Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

b_224_150_16777215_00_images_1_MedalMC_odzna_2a.jpg

Kiedy byłem małym chłopcem (kiedy to do licha było?!), każda wizyta u mego śp. dziadka kończyła się nieśmiałą prośbą: Dziadku mogę zobaczyć Twoje odznaczenia?

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jurek Szcześniak
Zdjęcia udostępniło SRH PSZ

 

 

 

Z wiekowej konsolki, z pewnym namaszczeniem, wydobywane było wówczas niewielkie drewniane pudełko. Zasiadaliśmy za okrągłym stołem, a Dziadek opowiadał. Ja „pożerałem” to wszystko uszami i oczyma. Miałem wówczas najdalej sześć, może siedem lat. Dziadek był z tych odznaczeń, co zawsze podkreślał, bardzo dumny. W zasadzie nie czynił między nimi różnicy, chociaż bez wątpienia jako pierwszy prezentowany był zawsze Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino. Pokazując je zaznaczał, że brytyjskich odznaczeń nawet nie wykupił. To była Jego osobista zemsta na wiarołomnych sojusznikach.

 

Jakiś czas przed Jego, w sumie niespodziewanym odejściem, kierowany dziecięcą pożądliwością, mocno krygując się, poprosiłem: Dziadku czy dałbyś mi te Twoje odznaczenia? Decyzję podjął bez wahania. Byłem, pamiętam, pod wrażeniem. Jeszcze bardziej poruszało mnie wówczas (i teraz) Jego zaufanie do mnie. To były bez wątpienia Jego najcenniejsze pamiątki.

 

 

b_300_0_16777215_00_images_1_MedalMC_odzna_1a.jpgb_300_0_16777215_00_images_1_MedalMC_odzna_2a.jpgb_300_0_16777215_00_images_1_MedalMC_odzna_3a.jpg

 

 

Na zdjęciach odznaczenia śp. plut. Bronisława Grędzickiego (1906-1977), w 1939 r. powołanego do 9. P.A.C. (Włodzimierz Wołyński), jeńca sowieckiego, od września 1941 r. żołnierza PSZ w ZSRS, APW, 2. K.P., działonowego w 3. baterii II Dyonu 6. Lwowskiego P.A.L-u, uczestnika walk pod Monte Cassino, Kampanii adriatyckiej, bitwy o Ankonę i Linię Gotów, Kampanii w Apeninach Emiliańskich oraz Kampanii Bolońskiej. - Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino - Rozkaz Ogólny 5. K.D.P. Nr 18/45 / 22 lutego 1945 r. Wprowadzony rozkazem Naczelnego Wodza z dnia 26 lipca 1944 r. i zatwierdzony w Dzienniku Rozkazów Nr 5 z 1944 r. jako oznaka pamiątkowa dla żołnierzy 2. K.P., uczestniczących w walkach o Monte Cassino. - Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami - Rozkaz 6. P.A.L. 113/45 / 26 lutego 1945 r. Ustanowiony na mocy dekretu prezydenta RP z dnia 19 października 1942 r. Nadawany „w czasie wojny, celem nagradzania czynów męstwa i odwagi, dokonanych nie bezpośrednio w walce z nieprzyjacielem oraz zasług położonych względem Państwa lub jego obywateli w warunkach szczególnie niebezpiecznych.” Dzielił się na trzy stopnie: Złoty, Srebrny, Brązowy. -Medal Wojska - Rozkaz Personalny 2. K.P. Nr 181/46 / 22 września 1946 r. Ustanowiony dekretem prezydenta RP z dnia 3 lipca 1945 r. Nadawany: „za dokonany w czasie wojny czyn przynoszący szczególną korzyść Wojsku Lądowemu, a wykraczający poza normalny obowiązek, albo za szczególnie sumienną służbę w czasie wojny.” Zestawienie ww. odznaczeń nadanych żołnierzom 6. Lwowskiego P.A.L.-u za Kampanię Włoską: Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino: 707 Krzyż Zasługi z Mieczami, wszystkich stopni: 153 Medal Wojska: 696 Cdn.

 

 

Jurek Szcześniak Stowarzyszenie PSZnZ

 

Niniejszą osobistą impresję dedykuję zmarłemu niedawno Tomaszowi Sarneckiemu, człowiekowi wielkiej energii, wielkiej pasji i wielkiej kultury osobistej. Tak Go zapamiętałem. Żal, niewypowiedziany żal.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o brytyjskich odznaczeniach nadanych śp. plut. Bronisława Grędzickiego, kliknij tu

 

 

 

Czytaj więcej na Facebook o Stowarzyszeniu Polskie Siły Zbrojne / Per saperne di più

 Jeśli chcesz odwiedzić stronę Facebook Stowarzyszenia Polskie Siły Zbrojne, kliknij na przycisk powyżej.
 

Czytaj więcej na stronie WWW Stowarzyszenia Polskie Siły Zbrojne / Per saperne di più

 Jeśli chcesz odwiedzić stronę WWW Stowarzyszenia Polskie Siły Zbrojne, kliknij na przycisk powyżej.
 
 

 

 

 
 

Czytaj włoski ekwipunek

Czytaj polski ekwipunek

Czytaj ekwipunek na świecie

 

 

Podstawa prawna: Artykuł ma zadania dydaktyczno-naukowe i ma na celu krzewienie wiedzy oraz analizę krytyczną, w dążeniu do wyjaśnienia wszystkich faktów. Autor zastrzega sobie stosowanie form dozwolonego użytku publicznego, jak np. prawo cytatu. Jednakże wszystkie osoby, które uznałyby się za pokrzywdzone, autor prosi o kontakt, w celu wyjaśnienia i ewentualnego usunięcia dzieł, które byłyby objęte prawami własności.