Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

b_212_158_16777215_00_images_1_centrB_IMG_5895.JPG

Zapraszam na trzeci już artykuł o ORP „Błyskawica, który jest kontynuacją fotoreportażu o centrali artyleryjskiej tego niszczyciela. To niezmiernie cenny i doskonale zachowany zabytek.

 

 

 

Autor: Maciej Tomaszewski 

 

 

 

Autor wyraża gorące podziękowania Z.D.O. kmdr ppor. Markowi Mielnikowi i opiekunowi centrali artyleryjskiej z obsługi artylerii (224) Piotrowi Andrzejewskiemu a także st. mar. Sławomirowi Szkutnikowi za wyjątkowy wkład w zachowaniu najcenniejszych pamiątek na ORP "Błyskawica" i umożliwienie szczegółowego zapoznania się z nimi, oraz załodze ORP "Błyskawica" za pieczę nad naszą chlubą. 

 

 ORP "Błyskawica jest obecnie okrętem muzeum zacumowanym w porcie Gdynia zas_mini_super_T.png

 

 

Schematy przedwojennej centrali artyleryjskiej i kierowania strzelaniem torpedami znajdują się w X odcinku poświęconym okrętowi ORP "Błyskawica" co pozwala porównać je do obecnego stanu centrali przywiezionej po wojnie z W. Brytanii.

 

 

 

52. ORP Błyskawica, widok na środkową część lewej ściany
52. ORP Błyskawica, widok na środkową część lewej ściany
53. ORP Błyskawica, zbliżenie na górną skrzynkę elektryczną.
53. ORP Błyskawica, zbliżenie na górną skrzynkę elektryczną.
54. ORP Błyskawica, zbliżenie na podłączenie dolnej skrzynki elektrycznej.                         .
54. ORP Błyskawica, zbliżenie na podłączenie dolnej skrzynki elektrycznej. .

 

 

55. ORP Błyskawica, tylna, środkowa część centrali
55. ORP Błyskawica, tylna, środkowa część centrali
56. ORP Błyskawica, zbliżenie na górną część centralki łączności
56. ORP Błyskawica, zbliżenie na górną część centralki łączności
57. ORP Błyskawica, dolna część centralki łączności                                           .
57. ORP Błyskawica, dolna część centralki łączności .

 

58. ORP Błyskawica, tylny lewy narożnik centrali
58. ORP Błyskawica, tylny lewy narożnik centrali
59. ORP Błyskawica, zbliżenie na przełączniki centralki łączności
59. ORP Błyskawica, zbliżenie na przełączniki centralki łączności
60. ORP Błyskawica, skrzynka lamp sygnalizacyjnych. Na prawo od niej znajdowało się wejście do pomieszczenia kierowania strzelaniami torpedowymi
60. ORP Błyskawica, skrzynka lamp sygnalizacyjnych. Na prawo od niej znajdowało się wejście do pomieszczenia kierowania strzelaniami torpedowymi

 

 

61. ORP Błyskawica, tylna prawo burtowa część centrali
61. ORP Błyskawica, tylna prawo burtowa część centrali
62. ORP Błyskawica, tylny prawo burtowy narożnik centrali
62. ORP Błyskawica, tylny prawo burtowy narożnik centrali
63. ORP Błyskawica, zbliżenie na sposób zamknięcia drzwi centrali artyleryjskiej.                                .
63. ORP Błyskawica, zbliżenie na sposób zamknięcia drzwi centrali artyleryjskiej. .

 

 

64. ORP Błyskawica, widok na górną część kalkulatora przechyłów RCU.
64. ORP Błyskawica, widok na górną część kalkulatora przechyłów RCU.
65. ORP Błyskawica, wgląd w wizjer korektora przechyłów RCU.
65. ORP Błyskawica, wgląd w wizjer korektora przechyłów RCU.
66. ORP Błyskawica, wskaźnik linii celowania na żyrokorektorze przechyłów RCU (Roll Corrector Unit).
66. ORP Błyskawica, wskaźnik linii celowania na żyrokorektorze przechyłów RCU (Roll Corrector Unit).

 

 

67. ORP Błyskawica, część żyrokorektora poprawek przechyłów RCU.
67. ORP Błyskawica, część żyrokorektora poprawek przechyłów RCU.
68. ORP Błyskawica, podstawa korektora z wyjściem przekaźnikowym
68. ORP Błyskawica, podstawa korektora z wyjściem przekaźnikowym
69. ORP Błyskawica, ciekawy wieloczynnościowy korek: "olej tutaj, poziom oleju, wyjąć wtyczkę, korek spustowy" - czyli dobry na wszystko. Kadłub żyrokorektora RCU (Roll Corrector Unit).
69. ORP Błyskawica, ciekawy wieloczynnościowy korek: "olej tutaj, poziom oleju, wyjąć wtyczkę, korek spustowy" - czyli dobry na wszystko. Kadłub żyrokorektora RCU (Roll Corrector Unit).

 

 

70. ORP Błyskawica, biegnąca pod sufitem osłona linii przekaźnikowej
70. ORP Błyskawica, biegnąca pod sufitem osłona linii przekaźnikowej
71. ORP Błyskawica, złącze pionowej z poziomą osłoną
71. ORP Błyskawica, złącze pionowej z poziomą osłoną
72. ORP Błyskawica, jeszcze raz jedyny bulaj w pomieszczeniu zamknięty przesłoną.                         .
72. ORP Błyskawica, jeszcze raz jedyny bulaj w pomieszczeniu zamknięty przesłoną. .

 

 

73. ORP Błyskawica, jeszcze raz osłona linii
73. ORP Błyskawica, jeszcze raz osłona linii
74. ORP Błyskawica, ... i zbliżenie na złącze osłony
74. ORP Błyskawica, ... i zbliżenie na złącze osłony
75. ORP Błyskawica, dzwonek alarmowy i sygnalizacyjny
75. ORP Błyskawica, dzwonek alarmowy i sygnalizacyjny

 

 

76. ORP Błyskawica, prawy bok kalkulatora FKC umieszczonego po lewej stronie centrali
76. ORP Błyskawica, prawy bok kalkulatora FKC umieszczonego po lewej stronie centrali
77. ORP Błyskawica, zbliżenie na prawy bok tego kalkulatora
77. ORP Błyskawica, zbliżenie na prawy bok tego kalkulatora
78. ORP Błyskawica, zbliżenie na przednią część prawego boku Fuze Keeping Clock (FKC) z pokrętłem: odległość obecna. Poniżej zachowana tabliczka znamionowa.
78. ORP Błyskawica, zbliżenie na przednią część prawego boku Fuze Keeping Clock (FKC) z pokrętłem: odległość obecna. Poniżej zachowana tabliczka znamionowa.

 

 

79. ORP Błyskawica, tylna część kalkulatora FCB ze środka centrali
79. ORP Błyskawica, tylna część kalkulatora FCB ze środka centrali
80. ORP Błyskawica, widok na pokrętło odchylenia na przeliczniku FCB.
80. ORP Błyskawica, widok na pokrętło odchylenia na przeliczniku FCB.
81. ORP Błyskawica, pokrętło odchylenia a poniżej licznik ognia "wciśnij". Morski przelicznik Fire Control Box (FCB).
81. ORP Błyskawica, pokrętło odchylenia a poniżej licznik ognia "wciśnij". Morski przelicznik Fire Control Box (FCB).

 

 

 

82. ORP Błyskawica, górna powierzchnia Fire Control Box umieszczonego na środku centrali
82. ORP Błyskawica, górna powierzchnia Fire Control Box umieszczonego na środku centrali
83. ORP Błyskawica, wskaźnika "skok celownika". FCB służył do przeliczania danych podczas walki z celami morskimi i współpracował z przelicznikiem FKC podczas zwalczania samolotów.
83. ORP Błyskawica, wskaźnika "skok celownika". FCB służył do przeliczania danych podczas walki z celami morskimi i współpracował z przelicznikiem FKC podczas zwalczania samolotów.
84. ORP Błyskawica, wskaźnik "skoki celownika" z lewej i "odczytane z bębna" z prawej. Pomarańczowy podłużny wskaźnik powyżej to "odchylenie celu - zboczenie". Kalkulator Fire Control Box.
84. ORP Błyskawica, wskaźnik "skoki celownika" z lewej i "odczytane z bębna" z prawej. Pomarańczowy podłużny wskaźnik powyżej to "odchylenie celu - zboczenie". Kalkulator Fire Control Box.

 

 

85. ORP Błyskawica, prawa strona stojącego na środku centrali kalkulatora FCB.
85. ORP Błyskawica, prawa strona stojącego na środku centrali kalkulatora FCB.
86. ORP Błyskawica, zbliżenie detali - poniżej wskaźnik "celownika kable" na prawej stronie FCB
86. ORP Błyskawica, zbliżenie detali - poniżej wskaźnik "celownika kable" na prawej stronie FCB
87. ORP Błyskawica, przyrząd upadkowy na dolnej, przedniej części lewej ściany centrali. Ściana jest tu skośna, gdyż za nią znajduje się trap, którym przechodzi się z niższego poziomu nadbudówki na wyższy. Można to prześledzić w artykule o pomieszczeniach reprezentacyjnych i ciągu komunikacyjnym nadbudówki.
87. ORP Błyskawica, przyrząd upadkowy na dolnej, przedniej części lewej ściany centrali. Ściana jest tu skośna, gdyż za nią znajduje się trap, którym przechodzi się z niższego poziomu nadbudówki na wyższy. Można to prześledzić w artykule o pomieszczeniach reprezentacyjnych i ciągu komunikacyjnym nadbudówki.

 

88. ORP Błyskawica, z prawej strony zdjęcia lewa strona przedniej ściany centrali
88. ORP Błyskawica, z prawej strony zdjęcia lewa strona przedniej ściany centrali
89. ORP Błyskawica, zbliżenie na lampkę sygnalizacyjną i montaż kabli
89. ORP Błyskawica, zbliżenie na lampkę sygnalizacyjną i montaż kabli
90. ORP Błyskawica, zbliżenie na rurociągi i układ kabli w dolnej części lewego, przedniego rogu centrali artyleryjskiej.
90. ORP Błyskawica, zbliżenie na rurociągi i układ kabli w dolnej części lewego, przedniego rogu centrali artyleryjskiej.

 

 

 

 

 

 

91. ORP Błyskawica, przednia część lewej ściany centrali ze wspomnianym skośnym fragmentem ściany nad zejściówką.
91. ORP Błyskawica, przednia część lewej ściany centrali ze wspomnianym skośnym fragmentem ściany nad zejściówką.
92. ORP Błyskawica, skrzynka kondensatorów na górze po prawo
92. ORP Błyskawica, skrzynka kondensatorów na górze po prawo
93. ORP Błyskawica, świetlna sygnalizacja gotowości dział. Taki sam wskaźnik znajduje się w dalocelowniku ustawionym na nadbudówce.                  .
93. ORP Błyskawica, świetlna sygnalizacja gotowości dział. Taki sam wskaźnik znajduje się w dalocelowniku ustawionym na nadbudówce. .

 

 

 

 

 

 

94. ORP Błyskawica, wskaźnika nastaw zapalnika i nadajnik zapalnika.
94. ORP Błyskawica, wskaźnika nastaw zapalnika i nadajnik zapalnika.
95 ORP Błyskawica, przyrząd upadkowy.
95 ORP Błyskawica, przyrząd upadkowy.
96. ORP Błyskawica, kontrolny wskaźnik nastawy celownika                                            .
96. ORP Błyskawica, kontrolny wskaźnik nastawy celownika .

 

 

 

97. ORP Błyskawica, przednia część umieszczonego po lewej stronie w centrali kalkulatora FKC.
97. ORP Błyskawica, przednia część umieszczonego po lewej stronie w centrali kalkulatora FKC.
98. ORP Błyskawica, manipulatory "odległość obecna" i "zgrywanie na zero" na FKC.
98. ORP Błyskawica, manipulatory "odległość obecna" i "zgrywanie na zero" na FKC.
99. ORP Błyskawica, wskaźniki i dzwonek po prawej stronie przedniej obudowy Fuze Keeping Clock (FKC), służącego do przeliczeń podczas ognia do samolotów.
99. ORP Błyskawica, wskaźniki i dzwonek po prawej stronie przedniej obudowy Fuze Keeping Clock (FKC), służącego do przeliczeń podczas ognia do samolotów.

 

 

100. ORP Błyskawica, na dole po prawej stronie przodu obudowy FKC mamy włącznik oświetlenia i silnik stałych obrotów
100. ORP Błyskawica, na dole po prawej stronie przodu obudowy FKC mamy włącznik oświetlenia i silnik stałych obrotów
101. ORP Błyskawica, od prawej burty na obudowach osłony przekaźnikowych znajdują się wskaźniki
101. ORP Błyskawica, od prawej burty na obudowach osłony przekaźnikowych znajdują się wskaźniki
102. ORP Błyskawica, górny wskaźnika podawał w tysięcznych odchylenie.                                                                                .
102. ORP Błyskawica, górny wskaźnika podawał w tysięcznych odchylenie. .

 

 

103. ORP Błyskawica, dolny wskaźnik podawał odległość w kablach
103. ORP Błyskawica, dolny wskaźnik podawał odległość w kablach
104. ORP Błyskawica, na prawej stronie, umieszczonego po lewej stronie centrali Fuze Keeping Clock zachowała się piękna, czytelnie mosiężna tabliczka znamionowa.
104. ORP Błyskawica, na prawej stronie, umieszczonego po lewej stronie centrali Fuze Keeping Clock zachowała się piękna, czytelnie mosiężna tabliczka znamionowa.
105. ORP Błyskawica, lewa strona kalkulatora Fuze Keeping Clock ustawionego w centrali po lewej stronie, jest trudno dostępna. Widoczna w dolnej części luka w obudowie z pustą przestrzenią nie świadczy o tym, że część tego kalkulatora nie zachowała się, gdyż widoczna jest na zdjęciach innych takich kalkulatorów..
105. ORP Błyskawica, lewa strona kalkulatora Fuze Keeping Clock ustawionego w centrali po lewej stronie, jest trudno dostępna. Widoczna w dolnej części luka w obudowie z pustą przestrzenią nie świadczy o tym, że część tego kalkulatora nie zachowała się, gdyż widoczna jest na zdjęciach innych takich kalkulatorów..

 

 

106. detale po lewej stronie obudowy
106. detale po lewej stronie obudowy
107. tylna część obudowy z pokrętłem "droga celu"
107. tylna część obudowy z pokrętłem "droga celu"
108. widok ogólny centrali artyleryjskiej z drzwi do pomieszczenia operatorów radarów.
108. widok ogólny centrali artyleryjskiej z drzwi do pomieszczenia operatorów radarów.

 

 

109. ORP Błyskawica, detale kalkulatora FKC od lewej burty
109. ORP Błyskawica, detale kalkulatora FKC od lewej burty
110. ORP Błyskawica, detale kalkulatora FKC od strony rufy
110. ORP Błyskawica, detale kalkulatora FKC od strony rufy
111. ORP Błyskawica, kolejny raz obudowy linii przekaźników, tym razem od strony lewej burty, nieco od tyłu
111. ORP Błyskawica, kolejny raz obudowy linii przekaźników, tym razem od strony lewej burty, nieco od tyłu

 

 

112.ORP Błyskawica, detale tyłu kalkulatora FKC ustawionego po lewej stronie centrali
112.ORP Błyskawica, detale tyłu kalkulatora FKC ustawionego po lewej stronie centrali
113. ORP Błyskawica, wierzchnia część kalkulatora znajdującego się po lewej stronie centrali.
113. ORP Błyskawica, wierzchnia część kalkulatora znajdującego się po lewej stronie centrali.
114. ORP Błyskawica, zbliżenie na wskaźniki po prawej stronie kalkulatora Fuze Keeping Clock , poniżej, głównie "Kąt prezentacji".
114. ORP Błyskawica, zbliżenie na wskaźniki po prawej stronie kalkulatora Fuze Keeping Clock , poniżej, głównie "Kąt prezentacji".

 

 

115. ORP Błyskawica, wskaźnik "Wysokość celu" do przeliczeń balistycznych FKC.
115. ORP Błyskawica, wskaźnik "Wysokość celu" do przeliczeń balistycznych FKC.
116. ORP Błyskawica, szersze ujęcie kalkulatora FKC.
116. ORP Błyskawica, szersze ujęcie kalkulatora FKC.
117. ORP Błyskawica, zbliżenie na wskaźniki po prawej stronie kalkulatora Fuze Keeping Clock. Powyżej, po lewej stronie zdjęcia wskaźnik szybkości celu.
117. ORP Błyskawica, zbliżenie na wskaźniki po prawej stronie kalkulatora Fuze Keeping Clock. Powyżej, po lewej stronie zdjęcia wskaźnik szybkości celu.

 

 

118. ORP Błyskawica, kalkulator FKC po lewej burcie.
118. ORP Błyskawica, kalkulator FKC po lewej burcie.
119. ORP Błyskawica, kalkulator FKC po lewej burcie.
119. ORP Błyskawica, kalkulator FKC po lewej burcie.
120. ORP Błyskawica, kalkulator Fuze Keeping Clock (FKC) po lewej burcie. Manipulator "Zgrywanie na zero tarczy kąta położenia celu".                     .
120. ORP Błyskawica, kalkulator Fuze Keeping Clock (FKC) po lewej burcie. Manipulator "Zgrywanie na zero tarczy kąta położenia celu". .

 

 

 

 

121. ORP Błyskawica, "Zgrywanie na zero kąta podniesienia dalocelownika" na FKC.
121. ORP Błyskawica, "Zgrywanie na zero kąta podniesienia dalocelownika" na FKC.
122. ORP Błyskawica, tabliczka znamionowa na żyrokorektorze po prawej burcie. RCU (Roll Corrector Unit)
122. ORP Błyskawica, tabliczka znamionowa na żyrokorektorze po prawej burcie. RCU (Roll Corrector Unit)
123. ORP Błyskawica, zbliżenie tabliczki znamionowej korektora na przechyły okrętu, znajdującego się po prawej burcie. RCU (Roll Corrector Unit)
123. ORP Błyskawica, zbliżenie tabliczki znamionowej korektora na przechyły okrętu, znajdującego się po prawej burcie. RCU (Roll Corrector Unit)

 

 

124. ORP Błyskawica, tabliczka na korektorze na przechyły własne okrętu. RCU (Roll Corrector Unit)
124. ORP Błyskawica, tabliczka na korektorze na przechyły własne okrętu. RCU (Roll Corrector Unit)
125. ORP Błyskawica, środkowa część kalkulatora Fire Control Box (FCB) znajdującego się na środku centrali.
125. ORP Błyskawica, środkowa część kalkulatora Fire Control Box (FCB) znajdującego się na środku centrali.
126. ORP Błyskawica, dobra rada umieszczona na środku kalkulatora FCB (Fire Control Box) znajdującego się na środku centrali.
126. ORP Błyskawica, dobra rada umieszczona na środku kalkulatora FCB (Fire Control Box) znajdującego się na środku centrali.

 

 

127. ORP Błyskawica, polecenie znajdujące się na kalkulatorze FCB ze środka centrali.
127. ORP Błyskawica, polecenie znajdujące się na kalkulatorze FCB ze środka centrali.
128. ORP Błyskawica, górna część kalkulatora FCB znajdującego się na środku centrali.
128. ORP Błyskawica, górna część kalkulatora FCB znajdującego się na środku centrali.
129. ORP Błyskawica, dobra rada umieszczona w górnej części kalkulatora FCB (Fire Control Box) znajdującego się na środku centrali. Dotyczyła użycia pokrętła znajdującego się na następnym zdjęciu.
129. ORP Błyskawica, dobra rada umieszczona w górnej części kalkulatora FCB (Fire Control Box) znajdującego się na środku centrali. Dotyczyła użycia pokrętła znajdującego się na następnym zdjęciu.

 

 

b_300_0_16777215_00_images_1_centrB_IMG_5908b.JPG


 

 

 Zdjęcia Maciej Tomaszewski 

 

 

 

 

Pierwszą część opisu centrali artyleryjskiej ORP „Błyskawica” znajdziesz klikając na poniższy przycisk:

Początek opisu centrali artyleryjskiej ORP Błyskawica znajdziesz tu

 

 

Zdjęcia uzupełniające (postscriptum)

Kilka zdjęć uzupełniających do dwóch artykułów o centrali artyleryjskiej zamieszczonych na naszym portalu.

 

ORP Błyskawica, uzupełnienie do zdjęć 76-78. Tabliczka znamionowa widocznego na zdjęciach kalkulatora FKC.
ORP Błyskawica, uzupełnienie do zdjęć 76-78. Tabliczka znamionowa widocznego na zdjęciach kalkulatora FKC.
ORP Błyskawica, uzupełnienie do zdjęć 56 i 59.
ORP Błyskawica, uzupełnienie do zdjęć 56 i 59.
ORP Błyskawica, uzupełnienie do zdjęcia 56. Tabliczka na centralce z napisem w języku rosyjskim.
ORP Błyskawica, uzupełnienie do zdjęcia 56. Tabliczka na centralce z napisem w języku rosyjskim.

 

 

ORP Błyskawica, uzupełnienie do zdjęcia nr 87. Przyrząd upadkowy.
ORP Błyskawica, uzupełnienie do zdjęcia nr 87. Przyrząd upadkowy.

 

 

 Zdjęcia Maciej Tomaszewski 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoreportaż o dalocelowniku ORP Błyskawica znajdziesz tu

Więcej informacji i fotoreportaż o dalocelowniku z ORP „Błyskawica” znajdziesz klikając na powyższy przycisk

 

 

Początek fotoreportażu z ORP „Błyskawica” znajdziesz klikając na poniższy przycisk:

Początek fotoreportażu z ORP Błyskawica znajdziesz tu

 

 

Początek opisu centrali artyleryjskiej ORP „Błyskawica” znajdziesz klikając na poniższy przycisk:

Początek opisu centrali artyleryjskiej ORP Błyskawica znajdziesz tu

 

 

Opis dział 120 mm z ORP „Gryf” oraz kontrtorpedowców, z wielką ilością zdjęć

Opis dział 120 mm L/50 wz.36, które pierwotnie znajdowały się na kontrtorpedowcach typu Grom, oraz umowę na zakup uzbrojenia dla ORP „Gryf” znajdziesz klikając na powyższy przycisk.

 

 

Fotoreportaż ze sterówki ORP „Błyskawica” znajdziesz klikając na poniższy przycisk:

Zdjęcia sterówki ORP Błyskawica znajdziesz tu

 

 

Fotoreportaż z kabiny nawigacyjnej ORP „Błyskawica” znajdziesz klikając na poniższy przycisk:

Kabina nawigacyjna ORP Błyskawica. Fotoreportaż znajdziesz tu

 

 

Fotoreportaż z niedostępnego dla zwiedzających Salonu Kaprów na ORP „Błyskawica” znajdziesz klikając na poniższy przycisk:

Salon Kaprów na ORP Błyskawica. Fotoreportaż znajdziesz tu

 

 

Podstawa prawna: Artykuł ma zadania dydaktyczno-naukowe i ma na celu krzewienie wiedzy oraz analizę krytyczną, w dążeniu do wyjaśnienia wszystkich faktów. Autor zastrzega sobie stosowanie form dozwolonego użytku publicznego, jak np. prawo cytatu. Jednakże wszystkie osoby, które uznałyby się za pokrzywdzone, autor prosi o kontakt, w celu wyjaśnienia i ewentualnego usunięcia dzieł, które byłyby objęte prawami własności.