Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

b_208_156_16777215_00_images_1_KabNawB_IMG_5756.JPG

Kabina nawigacyjna ORP „Błyskawica” w obecnym stanie. Trzeba wziąć pod uwagę, że na Okręcie Muzeum nadal służy ona swym celom podczas przebazowań okrętu i zastąpiła też kabinę radio. 

UWAGA: artykuł zawiera wiele zdjęć dla modelarzy, którzy ewentualnie chcieliby się podjąć stworzenia modeli redukcyjnych, czy przekrojów okrętu.

 

 

Autor: Maciej Tomaszewski 

 

 

Autor wyraża gorące podziękowania Z.D.O. kmdr ppor. Markowi Mielnikowi, oraz st. mar. Sławomirowi Szkutnikowi i opiekunowi centrali artyleryjskiej z obsługi artylerii (224) Piotrowi Andrzejewskiemu, za wyjątkowy wkład w zachowaniu najcenniejszych pamiątek na ORP "Błyskawica" i umożliwienie szczegółowego zapoznania się z nimi. 

 

 ORP "Błyskawica jest obecnie okrętem muzeum zacumowanym w porcie Gdynia zas_mini_super_T.png

 

Niestety nie mogłem zdjąć ze stołów nawigacyjnych współczesnych map by udokumentować zachowane stoły dokładniej. W przeciwieństwie do innych pomieszczeń jest tu wiele urządzeń powojennych w tym z rosyjskimi napisami. Ze względu na ograniczenia niniejszej strony nie mogę zamieścić zdjęć o dużej rozdzielczości. Dlatego, oglądając zdjęcia należy zwrócić uwagę na to, że po zdjęciach z większej odległości, dających orientacje o kierunku wykonanych zdjęć i fotografowanym urządzeniu, na kolejnych zdjęciach znajdują się zbliżenia ciekawszych detali z tego zdjęcia. I tak kolejno. Dla lepszej orientacji pod niektórymi zdjęciami znajdują się podpowiedzi co do kierunku fotografowania. 

 

1. widok kabiny nawigacyjnej od wejścia do niej, na przód w kierunku ściany prawej burty.
1. widok kabiny nawigacyjnej od wejścia do niej, na przód w kierunku ściany prawej burty.
2. przy takim zakończeniu tuby głosowej rozkazu z pomostu bojowego nie dało się nie usłyszeć :)
2. przy takim zakończeniu tuby głosowej rozkazu z pomostu bojowego nie dało się nie usłyszeć :)
3. flagi z regału po prawej stronie zdjęcia, cieszą głównie nasze oczy podczas gali banderowej, ale przede wszystkim służą do sygnalizacji. Regał stoi na tylnej ścianie kabiny.
3. flagi z regału po prawej stronie zdjęcia, cieszą głównie nasze oczy podczas gali banderowej, ale przede wszystkim służą do sygnalizacji. Regał stoi na tylnej ścianie kabiny.

 

4. detale tylnej ściany
4. detale tylnej ściany
5.
5.
6. regał w całej okazałości.
6. regał w całej okazałości.

 

 

7 podświetlany stół nawigacyjny
7 podświetlany stół nawigacyjny
8. wskaźniki na przedniej ścianie - rosyjskiego pochodzenia.
8. wskaźniki na przedniej ścianie - rosyjskiego pochodzenia.
9. posortowane flagi międzynarodowego kodu sygnałowego (MKS)
9. posortowane flagi międzynarodowego kodu sygnałowego (MKS)

 

 

 

10. przednia ściana kabiny nawigacyjnej.
10. przednia ściana kabiny nawigacyjnej.
11. mniejszy wylot tuby głosowej z pomostu i wskaźniki obrotów śrub napędowych.
11. mniejszy wylot tuby głosowej z pomostu i wskaźniki obrotów śrub napędowych.
12. duża tuba głosowa. Wygląda na ręczną robotę ze śladami naprawy.
12. duża tuba głosowa. Wygląda na ręczną robotę ze śladami naprawy.

 

 

13. tak nawigowano na ORP "Grom" w 1938 r.
13. tak nawigowano na ORP "Grom" w 1938 r.
14. prawy przedni narożnik
14. prawy przedni narożnik
15. detale
15. detale

 

 

16. zachowana skrzynka.
16. zachowana skrzynka.
17. stanowisko nawigatorów
17. stanowisko nawigatorów

 

 

 

18. tylna ściana kabiny nawigacyjnej.
18. tylna ściana kabiny nawigacyjnej.
19. zbliżenie na zachowane urządzenia
19. zbliżenie na zachowane urządzenia

 

 

20. zbliżenie na zachowane urządzenia
20. zbliżenie na zachowane urządzenia
21. jeszcze raz regał z flagami i tylna część lewej ściany osłaniająca wejście. Z prawej strony na dole widać fragment drzwi wejściowych do pomieszczenia.
21. jeszcze raz regał z flagami i tylna część lewej ściany osłaniająca wejście. Z prawej strony na dole widać fragment drzwi wejściowych do pomieszczenia.
22. lewa część przedniej ściany kabiny nawigacyjnej.
22. lewa część przedniej ściany kabiny nawigacyjnej.

23. zbliżenie na wyloty tub głosowych.
23. zbliżenie na wyloty tub głosowych.
24. widok na lewą przednią część ściany kabiny nawigacyjnej. Po prawej stronie zdjęcia wejście do sterówki. Pod schodkami do sterówki znajduje się małe wejście do niskiego pomieszczenia technicznego. Skośna ściana po lewej stronie zdjęcia to obudowa schodów na pomost bojowy. Znajduje się na niej skrzynka łączeniowa.
24. widok na lewą przednią część ściany kabiny nawigacyjnej. Po prawej stronie zdjęcia wejście do sterówki. Pod schodkami do sterówki znajduje się małe wejście do niskiego pomieszczenia technicznego. Skośna ściana po lewej stronie zdjęcia to obudowa schodów na pomost bojowy. Znajduje się na niej skrzynka łączeniowa.

25. widok z drzwi do sterówki na zachowaną skrzynkę łączeniową. W lewym dolnym rogu zdjęcia widoczny fragment drzwi do kabiny nawigacyjnej.
25. widok z drzwi do sterówki na zachowaną skrzynkę łączeniową. W lewym dolnym rogu zdjęcia widoczny fragment drzwi do kabiny nawigacyjnej.
26. widok spod drzwi do sterówki na kabinę nawigacyjną.
26. widok spod drzwi do sterówki na kabinę nawigacyjną.

 

27. żeby narobić trochę zamieszania: teraz wejście do kabiny nawigacyjnej widoczne od zewnątrz
27. żeby narobić trochę zamieszania: teraz wejście do kabiny nawigacyjnej widoczne od zewnątrz

 

 

28. na lewo od wejścia znajduje się trap na GSD
28. na lewo od wejścia znajduje się trap na GSD
29. widok na wejście od zewnątrz, przy otwartych drzwiach
29. widok na wejście od zewnątrz, przy otwartych drzwiach
30. teraz widok na wejście do kabiny nawigacyjnej od wewnątrz. w otworze drzwiowym widać na dole część trapu na GSD a w głębi drzwi wyjścia na lewe skrzydło nadbudówki
30. teraz widok na wejście do kabiny nawigacyjnej od wewnątrz. w otworze drzwiowym widać na dole część trapu na GSD a w głębi drzwi wyjścia na lewe skrzydło nadbudówki

 

 

31. a skoro wróciliśmy do wnętrza to: zbliżenie na wskaźnik bocznego kołysania na przedniej ścianie kabiny - widoczny też na zdjęciu nr 14
31. a skoro wróciliśmy do wnętrza to: zbliżenie na wskaźnik bocznego kołysania na przedniej ścianie kabiny - widoczny też na zdjęciu nr 14
32. uzupełnienie do zdjęcia nr 19: zbliżenie na napisy wykonane w języku rosyjskim
32. uzupełnienie do zdjęcia nr 19: zbliżenie na napisy wykonane w języku rosyjskim
33. i zagadka znajdująca się w prawym przednim rogu kabiny nawigacyjnej widoczna też na zdjęciu nr 14: kto mi podpowie co to jest? Wygląda na niekompletny kalkulator nawigacyjny.
33. i zagadka znajdująca się w prawym przednim rogu kabiny nawigacyjnej widoczna też na zdjęciu nr 14: kto mi podpowie co to jest? Wygląda na niekompletny kalkulator nawigacyjny.

 

 

 

PS.

Przepraszam za datę na zdjęciach. Nie zwróciłem uwagi na ustawienia aparatu fotograficznego. Niestety psuje to efekt.

 

 

 Zdjęcia Maciej Tomaszewski 

 

 

 

 

Własność Andrzej Ciszewski
Własność Andrzej Ciszewski

Na rysunku obok widoczna jest rekonstrukcja pomostu dowodzenia ORP Błyskawica z około 1942 roku. Według najnowszego stanu wiedzy. Zaznaczone tajemnicze urządzenia na bokach pomostu nawigacyjnego to zdalne przekaźniki stanowiska kierowania wyrzutniami torped a obok nich urządzenia kąta strzału w postaci kolumienek na których umieszczone były lunetki na celowniku torpedowyma obok nich urządzenia kąta strzału w postaci kolumienek na których umieszczone były lunetki na celowniku torpedowym. Pomosty nawigacyjne po bokach nadbudówki były dość obszerne a w ich przedniej części stały przyrządy nawigacyjne. Za udostępnienie rysunku dziękuję Andrzejowi Ciszewskiemu.

 

Obecnie sygnaliści zajęli też nadbudówkę po operatorze hydrolokatora, która znajduje się na pomoście dowodzenia (GSD). Jest tam składowanych bardzo dużo flag sygnałowych.

 

 

 

 

Początek fotoreportażu z ORP „Błyskawica” znajdziesz klikając na poniższy przycisk:

Początek fotoreportażu z ORP Błyskawica znajdziesz tu

 

Początek opisu centrali artyleryjskiej ORP „Błyskawica” znajdziesz klikając na poniższy przycisk:

Początek opisu centrali artyleryjskiej ORP Błyskawica znajdziesz tu

 

 

Fotoreportaż ze sterówki ORP „Błyskawica” znajdziesz klikając na poniższy przycisk:

Zdjęcia sterówki ORP Błyskawica znajdziesz tu

 

Podstawa prawna: Artykuł ma zadania dydaktyczno-naukowe i ma na celu krzewienie wiedzy oraz analizę krytyczną, w dążeniu do wyjaśnienia wszystkich faktów. Autor zastrzega sobie stosowanie form dozwolonego użytku publicznego, jak np. prawo cytatu. Jednakże wszystkie osoby, które uznałyby się za pokrzywdzone, autor prosi o kontakt, w celu wyjaśnienia i ewentualnego usunięcia dzieł, które byłyby objęte prawami własności.