Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

Broń strzelecka i lekka (Italia)

OTO_42_1.jpg

Granat przeciwpancerny OTO Mod.42, czyli profesjonalny "koktajl Mołotowa"

Breda_41_2.jpg

Gdy wybuchła wojna, okazało się, że międzywojenne rachuby się nie sprawdziły i nie będzie ona prowadzona w Alpach. Szybko ciężar walk lądowych przeniósł się do Afryki Północnej a tam pojawiały cię coraz to większe i silniej opancerzone czołgi Aliantów. Na dodatek Mussolini na własne życzenie wmanewrował swe imperium w wojnę z Rosją a tam czołgów „skolko ugodno” (сколько угодно) i na dodatek nowe T-34.

Bomba a mano Breda Mod.35

Breda Mod.35 był granatem zaczepnym wykonanym posiadającym aluminiową obudowę. Zapalnik granatu powodował wybuch w momencie uderzenia o przeszkodę.