Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Pojazdy bojowe (Italia)

Tankietki CV 29 (Carro Veloce 1929)W latach dwudziestych Anglicy wymyślili serię małych opancerzonych pudelek na gąsienicach, które zelektryzowały wojskowych w niemal wszystkich krajach świata, dając impuls do światowego rozwoju nowej kategorii pojazdów w Polsce zwanych tankietkami. Jednak najbardziej znana na świecie konstrukcja tankietek Carden-Loyd Mark VI brytyjczyków Sir Johna Cardena and Viviana Loyda, nie była nawet pierwsza na świecie, bo w Anglii jako pierwszy przedstawił pierwowzory podobnych pojazdów major Giffard LeQuesne Martel, którego konstrukcje nie doczekały się rozwoju, ale stały się impulsem dla licznych konstruktorów i firm.

MIAS (Mitragliatrice d'Assaulto)

Pojazdy motomitragliatrice MIAS i MORAS są bardzo ciekawym przykładem poszukiwań nowych rozwiązań chroniących piechotę podczas poruszania się po polu walki. Już podczas I WW powstawały pomysły na kuloodporne zbroje czy tarcze a nawet na rodzaj pancernego wózka w którym poruszał się żołnierz idąc na czworaka. Kończyły się one mniej lub bardziej tragicznie a ochrona była często iluzoryczna.

 

 

 

 Fiat Cingoletta 2800 znany też jako Fiat Cingoletta CVP-4 

Czy rozpoznacie typ transportera na zdjęciu?