun” jest widoczny bardziej z boku (kwestia perspektywy) a mimo to dalocelownik zasłania niemal całą podstawę masztu, gdyż na tym okręcie umieszczony był symetrycznie. Hej, modelarze! Mamy poprawki do zrobienia? J

 

55. ORP Błyskawica, dalmierz przed przezbrojeniem.
55. ORP Błyskawica, dalmierz przed przezbrojeniem.
56. trzy polskie niszczyciele OORP „Piorun”, „Błyskawica” i „Garland” na wspólnym postoju. Widać położenie dalocelownika po przezbrojeniu.
56. trzy polskie niszczyciele OORP „Piorun”, „Błyskawica” i „Garland” na wspólnym postoju. Widać położenie dalocelownika po przezbrojeniu.
57. ORP Błyskawica, dyżur na stanowisku głównego dalmierza. Widoczne wyposażenie systemu łączności okrętowej. Jak widać brytyjskie grube wełniane płaszcze z kapturem, tzw. duffle coats, nie zawsze były dostateczną ochroną przed pogodą.
57. ORP Błyskawica, dyżur na stanowisku głównego dalmierza. Widoczne wyposażenie systemu łączności okrętowej. Jak widać brytyjskie grube wełniane płaszcze z kapturem, tzw. duffle coats, nie zawsze były dostateczną ochroną przed pogodą.

 

 

Na starszych rysunkach i w starszych książkach rysowano zazwyczaj poprawnie dalocelownik bardziej po prawej burcie. Przykład: Marek Soroka „Polskie Okręty Wojenne 1945-1980” wydanie 1986.

 

b_1028_458_16777215_00_images_1_GSD_B_Blisk_B_1a.jpg

 

 

Dalocelownikowi ORP „Błyskawica” poświęcony jest osobny artykuł, więc pominięty jest na zdjęciach GSD.

 

59. ORP Błyskawica
59. ORP Błyskawica
60. ORP Błyskawica
60. ORP Błyskawica
61. ORP Błyskawica
61. ORP Błyskawica

 

62. ORP Błyskawica
62. ORP Błyskawica
63. ORP Błyskawica
63. ORP Błyskawica
64. ORP Błyskawica
64. ORP Błyskawica

 

 

65. ORP Błyskawica
65. ORP Błyskawica
66. ORP Błyskawica, widok z prawej strony pomostu w kierunku lewej burty.
66. ORP Błyskawica, widok z prawej strony pomostu w kierunku lewej burty.
67. ORP Błyskawica, ówczesny dowódca artylerii okrętowej por. mar. Kazimierz Hess na swoim stanowisku. Przed nim namiernik kąta kursowego systemu kierowania ogniem. Zdjęcie styczeń 1940 r.
67. ORP Błyskawica, ówczesny dowódca artylerii okrętowej por. mar. Kazimierz Hess na swoim stanowisku. Przed nim namiernik kąta kursowego systemu kierowania ogniem. Zdjęcie styczeń 1940 r.

 

 

68. ORP Błyskawica, po lewej stroni naktuz kompasu w głębi siwy naktuz kompasu nowocześniejszego.
68. ORP Błyskawica, po lewej stroni naktuz kompasu w głębi siwy naktuz kompasu nowocześniejszego.
69. ORP Błyskawica, prawa strona pomostu jest opustoszała. Przed wojną znajdował się tu telegraf maszyny sterowej, będący urządzeniem awaryjnym, które miało być używane w razie awarii głównego systemu sterowania. Za pomocą telegrafu przekazywano komendy do przedziału maszyny sterowej na rufie, gdzie sterowano ręcznie. Przydało się to podczas awarii w okresie wojny.
69. ORP Błyskawica, prawa strona pomostu jest opustoszała. Przed wojną znajdował się tu telegraf maszyny sterowej, będący urządzeniem awaryjnym, które miało być używane w razie awarii głównego systemu sterowania. Za pomocą telegrafu przekazywano komendy do przedziału maszyny sterowej na rufie, gdzie sterowano ręcznie. Przydało się to podczas awarii w okresie wojny.
70. ORP Błyskawica, druga centralka telefoniczna po drugiej stronie ścianki montażowej. Ścianka stoi wzdłuż osi symetrii okrętu, ale odsunięta nieco na prawą burtę.
70. ORP Błyskawica, druga centralka telefoniczna po drugiej stronie ścianki montażowej. Ścianka stoi wzdłuż osi symetrii okrętu, ale odsunięta nieco na prawą burtę.

 

 

71. ORP Błyskawica,
71. ORP Błyskawica,
72. ORP Błyskawica, ścianka montażowa osłaniająca od przodu fundament dalocelownika.
72. ORP Błyskawica, ścianka montażowa osłaniająca od przodu fundament dalocelownika.
73. ORP Błyskawica, stanowisko dalocelownika od przodu nieco od prawej burty. Widać jak blisko prawej strony nadbudówki stoi dalocelownik.
73. ORP Błyskawica, stanowisko dalocelownika od przodu nieco od prawej burty. Widać jak blisko prawej strony nadbudówki stoi dalocelownik.

 

 

74. ORP Błyskawica, pozostałości rosyjskiego kompasu Giria_Mk.
74. ORP Błyskawica, pozostałości rosyjskiego kompasu Giria_Mk.
75. ORP Błyskawica zbliżenie na kompas okrętowy. Zamocowany był wahliwie by mniej ulegał skutkom przechyłów.
75. ORP Błyskawica zbliżenie na kompas okrętowy. Zamocowany był wahliwie by mniej ulegał skutkom przechyłów.
76. ORP Błyskawica, obudowa pomostu ma prawej burcie już za podestem pomostu dowodzenia. Na środku widoczne drzwiczki umożliwiające dostęp do zielonego światła pozycyjnego.  Na początku II wojny światowej na lewej stronie takiego zdjęcia zobaczylibyśmy podstawę palową z dwoma karabinami maszynowymi Levis a dalej po prawej stronie zdjęcia stół nawigacyjny z otwieraną brezentową osłoną.
76. ORP Błyskawica, obudowa pomostu ma prawej burcie już za podestem pomostu dowodzenia. Na środku widoczne drzwiczki umożliwiające dostęp do zielonego światła pozycyjnego. Na początku II wojny światowej na lewej stronie takiego zdjęcia zobaczylibyśmy podstawę palową z dwoma karabinami maszynowymi Levis a dalej po prawej stronie zdjęcia stół nawigacyjny z otwieraną brezentową osłoną.

 

 

 

77. ORP Błyskawica, fundament stanowiska dalocelownika.
77. ORP Błyskawica, fundament stanowiska dalocelownika.
78. ORP Błyskawica, faktycznie dalocelownik stoi jak gdyby na "kurzej stopce". Widok od tyłu od lewej burty. Podstawa dalocelownika znalazła się w tym miejscu w 1941 r. podczas przezbrojenia okrętu z dział 120 mm na 102 mm.
78. ORP Błyskawica, faktycznie dalocelownik stoi jak gdyby na "kurzej stopce". Widok od tyłu od lewej burty. Podstawa dalocelownika znalazła się w tym miejscu w 1941 r. podczas przezbrojenia okrętu z dział 120 mm na 102 mm.
79. ORP Błyskawica, prześwit między stanowiskiem hydroakustyka a dalocelownika, widoczny od tyłu w przód na lewą burtę.
79. ORP Błyskawica, prześwit między stanowiskiem hydroakustyka a dalocelownika, widoczny od tyłu w przód na lewą burtę.

 

 

80. ORP Błyskawica, po lewej stronie stanowisku hydroakustyka, na środki dalocelownika a po prawej reflektor sygnalizacyjny.
80. ORP Błyskawica, po lewej stronie stanowisku hydroakustyka, na środki dalocelownika a po prawej reflektor sygnalizacyjny.
81. ORP Błyskawica, prawy reflektor sygnalizacyjny.
81. ORP Błyskawica, prawy reflektor sygnalizacyjny.

 

 

82. ORP Błyskawica, widok na podstawę reflektora i wejście na trap po prawej burcie z tyłu nadbudówki.
82. ORP Błyskawica, widok na podstawę reflektora i wejście na trap po prawej burcie z tyłu nadbudówki.

 

 

 

83. ORP Błyskawica, widok spod prawego reflektora sygnalizacyjnego na tylny pomost nadbudówki. Po lewej stronie zdjęcia widoczne zejście na trap po prawej burcie.
83. ORP Błyskawica, widok spod prawego reflektora sygnalizacyjnego na tylny pomost nadbudówki. Po lewej stronie zdjęcia widoczne zejście na trap po prawej burcie.
84. ORP Błyskawica,
84. ORP Błyskawica,
85. ORP Błyskawica, widok na komin okrętu. U jego podstawy działka salutacyjne w pokrowcach, co wiąże się z obecnymi funkcjami reprezentacyjnymi okrętu.
85. ORP Błyskawica, widok na komin okrętu. U jego podstawy działka salutacyjne w pokrowcach, co wiąże się z obecnymi funkcjami reprezentacyjnymi okrętu.

 

 

86. ORP Błyskawica,
86. ORP Błyskawica,
87. ORP Błyskawica,
87. ORP Błyskawica,
88. ORP Błyskawica, schody dobudowano dla wygody turystów.
88. ORP Błyskawica, schody dobudowano dla wygody turystów.

 

 

89. ORP Błyskawica,
89. ORP Błyskawica,
90. ORP Błyskawica, komin Błyskawicy w konwoju na atlantyckiej fali.
90. ORP Błyskawica, komin Błyskawicy w konwoju na atlantyckiej fali.
91. ORP Błyskawica, komin obecnie - widać liczne różnice detali.
91. ORP Błyskawica, komin obecnie - widać liczne różnice detali.

92. ORP Błyskawica, kabina hydroakustyka obecnie służy za magazyn flag. To lepsze i wygodniejsze stanowisko dla operatora ASDIC pojawiło się na nadbudówce dopiero w 1945 r.
92. ORP Błyskawica, kabina hydroakustyka obecnie służy za magazyn flag. To lepsze i wygodniejsze stanowisko dla operatora ASDIC pojawiło się na nadbudówce dopiero w 1945 r.
93. ORP Błyskawica, Pierwotne stanowisko hydroakustyka zabudowane w 1945 r. miało odsuwane drzwi po prawej stronie, gdyż za tą nadbudówką stała podstawa palowa z dwoma karabinami maszynowymi Levis.
93. ORP Błyskawica, Pierwotne stanowisko hydroakustyka zabudowane w 1945 r. miało odsuwane drzwi po prawej stronie, gdyż za tą nadbudówką stała podstawa palowa z dwoma karabinami maszynowymi Levis.
94. ORP Błyskawica, dnia 24 września 1940 r. na trapie prezydent RP Władysław Raczkiewicz i szef KMW kadm. Jerzy Świrski. Schodzą z prawego skrzydła nawigacyjnego nadbudówki.
94. ORP Błyskawica, dnia 24 września 1940 r. na trapie prezydent RP Władysław Raczkiewicz i szef KMW kadm. Jerzy Świrski. Schodzą z prawego skrzydła nawigacyjnego nadbudówki.

 

 

95. ORP Błyskawica, trap po prawej stronie tylnego pomostu do wejścia na nadbudówkę widziany z pokładu.
95. ORP Błyskawica, trap po prawej stronie tylnego pomostu do wejścia na nadbudówkę widziany z pokładu.
96. ORP Błyskawica,
96. ORP Błyskawica,
97. ORP Błyskawica, a tak wyglądają szczegóły masztu gdy stoi się z tyłu pomostu nadbudówki i patrzy prawie pionowo w górę.
97. ORP Błyskawica, a tak wyglądają szczegóły masztu gdy stoi się z tyłu pomostu nadbudówki i patrzy prawie pionowo w górę.

 

 

98. ORP Błyskawica,
98. ORP Błyskawica,
99. ORP Błyskawica, ... i nieco zboku, od lewej w kierunku anteny radaru...
99. ORP Błyskawica, ... i nieco zboku, od lewej w kierunku anteny radaru...
100. ORP Błyskawica, ... i praktycznie od środka...
100. ORP Błyskawica, ... i praktycznie od środka...

 

 

101. ORP Błyskawica, obserwatorzy na pomoście wypatrujący przeciwnika.
101. ORP Błyskawica, obserwatorzy na pomoście wypatrujący przeciwnika.
102. ORP Błyskawica, okręt na patrolu. Widok na lewo burtową łódź. Charakterystyczna "fajka" chwytu powietrza została później zlikwidowana. Pod nią otwarte wloty powietrza.
102. ORP Błyskawica, okręt na patrolu. Widok na lewo burtową łódź. Charakterystyczna "fajka" chwytu powietrza została później zlikwidowana. Pod nią otwarte wloty powietrza.
103. ORP Błyskawica, obecna szalupa okrętowa.
103. ORP Błyskawica, obecna szalupa okrętowa.

 

 

104. ORP Błyskawica, widok od zejściówki w stronę dalocelownika.
104. ORP Błyskawica, widok od zejściówki w stronę dalocelownika.
105. ORP Błyskawica, ostatni "rzut oka" przed zejściem do wnętrza nadbudówki. Jak widać ścianka montażowa osłania fundament dalocelownika częściowo także i od lewej burty.
105. ORP Błyskawica, ostatni "rzut oka" przed zejściem do wnętrza nadbudówki. Jak widać ścianka montażowa osłania fundament dalocelownika częściowo także i od lewej burty.
106. ORP Błyskawica, jak wspomniano przy zdjęciu nr 20 przy zejściówce znajduje się czerwona lampa pozycyjna. Oto widok na nią po otwarciu drzwiczek w obudowie pomostu.
106. ORP Błyskawica, jak wspomniano przy zdjęciu nr 20 przy zejściówce znajduje się czerwona lampa pozycyjna. Oto widok na nią po otwarciu drzwiczek w obudowie pomostu.

 

 

107. ORP Błyskawica, wracamy więc do wnętrza nadbudówki - właz zejściówki otwarty.
107. ORP Błyskawica, wracamy więc do wnętrza nadbudówki - właz zejściówki otwarty.
108. ORP Błyskawica, trapy na okręcie były dość strome - wygodne schody wykonano dla zwiedzających.
108. ORP Błyskawica, trapy na okręcie były dość strome - wygodne schody wykonano dla zwiedzających.
109. ORP Błyskawica, spojrzenie w "czeluście" nadbudówki. Tędy można się dostać pod drzwi kabiny nawigacyjnej, lub w dół na prawo, przez drzwi na skrzydło nadbudówki lub w dół na lewo na trap na pokład niżej.
109. ORP Błyskawica, spojrzenie w "czeluście" nadbudówki. Tędy można się dostać pod drzwi kabiny nawigacyjnej, lub w dół na prawo, przez drzwi na skrzydło nadbudówki lub w dół na lewo na trap na pokład niżej.

 

 

110. ORP Błyskawica, trudne do porównania zdjęcia - obecne...
110. ORP Błyskawica, trudne do porównania zdjęcia - obecne...
111. ORP Błyskawica, ... i z magazynu Life, lecz od prawej burty.
111. ORP Błyskawica, ... i z magazynu Life, lecz od prawej burty.
112. ORP Błyskawica, widok z przodu po osi symetrii okrętu. Tu widać wyraźnie, że dalocelownik znajduje się bliżej prawej burty.
112. ORP Błyskawica, widok z przodu po osi symetrii okrętu. Tu widać wyraźnie, że dalocelownik znajduje się bliżej prawej burty.

 

 

Jak widać na zdjęciu z magazynu Life, przynajmniej na jednym oknie sterówki zainstalowana była wycieraczka. Jednak takie rzeczy robi się zazwyczaj symetrycznie a nie wiadomo, czy maska działa nie zasłoniła więcej wycieraczek na innych oknach. Warto jeszcze przyjrzeć się starym zdjęciom.

 

 

Własność Andrzej Ciszewski
Własność Andrzej Ciszewski

Na rysunku obok widoczna jest rekonstrukcja pomostu dowodzenia ORP Błyskawica z około 1942 roku. Według najnowszego stanu wiedzy. Zaznaczone tajemnicze urządzenia na bokach pomostu nawigacyjnego. To zdalne przekaźniki stanowiska kierowania wyrzutniami ustawione były przy zewnętrznych obudowach pomostów nawigacyjnych (tam gdzie obecnie działa 37 mm) a obok nich urządzenia kąta strzału w postaci kolumienek na których umieszczone były lunetki na celowniku torpedowym. Układ przekazywał dane na wyrzutnie torped już z wypracowanym kątem strzału. Układ uznawano za prostszy i skuteczny niż na okrętach typu Wicher, np. możliwy do natychmiastowego użycia nawet przez standardową obsadę wachty, zaś stanowiska na wyrzutniach torped uważano w związku z tym za potrzebne do użycia jedynie w sytuacjach awaryjnych. Za udostępnienie rysunku dziękuję Andrzejowi Ciszewskiemu.

 

 

  

 Zdjęcia Maciej Tomaszewski 

 

b_300_0_16777215_00_images_1_GSD_B_Ciszewski_1.jpgb_300_0_16777215_00_images_1_GSD_B_Ciszewski_2.jpg

Pomost bojowy bez gretingów. Zdjęcia są własnością Andrzeja Ciszewskiego. Dziękuję za udostępnienie.

 

 

Początek fotoreportażu z ORP Błyskawica znajdziesz tu

Początek fotoreportażu z ORP „Błyskawica” znajdziesz klikając na powyższy przycisk.

 

 

Początek opisu centrali artyleryjskiej ORP „Błyskawica” znajdziesz klikając na poniższy przycisk:

Początek opisu centrali artyleryjskiej ORP Błyskawica znajdziesz tu

 

 

Fotoreportaż ze sterówki ORP „Błyskawica” znajdziesz klikając na poniższy przycisk:

Zdjęcia sterówki ORP Błyskawica znajdziesz tu

 

 

Fotoreportaż z kabiny nawigacyjnej ORP „Błyskawica” znajdziesz klikając na poniższy przycisk:

Kabina nawigacyjna ORP Błyskawica. Fotoreportaż znajdziesz tu

 

 

Fotoreportaż z niedostępnego dla zwiedzających Salonu Kaprów na ORP „Błyskawica” znajdziesz klikając na poniższy przycisk:

Salon Kaprów na ORP Błyskawica. Fotoreportaż znajdziesz tu

 

Podstawa prawna: Artykuł ma zadania dydaktyczno-naukowe i ma na celu krzewienie wiedzy oraz analizę krytyczną, w dążeniu do wyjaśnienia wszystkich faktów. Autor zastrzega sobie stosowanie form dozwolonego użytku publicznego, jak np. prawo cytatu. Jednakże wszystkie osoby, które uznałyby się za pokrzywdzone, autor prosi o kontakt, w celu wyjaśnienia i ewentualnego usunięcia dzieł, które byłyby objęte prawami własności.