Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

b_207_155_16777215_00_images_1_KomAmuB_DSC09541.JPG

Komora amunicyjna ORP „Błyskawica” to kolejne nie możliwe do zwiedzania pomieszczenie okrętu. Przedstawiona komora, to komora działa pierwszego – czyli na dziobie, stąd pochylone ściany burt okrętu i zwężenie pomieszczenia w kierunku dziobu.

UWAGA: artykuł zawiera wiele zdjęć dla modelarzy, którzy ewentualnie chcieliby się podjąć stworzenia modeli redukcyjnych, czy przekrojów okrętu.

 

 

Autor: Maciej Tomaszewski

 

 

Autor wyraża gorące podziękowania Z.D.O. kmdr ppor. Markowi Mielnikowi za wyjątkowy wkład w zachowaniu najcenniejszych pamiątek na ORP "Błyskawica" i umożliwienie szczegółowego zapoznania się z nimi. 

 

 ORP "Błyskawica jest obecnie okrętem muzeum zacumowanym w porcie Gdynia zas_mini_super_T.png

 

1. ORP Błyskawica. Komora amunicyjna. Lewa górna część.
1. ORP Błyskawica. Komora amunicyjna. Lewa górna część.
2. ORP Błyskawica. Komora amunicyjna. Lewa dolna część.
2. ORP Błyskawica. Komora amunicyjna. Lewa dolna część.
3. ORP Błyskawica. Komora amunicyjna. Lewa przednia część.
3. ORP Błyskawica. Komora amunicyjna. Lewa przednia część.

 

 

4. ORP Błyskawica. Komora amunicyjna. Lewa przednia część.
4. ORP Błyskawica. Komora amunicyjna. Lewa przednia część.
5. ORP Błyskawica. Komora amunicyjna. Przednia ściana
5. ORP Błyskawica. Komora amunicyjna. Przednia ściana
6. ORP Błyskawica. Komora amunicyjna. Tablica na zestawienie zapasów.
6. ORP Błyskawica. Komora amunicyjna. Tablica na zestawienie zapasów.

 

 

Ściana na środku komory amunicyjnej widoczna na zdjęciach powyżej i poniżej (ta z czarną tablicą po prawej stronie ze stanami magazynowymi) to ściana pomieszczenia ASDIC-u. Wewnątrz kadłuba wybudowano prostokątne pomieszczenie dostępne włazem od góry. Znajdowała się w nim górna część ASDIC-u z urządzeniami do opuszczania i podnoszenia oscylatora, którego głowica po podniesieniu znajdowała się w obudowie, której większość znajdowała się pomiędzy podwójnym dnem. Zdjęcie takiego pomieszczenia (podobnego) i schemat ASDIC znajduje się na końcu tego artykułu.

 

 

7. ORP Błyskawica. Komora amunicyjna. Prawa przednia część.
7. ORP Błyskawica. Komora amunicyjna. Prawa przednia część.
8. ORP Błyskawica. Komora amunicyjna. Tablica, po prawej znajdują się przednie stojaki amunicyjne.
8. ORP Błyskawica. Komora amunicyjna. Tablica, po prawej znajdują się przednie stojaki amunicyjne.
9. ORP Błyskawica. Komora amunicyjna. Prawa strona
9. ORP Błyskawica. Komora amunicyjna. Prawa strona

 

 

9. ORP Błyskawica. Komora amunicyjna. Widok w prawo w tył. Na pierwszym planie widoczna dolna część podnośnika amunicji.
9. ORP Błyskawica. Komora amunicyjna. Widok w prawo w tył. Na pierwszym planie widoczna dolna część podnośnika amunicji.
10. ORP Błyskawica. Komora amunicyjna. Góra prawej części komory.
10. ORP Błyskawica. Komora amunicyjna. Góra prawej części komory.
12. ORP Błyskawica. Komora amunicyjna. Znajdująca się w komorze amunicyjnej dolna część podnośnika amunicji widoczna w górnej części komory. Podnośnik podnosił amunicję na pokład okrętu przed przednią nadbudówką.
12. ORP Błyskawica. Komora amunicyjna. Znajdująca się w komorze amunicyjnej dolna część podnośnika amunicji widoczna w górnej części komory. Podnośnik podnosił amunicję na pokład okrętu przed przednią nadbudówką.

 

 

13. ORP Błyskawica. Komora amunicyjna. Fundament podnośnika amunicji.
13. ORP Błyskawica. Komora amunicyjna. Fundament podnośnika amunicji.
14. ORP Błyskawica. Komora amunicyjna. Górna część tylnej ściany z widoczną drabinką wejściową.
14. ORP Błyskawica. Komora amunicyjna. Górna część tylnej ściany z widoczną drabinką wejściową.
15. ORP Błyskawica. Komora amunicyjna. Dolna część tylnej ściany z widoczną drabinką wejściową. Widoczne po lewej stronie zmagazynowane elementy nie należą do podnośnika amunicji.
15. ORP Błyskawica. Komora amunicyjna. Dolna część tylnej ściany z widoczną drabinką wejściową. Widoczne po lewej stronie zmagazynowane elementy nie należą do podnośnika amunicji.

 

 

16. ORP Błyskawica. Podnośnik amunicyjny nr. 1. Znajduje się na pokładzie przed przednią nadbudówką.
16. ORP Błyskawica. Podnośnik amunicyjny nr. 1. Znajduje się na pokładzie przed przednią nadbudówką.
17. ORP Błyskawica. Podniesiony pocisk na podnośniku.
17. ORP Błyskawica. Podniesiony pocisk na podnośniku.
18. ORP Błyskawica. Silnik elektryczny napędzający podnośnik a w głębi mechanizm awaryjny napędzany ręczną korbą (zdjęta).
18. ORP Błyskawica. Silnik elektryczny napędzający podnośnik a w głębi mechanizm awaryjny napędzany ręczną korbą (zdjęta).

 

 

Elektryczny podnośnik amunicji przeznaczony do transportu nabojów z komory amunicyjnej w pobliże podstawy działa artylerii głównej. W tym wypadku działa Nr 1. Posiadał zdolność dostarczania 18 naboi na minutę. W wypadku dział po wymianie luf w okresie powojennym była to amunicja typu rosyjskiego kalibru 100 mm z naboju o ciężarze całkowitym 34,2 kg. Jego pocisk osiągał prędkość początkową 835 m/s. Jak się da zauważyć, gdyby działa utrzymywały dłuższy czas maksymalną szybkostrzelność 15-20 strz/minutę podnośnik był w stanie zaspokoić potrzeby tylko jednego działa. Dlatego niezbędne były parki amunicji podręcznej przy działach mieszczące po 24 naboje na działo. Oczywiście były inne ograniczenia szybkostrzelności w czasie dłuższym, jak choćby groźba przegrzania się dział czy zmęczenie obsługi, więc gdy prowadzono ogień ciągły, po jakimś czasie i tak szybkostrzelność ograniczano. 

 

 

 

19. ORP Błyskawica. Lewo burtowy park amunicyjny działa nr. 1.
19. ORP Błyskawica. Lewo burtowy park amunicyjny działa nr. 1.
20. ORP Błyskawica. Prawo burtowy park amunicyjny działa nr.1.
20. ORP Błyskawica. Prawo burtowy park amunicyjny działa nr.1.
21. ORP Błyskawica. Podnośnik amunicji widoczny od dziobu z prawej jego strony.
21. ORP Błyskawica. Podnośnik amunicji widoczny od dziobu z prawej jego strony.

 

 

 

 

 

 Zdjęcia Maciej Tomaszewski 

 

 

 

b_300_0_16777215_00_images_1_KomAmuB_asdic_07.jpgb_300_0_16777215_00_images_1_KomAmuB_asdic_08.jpg

Zdjęcia internet: http://www.navsource.org/archives/12/11021.htm Źródło: Bob Daly / PC-1181
Zdjęcia internet: http://www.navsource.org/archives/12/11021.htm Źródło: Bob Daly / PC-1181

 

 

Rysunek: Stanisław M. Piaskowski; "Okręty Rzeczpospolitej Polskiej 1920-1946"; Warszawa 1996
Rysunek: Stanisław M. Piaskowski; "Okręty Rzeczpospolitej Polskiej 1920-1946"; Warszawa 1996

Na zdjęciu powyżej, po lewej stronie, znajduje się otwarta osłona hydrodynamiczna kopuły z widocznym wewnątrz obrotowym oscylatorem. Na zdjęciu środkowym taka sama lecz kompletna, opuszczana kopuła oscylatora osłonięta dookoła perforowaną blachą typu „Staybright”. Na trzecim zdjęciu wnętrze pomieszczenia ASDIC na patrolowcu typu PGM-9. Kompletne wnętrze pomieszczenia ASDIC na ORP „Błyskawica” zapewne wyglądało bardzo podobnie. Po lewej stronie rysunek przedstawiający przekrój mechanizmów podnoszenia, obracania i opuszczanej kopuły ASDIC. Urządzenia te generalnie pozwalały wykryć wrogi okręt podwodny z odległości do ok 2 000 m, przy czym na ok 200 m i mniej od celu, ASDIC tracił kontakt z wykrytym OP, który wchodził w martwe pole.

 

Informacje od kolegi o niku pd z forum FOW:

„Brytyjska kopuła azdyku była instalowana podobnie jak we wspomnianym amerykańskim zdjęciu, choć szczegóły wyposażenia były nieco inne (patrz np. Australian War Memorial 125726, 305944, 087933, czy nieco zmodernizowane 125728 i 125730), mógł się różnić także obrys w poziomy - Amerykanie produkowali kopuły będące bliską kopią brytyjskiej i zmodyfikowane. Wysokość na jaką 'skrzynia' (trunk) wystawała z podłogi zależała od konstrukcji stępki. Istniały wersje demontowalne, podnoszone elektrycznie i podnoszone ręcznie dla starszych okrętów ze słabą instalacją elektryczną, z mechanizmem obrotu oscylatora elektrycznym i ręcznym dla okrętów bez żyrokompasu.”

 

Zagadki dział 40 mm z polskich okrętów

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o działach 40 mm z ORP „Błyskawica” i ORP „Sęp? Informacje znajdziesz klikając na powyższy przycisk:

 

 

Początek fotoreportażu z ORP „Błyskawica” znajdziesz klikając na poniższy przycisk:

Początek fotoreportażu z ORP Błyskawica znajdziesz tu

 

Początek opisu centrali artyleryjskiej ORP „Błyskawica” znajdziesz klikając na poniższy przycisk:

Początek opisu centrali artyleryjskiej ORP Błyskawica znajdziesz tu

 

 

Fotoreportaż ze sterówki ORP „Błyskawica” znajdziesz klikając na poniższy przycisk:

Zdjęcia sterówki ORP Błyskawica znajdziesz tu

 

Podstawa prawna: Artykuł ma zadania dydaktyczno-naukowe i ma na celu krzewienie wiedzy oraz analizę krytyczną, w dążeniu do wyjaśnienia wszystkich faktów. Autor zastrzega sobie stosowanie form dozwolonego użytku publicznego, jak np. prawo cytatu. Jednakże wszystkie osoby, które uznałyby się za pokrzywdzone, autor prosi o kontakt, w celu wyjaśnienia i ewentualnego usunięcia dzieł, które byłyby objęte prawami własności.